Välj en sida
Svåraste kallet: Prästfru?

Svåraste kallet: Prästfru?

Att vara präst är ett kall. När jag prästvigdes avgav jag prästlöften som jag lovat att hålla mig till. I biskopsbrevet (finner ni här) står det.

Att vara präst
Att vara präst är
att genom kallelse och vigningen vara insatt bland det gudomliga ordets tjänare i alla tider,
att förkunna Guds livgivande och frälsande närvaro i hela skapelsen och bland alla människor,
att under Andens ledning förkunna evangelium rent och klart,
att förmedla förlåtelse, tröst och mening till människor som är märkta av skuld, sorg och tomhet,
att vara redskap när människor genom dopet inlemmas i Kristus och infogas i Kristi kyrkas gemenskap,
att i visshet om Kristi närvaro i bröd och vin leda firandet av den heliga måltiden i församlingens gemenskap med de trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran,att i allt hålla fast vid Jesu Kristi seger över döden och så vinna näring åt tron, kraft åt hoppet och mod att trots alla tillkortakommanden vara den gudomliga nådens tjänare.”

Mina löften var att leva som präst att försöka sprida Guds ord genom både mina ord, men också genom hur jag agerar.
Men det innebär också att jag kan få samtal via facebook/instagram/snapchat/mobiltelefon eller på annat sätt i stort sett 24/7.
Detta även om jag har lediga dagar, då jag inte helt har separerat mitt privatliv och mitt yrkesliv eftersom jag ser mitt arbete just som ett kall.
Mitt arbete innebär också att jag ibland åker iväg på läger i 10 dagar, nu senast till Taizé.
Det innebär också att jag arbetar på de flesta röda dagar.

För mig är det ett kall, men för min fru har det också blivit ett kall utan att hon själv har valt det.

När jag är borta i 10 dagar på ett läger så får hon ta hand om hemmet.
När jag arbetar på röda dagar får hon åka på släktkalas själv för att vara social i det privata.
När jag behöver ta ett samtal kl. 22 på kvällen som håller på till kl. 24 kommer hon och ställer en kopp te vid kontorsdörren.
När jag kommer hem efter en riktigt jobbig dag så står maten klar och ett avsnitt av Buffy sitter redo i dvd spelaren.
När vi är ute och går och folk frågar mig om vilket yrke jag har så blir hon inte längre förskollärare Lisa utan prästfrun Lisa.

Detta är bara några av de få sakerna som hon gör. Hennes sätt att vara gör att jag kan leva ut mitt kall.

Tack Lisa, jag älskar dig!

/Daniel

Svenska Kyrkan blir kristen

Svenska Kyrkan blir kristen

Den här bloggen är ett svar på Ann Heberleins ledare
”Svenska kyrkan går mot sin undergång” som ni hittar här.

Jag och Ann Heberlein har haft precis motsatt sätt att möta och ta emot Antje Jackelén som ny Ärkebiskop.
Innan hon tillträdde som ÄB var jag tveksam, jag funderade över hennes åsikter och hur Svenska Kyrkan skulle klara av henne.
Jag var också rädd för att hon blev tillsatt med främsta argumentet att hon var en kvinna ”och nu är det dags att ha en kvinnlig ärkebiskop”.
Ann Heberlein

Jag var en av dem som försvarade henne – inte för att hon är Sveriges första kvinnliga ärkebiskop, utan för att jag uppfattade henne som en god teolog.

Här var alltså skillnaden mellan Heberlein och mig. Heberlein var positivt till den nya ÄB, jag var mer tveksam och bad för att det trots allt skulle bli bra.
Ann Heberlein skriver vidare att

Föga anade jag att Jackelén skulle driva Svenska kyrkan mot avgrunden.

Det här beror på vad man anser vara att driva Svenska Kyrkan mot avgrunden. Vill vi ha en kyrka som enbart är en traditionsbunden organisation. En klubb för inbördes beundran där vi klappar varandra på ryggen. En grupp där vi som Eddie Izzard uttrycker det

Lots of people in Church of England have no muscles in their arms.

Ni hittar showen här
Detta kan också sägas om Svenska Kyrkan. Vi i Svenska Kyrkan håller med om allt och om inget.
Så om vi nu tycker att kyrkan skall vara denna organisation som enbart har fina byggnader och gulliga ceremonier. Ja då har Heberlein helt rätt. Kyrkan är på väg mot avgrunden.

Jag anser att kyrkan skall vara aktiv i samhället. Vi skall stå upp för de svaga och hjälpa människor. Vi har en enorm hjälpverksamhet inom Stadsmissionen, vi har en enorm diakonal verksamhet som hjälper ensamstående, äldre samt flyktingar. Vi har en barn och ungdomsverksamhet som är en av de få gratis verksamheterna för barn och ungdomar idag.

Men kyrkan förlorar medlemmar

Heberlein har tagit reda på hur många som har lämnat och jag har ingen anledning att misstro hennes uträkningar.

I oktober detta år hade en bit över 80 000 medlemmar lämnat Svenska kyrkan.

Ja 80.000 medlemmar har lämnat kyrkan, men att säga att detta beror på ÄB är enligt mig fel slutsats. Ser vi till vad som har hänt under året så har vi haft
Skut chefen som kom upp i aftonbladet. Läs här.
Ekots granskning av Svenska Kyrkan. Läs här.
Samt givetvis sidan på nätet som hjälpte folk att enkelt lämna kyrkan.
Inget av detta har alltså med ÄB att göra utan helt andra anledningar till att folk lämnar.
En annan anledning är troligtvis också en allmän skepsis mot religion. När attentat sker i en religions namn går det ut även mot Svenska Kyrkan. Då all religion likställs.

Det jag istället vill titta på är följande

Samtidigt har 6510 nya medlemmar tillkommit, vilket är färre än tidigare år

Ja det är färre, men efter det som har skrivits om kyrkan och den negativa kritiken som varit så känner jag en glädje över varje person som kommer till kyrkan. Jag har själv haft förmånen att få möta några av dessa som har valt att gå in i kyrkan, just för att kyrkan väljer att agera utifrån hur Jesus agerade.

Men hur skall vi överleva ekonomiskt?

Medlemsraset kommer att få mycket stora konsekvenser för Svenska kyrkan och hennes möjligheter att verka eftersom det är medlemmarnas avgifter som är basen för hela Svenska kyrkans ekonomi. Svenska kyrkan måste spara 2,6 miljarder fram till 2030, vilket är detsamma som en halv miljon kronor om dagen (Dagens Industri 20161110).

Det är helt rätt att i nuläget så är det så att vår bas ligger på medlemmarnas avgifter. Det gör alla kyrkors ekonomi. När man ser till hur andra kyrkor har verkat och verkar så fungerar de även utan de pengar som Svenska Kyrkan hittills har dragit in.

Nu kan vi gå vidare till att kyrkan måste spara 2,6 miljarder till 2030. Detta är utifrån att medlemstappet fortsätter. Att vi har en medlemsavgift som baseras på medlemsavgift på samma sätt som idag.
Jag tror inte att medlemstappet kommer att fortsätta, jag tror att de som inte vill tillhöra kyrkan till stor del redan har lämnat. De som istället vill vara i en kyrka som står upp för ett kärleksbudskap. Som vill vara med i en kyrka som agerar när orättvisor finns i världen. De finns kvar och jag tror också att de blir fler när vi som kyrka syns i samhället. När vi inte bara är en gullig liten kyrka, utan är Kristi kropp i världen.

Jackelén och förföljda kristna?

Heberlein anklagar Jackelén för att inte stå upp för förföljda kristna och att samarbeta med muslimska företrädare.
Här har vi två delar som jag gärna tar upp. När vi ser på Jackeléns uttalande så ser vi följande.
Det verkar som att Heberlein har valt att inte läsa Jackeléns uttalande från 2015-08-22 där vi bland annat kan läsa

Att fördöma förföljelse av kristna är relativt enkelt; det har Svenska kyrkan gjort ofta och tillsammans med många andra – i uttalanden, manifestationer, förbönsgudstjänster och samtal med regeringen. Att hitta de bästa sätten att hjälpa är däremot mer komplicerat. Ensidig hjälp till kristna kan paradoxalt nog öka deras utsatthet, vilket trossyskon i situationer av förtryck har bett oss tänka på. Det krävs många aktörer och olika strategier för att stötta på ett klokt och effektivt sätt.

Hela debattartikeln finner ni här.

Vad det gäller mitt kors så var ÄB väldigt tydlig på Twitter vilket togs upp i Dagens artikel 2016-08-16

– För den som kanske fåtts att tvivla på det självklara: 1) Ja, Svenska kyrkan är kristen och korset är vår främsta symbol för frälsning, försoning och fred, 2) Ja, Svenska kyrkan ber inte bara för förföljda kristna, vi hjälper också konkret sedan länge och 3) Vi hjälper människor inte därför att de är kristna utan därför att vi är kristna, skrev hon inledningsvis.

Ni kan läsa artikeln här.

2016-02-11 skriver ÄB om Islam och ett islamfientligt tankekomplex. Ni kan läsa artikeln här.

För att undvika religiösa bråk är det givetvis alltid bättre att ha med representanter för alla sidor, vilket ÄB också är medveten om och visar förstånd på att göra i debattartikeln i DN 2016-08-08 som skrevs tillsammans med företrädare för judiska och muslimska organisationer.
Ni hittar artikeln här.
Även i den här artikeln är det tydligt var skillnaderna finns.

Skillnaderna blir som tydligast när det blir tal om Jesus. Jesus var förstås jude, vilket kristna ibland har glömt eller förnekat. En muslim har tillsammans med Koranen stor respekt för Jesus som en av de viktigaste profeterna. Men Jesus som Guds son och världens frälsare och Gud som treenig, är det bara kristna som tror på

Här ser vi alltså att det är religionsdialog och inte religionssynkretism vi talar om. Tydligheten om vem Jesus är.

Förföljs kristna?

Ja, självklart förföljs kristna runtom i världen och kritik har riktats mot både ÄB och mot andra för att de inte har ställt sig bakom vissa upprop.
Ni kan läsa Johan Westerholms kritik mot ÄB här.

Ni har också Open doors som beskriver situationen för förföljda kristna. Ni kan hitta sidan här.

Så visst förföljs kristna men det innebär inte att Svenska Kyrkan inte står bakom kyrkorna. Som jag citerat tidigare, så handlar det om hur vi hjälper. Att stötta församlingar i Kina eller i forna Sovjet, handlade inte om att öppet ställa sig och försvara dem, utan att hemligt understödja dem och ge dem stöd på ett sätt som inte utsätter dem för fara.

Vad är ÄB:s uppgift?

Enligt Heberlein är det följande.

Hennes uppgift är att leda svenska kyrkan, med klok och varsam hand. Hennes uppgift är att förvalta ett tusenårigt arv, inte att syssla med opinionsbildning.

Ser vi till vad Svenska Kyrkan säger att Ärkebiskopens uppgifter är ser vi att det är desto mer än så. Ni hittar hela sidan här.
Men jag kan ta ut några delar av det.

Det är ärkebiskopens uppgift att vara Svenska kyrkans främste företrädare i det svenska samhället och i internationella sammanhang.

Det här innebär att stå för kristna värderingar, att agera i samhället och föra diskussioner i samhället. Att stå upp för alla människors lika värde är en sådan sak.
Med Ärkebiskopens samarbete med SKR vilket också står skrivet i arbetsuppgifterna är det självklart att ÄB står bakom påskuppropet och juluppropet.

Juluppropet

Det är intressant att Heberlein liksom de flesta som kritiserar juluppropet gör två stora fel i sin kritik. Det första är att hon verkar tro att Svenska Kyrkan ensamma står bakom detta. Det är ett gemensamt upprop av Sveriges kristna råd. Det är ett upprop som går över Höger och Vänster skalan på politiken.

C,V,Fi,KD:s partiledare har alla skrivit på.

Att det är 32630 som skrivit på (2016-12-30) innebär att det är ca 33.000 som har skrivit på via nätet. Hur många som har skrivit på vid kyrkors vanliga listor vet vi inte om. Jag vet att det finns flera listor som är på väg att skickas in. Så att säga något om hur många det är som skrivit på kan vi inte säga innan den 31/1-2017. Först då ser vi om det är jag eller Heberlein som får rätt i hur många som står bakom detta upprop.

Förövrigt kan ni skriva på det här. 

Egen slutsats

Jag tror att kyrkan går åt helt rätt håll. Vi står upp för de svaga och de utsatta i samhället. Att stå upp för godhet och medmänsklighet. Att återgå till att se Jesus i vår nästa. Oavsett om denna nästa är en flykting som kommer hit, en tiggare utanför Ica, eller en bankdirektör med miljoner på banken så skall vi se Jesus i dem alla.

Att vi förlorar medlemmar som varit med av tradition och gammal vana, kan ekonomiskt vara tråkigt.
Men om det bara är för pengarna vi vill ha med medlemmarna så är vi inte en kyrka.
Om vi däremot vill ha en vettig verksamhet som för folk närmare Kristus, där vi som kyrka försöker bli mer Kristuslika.
Då är vi en kyrka värd namnet.

Guds frid!

/Daniel

Ljus i mörkret, Juluppropet!

Ljus i mörkret, Juluppropet!

Kyrkorna i Sverige har gått samman för att kämpa för en human flyktingpolitik.
Min förra blogg som var för ett tag sedan behandlade att det nu kändes som 1930-tal igen.
Jag har efter bloggen skrevs fortsatt ha diskussioner med personer med andra åsikter än mina.
Främst har det kommit fram att Afghanska ensamkommande inte skall ha någon rätt att stanna här eftersom det inte är någon fara för deras liv.
Vi kan läsa om Hamid som utvisades till hemlöshet. (länk)
Tre stycken ungdomar har också valt att ta sina egna liv när de har fått avslag. (länk)

Vi firar en flyktingfamilj från mellanöstern genom att ge varandra dyra julklappar.
Samtidigt som vi inte tycker att vi har råd att ta emot en flyktingfamilj från mellanöstern.
En tid som handlar om kärlek har blivit fylld av hat mot flyktingar, mot lucior, mot de som inte tror rätt.

Men det finns ljus i mörkret #Jagärlucia trendade och mängder av personer la upp bilder på sig som Lucia för att stötta killen som blev utmobbad av vuxna (?).
Jag sätter ett (?) för jag tycker inte att man har rätt att kalla sig vuxen om man mobbar ett litet barn bara för att han råkar vara kille och ha ”fel” hudfärg.

Ett annat ljus som har kommit är #Juluppropet som du hittar här. (länk)
Vi är många som vill stå för ljus och för kärlek. När jag skriver det här har redan 7746 personer skrivit på och då vet jag att det ligger listor ute i församlingar med namnunderskrifter som ännu inte kommit in.

Skall kyrkan vara politisk?
Den frågan är alltid bra och varje gång jag pratar om flyktingpolitik så blir jag attackerad som vänsterflummare eller kommunist. I den här frågan handlar det inte om politik utan det handlar om kristna värderingar och att ta hand om vår nästa. Att stå på den utsattes sida. Matt.25:35 ff

Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’

Det handlar alltså inte om att vara politisk utan att vara kristen. Ärkebiskop Antje Jackélen i intervju med svt.nu (länk)

Det här är en brännhet politiskt fråga, är det rätt att ni ger er in i politiken?

– Vi är inte politiska, vi är kristna, vi gör detta utifrån den kristna övertygelsen, säger Ärkebiskopen Antje Jackelén till SVT Nyheter.

Men skall kyrkan inte hjälpa våra pensionärer/barn o.s.v.?

Kyrkan har alltid hjälpt dessa och kommer givetvis fortsätta att hjälpa dem. Det handlar inte om det ena eller det andra. Att hjälpa den ensamma, den utsatta är kyrkans uppgift, oavsett var den personen kommer från, vilken religion den tillhör, eller vilken politisk åskådning människan har.
Kyrkan skall stå för kärleksbudskap.

Tycker du att det är viktigt att vi går tillbaks till en tid då vi kunde vara stolta över att vara svenskar. En tid då vi samlades för att möta flyktingarna som kom och hälsa dem välkomna hit.

Vill du att Sverige skall vara ett land som rakryggat kan stå upp i framtiden och säga att ”Vi hjälpte till”.
Vill du kunna säga till dina barn och barnbarn ”Jag var inte tyst”, när vi i framtiden kommer dömas för hur vår flyktingpolitik blev.
Vill du denna julen kunna säga att du verkligen firar ett flyktingbarn från mellanöstern?

Om du vill det så skriv på uppropet.

Här kommer länken en gång till så du inte glömmer den. http://www.juluppropet.se/

God Jul och Guds frid!

/Daniel

När världen känns som 30-tal

När världen känns som 30-tal

Min blogg har varit tyst ett tag, men det är inte heller så konstigt då en verklighet som mer känns som 1930 än 2016 gör sig gällande i världen.
Jag har varit aktiv i diskussioner på flera forum på nätet och givetvis också diskussioner med personer på stan som jag mött.
Diskussionerna har varit kring SD, Trump, Le Pen och flera andra grupper och personer.
En högerpopulistisk våg rör sig genom världen och det är nu jag känner att det är viktigt att kyrkan står upp för kärlek till alla människor. Att kyrkan finns som en motpol till de som vill sätta upp murar mot sina grannar. De som inte längre ser Aylan Kurdi i de barn som drunknar. De som har valt att stänga sina ögon.
De som väljer att skicka tillbaks ungdomar till ett land där de riskerar att dödas. Ett land som UD har bedömt som för farligt för att resa till.

Argumentet ”De skall få vara med sina familjer” faller väldigt platt när man vet att deras familjer antingen är döda eller bor i ett flyktingläger i ett annat land. De hamnar alltså i ett vakuum i ett land som de inte känner till och kanske aldrig ens har varit i.

När jag ser goda kristna vänner som är rädda för Islam, som är rädda för personer med en annan hudfärg. Personer som drömmer sig tillbaks till en tid då Sverige var säkert. Då blir jag uppriktigt ledsen. För var det så bra tidigare?
Vi var rädda för Ryssen, vi var rädda för Tysken, vi var rädda för folket från grannbyn.
En rädsla för det främmande har alltid funnits.
Tyvärr har den rädslan också använts för att ställa människor mot varandra.

Vi lever idag i ett samhälle som är enormt mycket bättre än vad det var för 100 år sedan. Men fortfarande tycker vi inte att vi har tillräckligt.
Skall den svältande personen verkligen behöva ha mat varje dag?
Måste de verkligen ta hit sin familj också, vi räddade ju hen från bomberna räcker inte det?

Det är lätt att stå och säga att man själv skulle stanna kvar och försvara sitt land och låta sin familj stanna kvar hemma. Det är lätt för oss som inte har varit i krig sedan fälttåget mot Norge 1814. De flesta av oss har ingen kunskap om hur det skulle vara att få se sitt hem sönderbombat. Att få se våra släktingar bli dödade för att de tillhör fel släkt. Jag tror att de flesta av oss hade velat fly, antingen inom landet eller till ett annat land. Men där hade vi möts av stängda gränser, av personer som lever i ett överflöd men inte tycker att maten räcker till oss också.

Varför valde jag 1930 som titel?

 

 • 4 mars – Över 1 000 personer omkommer och 30 000 blir hemlösa vid översvämningar i Frankrike
  Naturkatastrofer är inte något nytt utan det har funnits länge.
1930 händer också följande 

6 000 personer omkommer vid översvämningar i Burma, 
3 000 personer omkommer vid en jordbävning i Iran 
2 000 personer omkommer vid en jordbävning i Neapel
 • 4 aprilInbördeskrig i Kina
  Inbördeskrig i olika länder har funnits länge och kommer tyvärr även finnas
 • 25 majPasstvånget slopas för skandinaver vid resor över Öresund
  Passtvånget råkade visst återinföras ett tag senare.
  
  
 • 26 maj – Düsseldorfmördaren, Peter Kürten grips. Kürten har erkänt 20 mord och lika många mordbränder.
  Det har hänt massmord även innan flyktingarna kom till Europa.
 • 14 septemberNSDAP går starkt framåt vid tyska riksdagsvalet, från 2,6 1928 till 18,3.
  NSDAP får totalt 6.202.957 röster vilket ger dem 103 mandat i den tyska riksdagen, mot tidigare 12.
  Även då blåste högervindarna starka

Övrigt intressant som hände var

Fascisten Per Engdahl bildar Föreningen Det Nya Sverige, som senare blir Riksförbundet Det Nya Sverige.
Benito Mussolini håller tal inför 100 000 fascister i Livorno vilket i fråga om hätskhet saknar sitt motstycke. Talet, som främst riktar sig mot Frankrike, avslutas med orden Ord äro sköna, men kanoner, kulsprutor, fartyg och aeroplan äro ännu skönare.

 

Att jämföra dagens klimat med 1930 är inte så långsökt. Vissa började ana vartåt det barkade, men de flesta hade inte en aning, de röstade på ett parti som de trodde skulle föra dem framåt och till ett bättre samhälle. Men de läste inte deras partiprogram, de såg inte vilka regler de spelade efter. De upptäckte inte det odemokratiska styret förrän det var försent. Jag hoppas och ber att vi inte skall hamna i samma position igen. Oavsett vilket parti du röstar på, se vad de verkligen har för politik, läs deras partiprogram och se hur de röstar och hur de uttrycker sig. Är det något du kan stå bakom?
Vill du vara en sann Sverigevän så ta reda på vad ditt parti står för.
Vill du vara en sann Sverigevän, läs inte bara vad andra tycker utan ta själv reda på fakta.
Enligt mig skulle en sann Sverigevän vara stolt över sitt land och därför också vilja hjälpa andra personer som söker sin hjälp här. Inte stänga sitt hjärta för att bara se till sitt eget.

Häromdagen var jag och lyssnade på DLK, Asta Kask och Dia Psalma på Pustervik.
När låten Troll och häxor spelades så kändes det oerhört aktuellt.
Jag citerar låten här nedan.

De kommer från fattigdom
De kommer från förtryck
men du är så jävla dum så du tror att de kommer från skogen

Förr i tiden trodde man på troll
påhittade fiender kommer nu från annat håll

Om du tror på troll och häxor
så kommer trollen och tar dig
men om du genomskådar sägnerna
så kan rasisterna ta sig!

Du säger att de muckar gräl och lever på din skatt
men va fan har du sett du bara sprider rykten

Kanske kommer dan då vi inte kan bo kvar
och du måste fly och du hamnar i turkiet! å vad säger du då?

Om du tror på troll och häxor
så kommer trollen och tar dig
men om du genomskådar sägnerna
så kan rasisterna ta sig!

Vad har du hjärnan till ditt jon?
vad gör dig bättre än de som bor på andra sidan bron?

Ja nog finns det en och annan
som borde packa och åka men,
hur ska du kunna skilja ut honom
när du bara vill bråka?

Ja, om du tror på troll och häxor
så kommer trollen och tar dig
men om du genomskådar sägnerna
så kan rasisterna ta sig!

 

 

Pokestop kyrka – möten på stan

Pokestop kyrka – möten på stan

Är på semester och var i Bollnäs och turistparkeringen. Där råkar jag se att det ligger två lures ute.

Jag beger mig dit och får fångat lite roliga pokémons, jag ser också att der sitter en kille med sin mobil med extrabatteri på en av bänkarna.  (Ganska tydligt tecken på vad han gör).

Går fram till honom och vi får ett roligt samtal om Pokemon och andra saker. Mitt tips till alla er från kyrkan som nu börjat spela. Var inte rädda att prata med folk som spelar.

Gå kanske själv ut till ett poke-stop i staden och lägg ut en lure eller två där.  Diskussionerna kommer automatiskt efter ett tag.

Tröjer med kyrkans logga, kragar för präster/pastorer/diakoner då att de ser var ni kommer från.

Pokemo go – kyrka hur startar man?

Pokemo go – kyrka hur startar man?

Screenshot_2016-07-20-16-44-37Jag har fått lite frågor om hur man enklast startar en mötesplats för pokemon go spelare.

Grunden är väldigt enkel, visa dem samma respekt som du skulle visat  någon annan som kommer till kyrkan.

 

1. Köp minst tre apple-laddare och tre micro-usb (tipstack Andreas Ek).

2. Ordna bord/stolar, filtar som folk kan sitta vid. (Beroende på om ni är ett stop eller gym varierar både hur många laddare samt platser ni behöver).

3. Se till att det finns något enkelt fika. Antingen sälj billigt eller skänk bort.

4. Ta in era ungdomar. Lyssna på dem och använd er av deras kunskaper (Detta är nog den viktigaste punkten av alla). De kan spelet och de kan möta spelarna som kommer dit på ett enkelt sätt.

5. Kom ihåg att spelet inte slutar när arbetstiden är slut. Vad möter de som kommer till kyrkan kl.21?

6. Var inte rädd för att verka dum. Får de lära dig om Pokemon Go kanske du får en möjlighet att lära dem om Kristus.

(7) Har ni redan en vägkyrka igång eller många som kommer till kyrkan. Förklara då för de som kommer vad alla gör med sina mobiler.

Allt gott!

/Daniel