Jag har arbetat med internet sedan 90-talet och är uppväxt i en familj där vi tidigt hade både Spectrum 48K och C64. (Lite nostalgi för er äldre).
Att använda sociala medier i vårt arbete i kyrkan är viktigt, men hur skall vi göra det? Vad är viktigt just nu?
Dessa och många fler frågor diskuterar vi under det här föredraget.
Att använda internet skiljer sig åt mellan olika församlingar, vad er församling behöver kanske inte alls är samma sak som grannförsamlingen behöver. Därför bygger detta föredrag mycket på samtal oss emellan.