Välj en sida

De senaste dagarna har jag diskuterat mer än tidigare om flyktingar och om Islam. Det började med SD:s kampanj på Lesbos. Terrordåden av Daesh (IS) i Frankrike har sedan gjort att diskussionerna blivit mer intensiva.

En rädsla för Islam har kommit fram mer och mer, detta har även skett inom flera kristna kretsar.
En så stor rädsla så att de är beredda att låta mängder av personer lida för att man är rädd för att det kan komma med en terrorist bland dessa.
Samtidigt har jag sett olika uträkningar på hur många % som är radikaliserade av alla muslimer i världen. I de seriösa studierna så varierar siffrorna mellan 0,083% upp till 25%.

Det innebär att 75%-99,917%  inte är radikaliserade muslimer. D.v.s. majoriteten av de som flyr är personer som behöver ha vår hjälp.
Personer som flyr från de radikaliserade och de som skapar förtryck.

Två citat från Bibeln om främlingar

Citatet ovan är hämtat från bibeln och sägs av Jesus själv. ” För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig.
”
Svenska Folkbibeln: Matt 25:35-36

”När en främling bor hos er i ert land, skall ni inte förtrycka honom”
3 Mosebok 19:33

Bibeln är tydlig med hur vi skall vara mot främlingar. Vi skall ta hand om dem och vi skall hjälpa dem. Det är svårt i en situation som den här där rädsla råder. Men vill vi följa bibeln så är det tydligt vad vi bör göra.

Rädslan?

Det är inte konstigt att vara rädd i den här situationen. Det som vi har läst om i tidningar, det som vi innerst inne vet händer i andra länder händer nu här.
När en bomb sprängs i Irak, när kristna eller muslimer som inte håller med Daesh dödas, jagas, torteras i Syrien eller andra länder då läser vi det men det är för långt bort för att ta till sig.
Det finns en möjlighet att blunda, stänga av radion och sätta igång ett gammalt avsnitt av vänner på Netflix.
Nu händer det på vår bakgård. Det är våra grannar som dör. Det kunde ha varit jag, eller någon jag kände.
Det är rimligt att vara rädd, men det är enligt mig inte rimligt att för den skull låta oskyldiga vara kvar med dem man är rädd för.

Vad kan vi göra?

Personligen så tror jag att det kan vara ändå viktigare att vi ser vilka som kommer hit, inte att förminska möjligheterna att komma hit. Sverige är ett av världens rikaste länder, vi har möjlighet att ta emot många och vi har också gjort ett enormt arbete för att hjälpa flyktingar. Det bör vi fortsätta med.  Vi har en enorm kapacitet bland de som flyr. Det är flera högutbildade personer som kommer. Det är personer som kommer med kunskap som vi har nytta av, flertalet tillhör bristyrken här i Sverige.

Till kristna bröder och systrar.

Det här stycket är speciellt riktat till de som är kristna.
Enligt mitt sätt att läsa bibeln så har vi en skyldighet att hjälpa vår nästa. Vi skall älska vår nästa som oss själva. Om det hade varit du eller jag som var flykting och kom hit hade jag önskat att jag blivit emottagen med kärlek och blivit respekterad för den jag var.
Det finns flera olika grupper av flyktingar. Vi har mängder av kristna som flyr från Daesh förtryck och förföljelse. Vi har också mängder av kyrkor som vi riskerar att behöva lägga ner. Dessa flyktingar kan vara den gnista som behövs för att väcka församlingar till liv igen.
Vi ser också ett flertal av de muslimer som flyr som konverterar till kristendomen. Förr gick missionen ut i andra länder, nu kommer de andra länderna hit.

 

Guds frid!

/Daniel

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail