Välj en sida

Den diskussionen jag hänvisat till i tidigare bloggar har varit med katoliker. De är vanliga medlemmar i katolska kyrkan och därför ville jag undersöka vad katolska kyrkan egentligen säger om Flyktingar och Islam.
Jag har försökt hänvisa direkt till officiella katolska sidor och deras egna dokument. Jag har lagt upp länkar så att ni enkelt själva kan undersöka fullständiga dokument.  Är det någon katolik som tycker att jag har misstolkat så skriv gärna en kommentar. Nu till frågorna.

Flyktingar

2015 hade katolska kyrkan i Sverige fasteinsamling till förmån för flyktingar. Ni hittar en pdf här

Här hittar vi några grundläggande citat.

Som kristna och som människor har vi ett ansvar att så gott vi förmår hjälpa vår nästa som lider. Och vi ska då komma ihåg att vår herre Jesus själv började sitt liv som flykting. Det är därför som ett av de skäl som han anger för att ställas på den goda sidan i Människosonens dom är Jag var hemlös och ni tog hand om mig (Matteus 25:35).

I samma dokument hittar vi också ett tydligt uttalande från Påve Franciskus

Påve Franciskus säger: “Låt oss vara deras nästa, dela deras rädsla och osäkerhet inför framtiden och låt oss gå till konkret handling för att lindra deras lidande” (inför Världsdagen för flyktingar juni 2014).

Påven ger också i ett av sina tal, (ni finner det här), en varning för just den rädslan som jag mött i diskussionerna.

Today this takes on a particular significance. In fact, in an age of such vast movements of migration, large numbers of people are leaving their homelands, with a suitcase full of fears and desires, to undertake a hopeful and dangerous trip in search of more humane living conditions. Often, however, such migration gives rise to suspicion and hostility, even in ecclesial communities, prior to any knowledge of the migrants’ lives or their stories of persecution and destitution. In such cases, suspicion and prejudice conflict with the biblical commandment of welcoming with respect and solidarity the stranger in need.

Det vi inte känner till kan alltid skapa en rädsla och Påven visar tydligt här på att vi måste lära känna de som kommer.

The courage born of faith, hope and love enables us to reduce the distances that separate us from human misery. Jesus Christ is always waiting to be recognized in migrants and refugees, in displaced persons and in exiles, and through them he calls us to share our resources, and occasionally to give up something of our acquired riches. Pope Paul VI spoke of this when he said that “the more fortunate should renounce some of their rights so as to place their goods more generously at the service of others” (Octogesima Adveniens, 23).

I ett gammalt blogginlägg skrev jag om Broder Roger och hans kommentar ”Kristus är i alla”.
Så bör alla kristna se på andra människor oavsett tro/ras/social status. Detta visar påven tydligt på i sin kommentar.

The multicultural character of society today, for that matter, encourages the Church to take on new commitments of solidarity, communion and evangelization. Migration movements, in fact, call us to deepen and strengthen the values needed to guarantee peaceful coexistence between persons and cultures. Achieving mere tolerance that respects diversity and ways of sharing between different backgrounds and cultures is not sufficient. This is precisely where the Church contributes to overcoming frontiers and encouraging the “moving away from attitudes of defensiveness and fear, indifference and marginalization … towards attitudes based on a culture of encounter, the only culture capable of building a better, more just and fraternal world” (Message for the World Day of Migrants and Refugees 2014).

Islam?

Från katolska kyrkans katekes (ni finner den här)

841        Kyrkans förhållande till muslimerna. ”Men frälsningsplanen omfattar också dem som erkänner Skaparen, framför allt muslimerna. De bekänner att de har Abrahams tro och tillber med oss den ende och barmhärtige Guden, som skall döma människorna på den yttersta dagen.”[72]

Från Stockholms katolska stift och ett möte med Imamer och lärda inom Islam kan man läsa följande, (vill ni läsa allt hittar ni det här),

Kaj Engelhart presenterade katolska kyrkans officiella syn på islam utifrån grundläggande formuleringar i Andra Vatikankonciliets dokument och betonade kyrkans önskan om en ärlig och fruktbar dialog med islam och andra världsreligioner.

 

Jag vill avsluta med ett inlägg direkt från Påve Franciskus

Min slutsats blir att Katolska kyrkan vill ta hand om och tar hand om flyktingar. Att de inte ser Islam som något hotfullt utan som några man kan ha en dialog med.

 

Guds frid!

/Daniel

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail