Välj en sida
Låt kyrkklockorna ringa in till fredagsbönen…

Låt kyrkklockorna ringa in till fredagsbönen…

Provocerande titel eller hur?
Nej jag anser inte att kyrkklockorna skall ringa in till fredagsbönen.
Ja jag anser att Moskén skall få ha böneutrop inför fredagsbönen.

De sista dagarna har det varit mängder av diskussioner om böneutrop.
Min inställning har varit att självklart skall vi tillåta böneutrop vid vissa tillfällen.
Jag kommer nedan redovisa för hur jag kom fram till den åsikten och även ta upp argument som är mot och varför jag inte anser att dessa håller.

Mitt första argument är hur ofta böneutropet skall ske. 

En gång i veckan under 3 minuter.
Jämför detta med hur ofta kyrkklockor ringer, i vissa församlingar 1 timma innan gudstjänst, 30 min innan gudstjänst, 15 min innan gudstjänst och när gudstjänsten startar samt under själaringningen. Ca 5 min/gång för de första gångerna och 2 minuter när gudstjänsten börjar samt kanske 30 sek under själaringningen. Det innebär sammanlagt 17,5 min ringning varje söndag.
Flera kyrkor = fler klockor som ringer. Det här är ju inte den enda gudstjänsten kyrkor har under en vecka. Ringning inför en veckomässa brukar vara ca 5 minuter lång.

Om vi nu räknar väldigt snällt och säger att vi bara ringer i klockorna en gång/vecka, vi ringer bara när gudstjänsten börjar då kommer böneutropet att vara mer tid än vad en kyrka går ut med. Nu stämmer inte detta med verkligheten. Säg att en kyrka ringer runt 20 min/vecka då ringer klockan nästan 7 ggr mer tid än vad ett böneutrop skulle vara.

Men kyrkklockor är inte religiösa?

Kyrkklockan har alltid haft en religiös innebörd, ett sätt för prästen att kommunicera med församlingen. Att berätta när gudstjänster börjar. Att informera om ifall någon hade dött (liten klocka för kvinna, stor klocka för man). De har också använts för att meddela om fara, men detta var främst för att kyrkan var en statskyrka och all information kom ut via kyrkan.

 

Men det är ju skillnad på ett böneutrop där man berättar att Allah är störst och en kyrkklocka som låter ding ding dång?

Här diskuterar jag främst mot två artiklar.
Ni hittar Tomas Samuels artikel här
Ni hittar Bandyprästens inlägg här

Böneutropet är som följer enligt Tomas Samuel
”Allah är störst. Allah är störst.
Jag vittnar att det finns ingen gud (som är värd tillbedjan) utom Allah.
Jag vittnar att Muhammed är Allahs sändebud.
Kom till bön. Kom till bön.
Kom till framgång. Kom till framgång
Allah är störst. Allah är störst.
Det finns ingen gud utom Allah.”

Tomas Samuel går sedan vidare med att säga följande.

Kyrkklockor är inte en bekännelse, det är bara ett musikaliskt ljud. De är inte till för att visa på makt och kontroll över landet. Därtill använder de flesta kyrkor inte klockorna, flera har inte ens några. Skillnaden är uppenbar.

Det kan stämma att vissa frikyrkor inte har kyrkklockor, dock ringer i staden jag bor i både Svenska Kyrkan och Equmeniakyrkan i sina kyrkklockor varje söndag. Det är inte som Samuel försöker få det till bara ett musikaliskt ljud. Kyrkklockan har kallat folk till kyrkan. Kyrkogångsplikten fanns fram till 1809 års regeringsform. 
Läser vi på kyrkklockor finns det en tydlig bekännelse i dessa.
Exempelvis Storklockan i Olaus Petri:

Inskription: Matt 11:28
Kommen till mig, I alla som arbeten och ären betungade, 
så skall jag giva eder ro.”

Indalskyrkans klockors inskriptioner

”Hör Gud ännu sin nåd dig bjuda!
Se, templets portar öppna sig.
Kanske härnäst man hör mig ljuda,
upplåtes grafvens port för dig.
Du går ej mer i Herrans hus,
ditt rum bereds i jordens grus.
Ps 323.1”

 

 

Adams barn! Dig skicka rätt att dyrka Gud
då dig kallar klockans ljud

Det andra citatet här ser jag som mest talande. Ett tydligt kallande till bön. Att människor i dagens samhälle inte till fullo förstår klockans toner gör inte kyrkklockan mindre religiös eller tydlig. Det talar snarare för att kyrkan/kyrkorna inte varit tillräckligt tydliga i att berätta vad det handlar om.
Om en person ropar på Arabiska från en minaret så kommer jag inte förstå detta mer än vad jag förstår en kyrkklockas klang.

Bandyprästen Hans Eklind skriver på sin blogg.

”Ding-dong-ding-dong-ding-dong” vs. ”Allah är störst. Allah är störst. Jag vittnar att det finns ingen gud utom Allah. Jag vittnar att Muhammed är Allahs sändebud. Kom till bön. Kom till bön. Kom till framgång. Kom till framgång. Allah är störst. Allah är störst. Det finns ingen gud utom Allah.”

Skillnaden är så tydlig att jag förvånas över att de överhuvudtaget jämförs.

Jag tycker inte jämförelsen är långsökt. Ding-dong-ding-dong-ding-dong säger egentligen precis det som sägs ovan, kom till gudstjänst. Jesus kallar dig. Det säger inte bara ding-dong utan så mycket mer. Men jag kan förstå det lika mycket som jag förstår

Allāhu ʾakbarAllāhu ʾakbarʾašhadu ʾan lā ʾilāha ʾillā Llāh

Att vi förstår vissa ord kan bero på att dessa har varit bättre än kristna på att berätta om vad innebörden verkligen är.

Men vi har inte använt böneutrop i Sverige. Det finns en skillnad mot en kyrkklocka och 

Här har jag två tankar.

  1. Jag undrar vad som hade hänt om det varit omvänt. Om Kristendomen hade haft en sjungen bön och Islam hade haft klockor för att kalla samman. Hade vi då tyckt att klockorna var hemska för de låter ju mycket mer än en sjungen röst. Det är inte heller det som vi är vana vid i vår tradition.
  2. Om det är så att kyrkklockorna är oreligiösa och inte innehåller något annat än ding, ding, dong varför då inte låta alla kyrkor låna ut sina klockor varje fredag vid bönetid och ringa ut för att påminna alla muslimer om att nu är det bönedags?

 

Om nummer 2 provocerar dig, är då kyrkklockor inte neutrala?
Om kyrkklockor inte är neutrala varför skall vi då tillåta dem men inte böneutrop?
Om kyrkklockor bara kan ringa in till kristna gudstjänster så är det ju inte längre en neutral klocka?

För tydlighets skull.
Nej, jag anser inte att kyrkklockor skall ringa för fredagsbönen i Moskén.
Ja, jag anser att de skall få ha sina egna böneutrop inför fredagsbönen.

Blir det en diskussion om fler gånger och flera gånger om dagen då hamnar vi på en helt annan diskussion. Men i nuläget så ser jag inte varför man inte kan ha böneutrop en gång/vecka i 3 minuter.

Allt gott!

/Daniel

Störst av allt är Kärleken

Störst av allt är Kärleken <3

Diakonen i Ludvika Emelie fick för några månader sedan en idé som jag och flera med mig nappade på.
Att göra en dag som heter ”Störst av allt är kärleken”. En familjedag i kyrkparken.
Vi pratade om vilken dag vi skulle göra det på och vi kom fram till första maj…

Men det är ju arbetarnas dag?

Vi har därför pratat med både socialdemokraterna och vänsterpartiet innan vi startade den här dagen. De är helt med på tåget och tycket att det är jättebra att vi skapar en familjedag med det här temat.
Vi är inte politiska och därför är också alla som demonstrerar och andra personer välkomna till kyrkparken.
Vi har också haft förmånen att få sponsring av flera företag.

Argument har sponsrat med ballonger (se bild på sidan).
Tillmans har sponsrat med jordgubbssaft
Sackeus har sponsrat med choklad
Ikea Borlänge har sponsrat med gosedjur till fiskdammen.

Fler frågor ligger ute och vi hoppas på ännu mer sponsring innan dagen kommer.

Trashcan Dan och flera lokala band kommer att spela
Prästen med trollhatten kommer att uppträda
Tunnbrödsbakning

Välkommen!
/Daniel

Arrangörer:
Svenska Kyrkan Ludvika
Svenska Kyrkan Norrbärke
Equmeniakyrkan Ludvika
Rädda barnen Ludvika
Röda korset Ludvika
Hela Människan Västerbergslagen

Gör Svenska Kyrkan fel?

Gör Svenska Kyrkan fel?

Anser du att Svenska Kyrkan gör fel.
Anser du att Svenska Kyrkan inte bör viga samkönade, eller anser du att man skall tvingas att viga samkönade om man skall arbeta som präst i kyrkan?
Anser du att kyrkan skall arbeta mer med internationellt arbete, eller anser du att kyrkan skall främst hjälpa fattiga här i Sverige?
Anser du att kyrkan skall vara en plats där man har praktiska och ordentliga lokaler, eller anser du att kyrkan skall vara som den alltid har varit en fin stenbyggnad?

Vad du än anser och vad du än tycker att kyrkan gör fel så har du idag en möjlighet att ändra på det. Se till att du är medlem i Svenska Kyrkan. Idag är sista dagen att gå med om du vill rösta i valet.
Gå sedan till valurnan när det är val och hitta det parti som passar dig bäst.

Det är min allmänna uppmaning till alla.
Jag kommer under de närmaste dagarna att skriva mer om hur jag funderar kring valet. Jag kan redan nu säga att jag inte vet vilket parti jag skall rösta på. Bland annat för att jag precis har flyttat och därmed inte läst in mig på grupperna här.
Jag kommer fram till valet försöka analysera de olika grupperna och deras argument för varför jag skall rösta just på dem.

 

Allt gott!

/Daniel

Domännamn

Domännamn

Jag tänker snart börja hyra ut domännamn igen. Hyran kommer vara kostnaden för domänen +moms som minimikostnad. Man får givetvis gärna betala mer då det går till att skydda fler kristna domännamn.

Om du sitter på ett kristet domännamn som du inte vill ha kvar så hör gärna av dig så kan jag ta över det. Finns alltid någon kristen församling eller grupp som har nytta av domänen.

Alla domäner kommer med ett speciellt kontrakt om hur de får användas. Då det är olika beroende på vilken domän det är så meddelar jag om ni är intresserade av en viss domän.

 

Domännamn

Bibelstudie.se

bibelstudium.se

Boner.nu

Böner.nu

Bön.online

Böner.online

Diakonen.nu

Gospelmagic.nu

Gospel-magic.nu

Helvetet.nu

Himmelen.nu

Inri.nu

Inri.se

Kristet.nu

Kristet.se

Kyrka.site

Kyrka.tv

Kyrkan.site

Kyrkan.tv

Liturgi.nu

Minneslunden.nu

Minneslunden.online

Nätkyrkan.se

Pastor.nu

Predikant.se

 

Ett litet urval av de sidor jag äger. 🙂

 

Kristendom den hatiska religionen?

Kristendom den hatiska religionen?

Jag har den senaste tiden varit inblandad i flera diskussioner.
Det har varit diskussioner både offline och online.
Många av de jag diskuterat med har varit kristna (inte alla).
Anledning till diskussionerna har varit det hatiska Islam.
Jag har flera gånger i den här bloggen på FB och på andra ställen förtydligat min syn på Islam. Men för att det inte skall bli några missförstånd så gör jag det en gång till nu.

Jag anser inte att Islam är rätt religion. Jag anser att det finns en väg till Gud och det är genom Jesus Kristus.

Jag tror inte att jag kan vara mer tydlig än så. Men trots detta är det ofta jag möter argumenten att jag egentligen vill blanda religionerna ,(religionssynkretism), eller att jag egentligen är en muslim. Eller givetvis att jag bara är hjärntvättad och dum i huvudet vilket nog är det vanligaste.

Men nu till varför jag skriver bloggen.
Jag tänkte att det kan vara bra att skriva ner lite av mina tankar, för att förtydliga för personer jag pratar med men också för att kanske ge en lite annorlunda bild.
Jag ställer upp det som frågor och svar nedan.

Fråga: Finns det muslimer som är terrorister?
Svar: Ja, självklart finns det muslimer som är terrorister.

Fråga: Är inte Islam en ond religion då?
Svar: Nej, bara för att det finns terrorister inom en viss religion betyder det inte att religionen i sig är ond. På samma sätt som kristendomen inte var ond p.g.a. häxbränningar, korståg, inkvisitionen o.s.v.

Fråga: Men Islams texter talar ju tydligt om Jihad är det då inte ont?
Svar: Jihad behöver inte betyda heligt krig mot andra personer, det kan också handla om en själv.

Jihād är en strävan efter godhet och en kamp mot orättvisa och förtryck – både inombords och i samhället i stort. Denna strävan är spirituell, social, ekonomisk och politisk.” –Islam.se

Fråga: Är du inte rädd för IS?
Svar: Visst IS är riktigt otrevliga och vi skall inte vara dumdristiga vi vet vad Daesh har gjort och vad de gör. Men den stora rädslan jag har är för de högerextrema krafterna som vi har i landet idag.

Fråga: Men är det inte bra att informera om hotet från Islam?
Svar: Jag tror som sagt inte att Islam är ett hot, däremot så tror jag att när vi säger att Islam är ett hot så driver vi folk till bextremism på båda sidorna. Vi skapar själva grogrunden både för de högerextrema och IS.

Fråga: Vad anser du att man som kristen skall göra?
Svar: Jag tycker det är viktigt att se hur Jesus agerade och vad som lärs ut.

Matt.5:44 ”Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er”
Om vi anser att Islam är vår fiende så skall vi älska dem och be för dem. Det är inte vad jag upplever att flera kristna gör idag. Snarare uppviglar de till hat och rädsla mot muslimer.

Luk.6:27 ”Men till er som vill lyssna säger jag: älska era fiender , gör gott mot dem som hatar er.”
Att göra gott är inte att säga att alla muslimer är terrorister, eller att vi inte skall ta emot några flyktingar p.g.a. att det kan finnas IS folk bland dem. De 99 av 100 som inte är IS kommer att lida p.g.a. vår rädsla.


Så nu till titeln på bloggen.
Jag tror inte att kristendomen är en hatisk religion, utan en religion som står för kärlek för både våra vänner och våra fiender. Dock tror jag att människor använder sig av kristendom liksom de använder sig av andra religioner/politiska åskådningar/filosofier för att sprida ett hat.
En jämförelse:
Jag har flera ateistiska vänner som slänger bibelord på mig och som tycker att jag skall vilja stena homosexuella o.s.v.
Det förklarar vi kristna enkelt varför vi inte skall göra det.
Men om en muslim skall förklara en sura i Koranen så får de oftast inte chansen utan det måste vara precis som det står.
Mitt råd är att prata och lyssna på muslimer här i Sverige och hör vad de verkligen tror på. Lyssna inte bara på Youtube videos och läs hatiska sidor på nätet.

Har du fler frågor till mig så skriv dem gärna här så skall jag försöka besvara dem.

 

Guds frid och kärlek!

/Daniel