Välj en sida
Flyktingar och vår skyldighet

Flyktingar och vår skyldighet

Har återigen hamnat i en diskussion på Facebook om en av de frågor som jag brinner för.

Jag la ut bilden som ligger längst upp i den här posten. För mig är det självklart att vi skall hjälpa flyktingar.
Det dröjde dock inte länge innan det kom kommentarer om vilka flyktingar vi skall hjälpa.

När diskussioner handlar om att muslimska länder skall ta emot muslimer och kristna länder ta emot kristna.
Då ger vi en grogrund för rasism och för religionskrig.
Vi kommer aldrig förstå den andra om vi inte pratar med hen. När vi istället tar en diskussion med muslimer, hinduer, ateister, buddhister då kan vi förstå hur de tänker och vi kan diskutera vad vi tycker och tänker.

Det som jag reagerar mest på är att de jag diskuterar med kallar sig kristna. Trots detta vill de inte själva hjälpa folk som inte har samma tro. Därför kommer detta inlägga handla mycket om Bibeln. Bibeln är tydlig med hur vi skall se på  flyktingar/invandrare.

5 Mos. 10:19

Även ni skall visa invandraren kärlek, ty ni har själva varit invandrare i Egypten.

Faktiskt inte bara flyktingar och invandrare, utan bibeln är tydlig hur vi skall vara mot alla som lider och har det svårt.

Matt 25:35-46

Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’

Sedan skall han säga till dem som står till vänster: ’Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.’ Då kommer också de att fråga: ’Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?’ Då skall han svara dem: ’Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.’ Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv.”

Det här bibelstället är tydligt med vad vi bör göra. Hjälp dem. Det står inget om att vi skall hjälpa dem om de har samma tro som vi. Jesus är tydlig med vad vi bör göra.
Ser man på hur det ser ut i världen så är behovet enormt.

Eftersom vi inte har vettiga flyktvägar till Eu så har  2500 flyktingar drunknat, varav flera är barn.
Från BBC

Some 2,500 migrants have drowned in the Mediterranean this year as overcrowded boats head for the coasts of Greece and Italy, the UN says.

Bara för några dagar sedan hörde vi om en lastbil fylld med flyktingar som hade dött.
Från aftonbladet

Fyra barn och åtta kvinnor har återfunnits bland de mer än 70 människor som hittats döda i en frysbil i Österrike. En flicka i ettårsåldern fanns bland de döda.

Det är på vårt samvete att den här flickan inte fick ett längre liv. En flicka på ett år har dött för att familjen var tvingade att fly på ett osäkert sätt. De var tvingade att fly från ett liv där de skulle bli torterade eller dödade.
Vi har valt att stänga våra gränser, den här flickan kan ha varit en muslimsk flicka, det kan ha varit en kristen flicka, det spelar ingen roll. Det var en ettårig flicka som dog i onödan.

Jag lever ett extremt priviligerat liv, men det beror på att mina förfäder också tog pengar från andra länder. Sverige är inte oskyldigt till att ha utnyttjat andra kulturer. Vi klagar ofta på USA och deras slavhandel. Men vågar vi se på vår egen historia.
Från Populär Historia 

En känslig fråga under det svenska innehavet var slaveriet på ön. I samband med förvärvet hade det setts som värdefullt att komma in på den inkomstbringande handeln med slavar.

Vi har en skyldighet att hjälpa nu. Vi har en skyldighet att se till att inte fler ettåriga flickor dör p.g.a. vår likgiltighet. Det är inte muslimska/kristna/ateistiska länders skyldighet att ta itu med vissa flyktingar.

Det är din och min skyldighet att hjälpa vår nästa.

 

Guds frid!

/Daniel

Hjälte: Broder Roger

Hjälte: Broder Roger

Den 16 Augusti 2005 mördades Broder Roger under en gudstjänst i Taizé.
Broder Roger var en man som jag hade förmånen att få möta ett antal gånger. Jag kommer berätta om några av dessa tillfällen längre ner i bloggen. Jag kommer i bloggen ha flera citat från Broder Alois prior i Taizé som skrivit om Broder Roger. Ni kan läsa hela hans uttalande här.

För broder Roger var sökandet efter försoning mellan de kristna inte bara något man funderade på: det var något som självklart måste göras. Det viktigaste för honom var att leva ut evangeliet och förmedla det till andra. Och evangeliet kan man bara leva ut tillsammans. Att förbli åtskilda är meningslöst.

Genom sin Ande är Gud närvarande hos varje människa. Broder Roger hade plats i sitt hjärta för alla människor, alla folk, och särskilt för ungdomar och barn. Han bar på en lidelse för gemenskap. Ofta upprepande han följande ord: « Kristus kom inte till världen för att starta en ny religion, utan för att erbjuda varje människa gemenskap med Gud. » Den unika gemenskap som Kyrkan är finns till för alla utan undantag.

Broder Roger gömde under andra världskriget undan judar och andra personer som behövde fly från Nazisternas terror.  Taizé blev ett stort kloster, inte genom att Broder Roger gjorde en massa reklam för, utan för att folket kom dit och upptäckte gemenskap och kärlek. Broder Rogers kärlek var väldigt tydligt.

Han sökte hela tiden olika sätt att ge konkret uttryck åt det medlidande som han kände i hjärtat, särskilt när det gällde fattiga människor. Han citerade gärna Augustinus: « Älska och säg det genom ditt liv. » Detta ledde ibland till oväntade steg. En gång kom han hem från ett besök i Calcutta med en baby i armarna, en liten flicka som moder Teresa bett honom ta hand om i hopp om att hon skulle överleva om hon kom till Europa ― och det gjorde hon. Han inbjöd också två vietnamesiska änkor, som han mötte i ett flyktingläger i Thailand, till Frankrike och ordnade med logi åt dem och deras många barn i Taizé.

Mina möten med Broder Roger

Jag hade förmånen att få möta Broder Roger vid ett antal tillfällen. Han är en av dem som har påverkat min kristna tro väldigt mycket.

Broder Roger satt alltid kvar efter kvällsgudstjänsten och man kunde gå fram och få välsignelsen av honom.

Många ungdomar tänkte på honom som någon som alltid var beredd att lyssna till dem varje kväll efter kvällsbönen i kyrkan, i flera timmar om det behövdes. Och när han blev för svag och trött för att lyssna på alla fortsatte han att stanna kvar i kyrkan på kvällarna och gav dem som kom till honom en enkel välsignelse genom att lägga sin hand på deras huvud.

Vid ett tillfälle så går jag fram till honom och upptäcker att ingen annan är där. Jag sätter mig mitt emot honom och frågar om han kan be för mig. För mig vid det här tillfället och fortfarande är Broder Roger en av de största inom kristendomen. När jag frågar honom så tittar han på mig, han tar tag i mina händer och säger ”If you pray for me”.
Vi sitter och ber för varandra. När vi har bett klart, håller han fast mina händer. Han tittar runt i kyrkan, tittar på mig och sedan säger han ”Christ is in everybody”. Broder Roger såg Kristus i alla personer. Inte bara i de som tyckte som honom utan i alla människor. Jag är övertygad om att Broder Roger till och med såg Kristus i kvinnan som mördade honom.
Broder Roger fäster sedan blicken i mig igen och frågar om jag vill komma på middag nästa dag. Jag svarade givetvis ja och fick en underbar middag tillsammans med Broder Roger och de andra bröderna.
På kvällen gick jag för att tacka honom för middagen och han frågade igen ifall jag ville ha middag dagen efter. Jag tackade ja och fick middag även nästa dag. Den tredje dagen så bjöd han in hela min ungdomsgrupp till att dricka te med bröderna. Jag tillverkade då ett stort ringbrynjekors för att tacka honom för att han bjöd in oss.
Hans svar när jag gav det till honom var först ett stort tack, men sedan gav han tillbaks det och sa
”I am already rich, give it to someone who is poor”.
Broder Roger ägde bara sina kläder och ett kort på sin mor och syster. Han talade inte om rikedom i form av pengar.

Broder Roger såg Kristus i alla. Kan vi 10 år efter hans död lyckas med samma sak. Kan vi se Kristus i de som kommer hit till Sverige? Kan vi se Kristus i de som behöver vår hjälp? Kan vi se Kristus till och med i de som inte tycker som vi?

Jag avslutar med ytterligare ett citat om Broder Roger.

Man har sagt om honom att han hade ett universellt hjärta. Och han var fylld av en godhet som man blev förvånad över. En hjärtlig godhet är inte ett tomt uttryck utan en kraft som kan förvandla världen, för genom denna godhet kan Gud verka. Ställd inför ondska är hjärtlig godhet sårbar, men broder Rogers liv och hans sätt att ge av sig själv åt andra hjälper oss att våga tro att Guds fred kommer att få sista ordet för alla här på jorden.

 

Broder Rogers begravning

Broder Rogers begravning 2005

 

Guds frid!

/Daniel

Är Jesus Guds son?

Är Jesus Guds son?

Jag hade inte tänkt skriva en blogg till idag. Men när jag läste debattartikeln i DN så kände jag att jag måste skriva lite. Ni hittar artikeln här.

Religionsdialog

Som jag skrivit tidigare så anser jag att religionsdialog är viktigt. Det är viktigt att vi samtalar med andra religioner, att vi har ett samarbete och respekterar varandra. Jag har arbetat med muslimer, buddhister, ateister, hinduer och många fler. Det är inga problem med samarbete och det är inga problem att ha väldigt roliga diskussioner och att ha en vettig dialog.

Religionssynkretism

Att ena alla religioner till ett enda och inte ha någon egen tydlig tro, där ser jag ett problem i att man inte behåller sin egen identitet. Vi har något unikt i kristendomen. En Gud som väljer att bli människa. Det är något vi skall vara stolta över och något vi skall stå för.

Debattartikeln

I början ställer författarna sig  en fråga:

Är alla religioner lika sanna eller äger vi kristna Sanningen? Ber judar, kristna och muslimer till samme Gud eller är tron på Jesus Kristus den enda möjliga vägen till frälsning?”

För mig är svaret självklart. Jag tror inte att alla religioner är lika sanna. Jag tror att enda vägen till frälsning är tron på Jesus Kristus. Det innebär inte att jag inte respekterar de andra. För precis som jag tror att kristendomen är enda vägen så finns det andra religioner som tror att deras väg är enda vägen. Där kan vi mötas i respekt och vi kan diskutera. Det Söderblom gjorde och som var stort var att få de kristna att diskutera.
Här tycker jag att debattartikeln tar en konstig vändning.
Att alla inom en religion kan enas om att enda vägen är genom den religionen. Är inte samma sak som att få alla religioner att säga att alla har rätt.

Jag ser också ett problem med följande stycke

” Syftet med all andlighet är dialog mellan människor så att världen kan bli bättre. Gudstro handlar inte om att jaget skall må bra utan att livet på jorden kan bli drägligare att leva.”

Att generalisera och säga att all andlighet handlar om att världen kan bli bättre stämmer inte. Då talar vi enbart om den delen av andligheten som överensstämmer med vår egen bild av andlighet.
Vi har grupper som vill att jorden skall gå under. Som propagerar för att förstöra mer av naturen så att det går fortare till det händer.
Vi har grupper som är andliga som anser att det bara är jag själv som är viktig och att resten av världen är till för min egen njutning.
Dessa grupper kallar sig lika andliga som artikelförfattarna. Jag tror att det finns god och ond andlighet.
Jag håller helt med artikelförfattarna om vi inte får använda religion som ett vapen mot andra. Men jag håller inte med dem om att en religion som formulerar absoluta sanningar skulle vara ond.
För mig är det självklart att Jesus är Guds son och enda vägen till himlen. Gör detta mig ond?

Öppna våra församlingshem

”Om vi i Svenska kyrkan anser att andlighet och gudstjänstliv är viktiga för människor, är vi då beredda att öppna våra församlingshem på fredagar så att muslimer utan egen bönelokal kan få be där?”

Här håller jag helt med artikelförfattarna tycker definitivt att vi skall kunna öppna upp våra lokaler så att andra religioner skall kunna använda dem. Vi har mängder av församlingshem och liknande där vi har bra lokaler som gärna får användas av andra religiösa tillhörigheter.

Artikelförfattarnas hänvisningar? 

Jag ser att författarna har använt både Nathan Söderblom, Katolska kyrkan och Taizé.
Att man samarbetar mellan olika kyrkor, innebär inte att man anser att alla religioner har lika mycket sanning i sig.

Jesus Guds son?
Jag anser att religionsdialog är viktigt, men vi får inte hamna i religionssynkretism. Vi har något speciellt inom kristendomen, något vi skall slå vakt om.
Är Jesus Guds son och Gud själv, så stämmer det inte överens med hur Judar, Muslimer, Hinduer eller andra religioner ser på Jesus.  Då har antingen de eller jag fel, det finns inget läge där vi båda kan ha rätt. Jag måste vara ödmjuk och erkänna att jag kan ha fel. Jag tror inte att jag har fel och därför är jag kristen. Jag respekterar de som inte tror så och har gärna diskussioner med dem. Men jag kommer inte säga att de har rätt om jag inte själv tror det.
Guds frid!

/Daniel

 

 

Religionsdialog

Religionsdialog

Religionsdialog.

Jag anser att religionsdialog är väldigt viktigt, särskilt i ett samhälle där personer är rädda för det som är annorlunda. Det blev tydligt häromdagen då jag och min fästmö hamnade i samtal med en kvinna som var rädd, på riktigt rädd för de nya invandrarna som kom till Sverige.
Hon var inte rädd för dem som hade varit här tidigare för de kände hon.
Hon var inte rädd för Muhammed, Aisha, Slobodan eller de andra som bodde i närheten av henne, det var personer hon pratade med i tvättstugan och drack kaffe med.
Men hon var rädd för de hon inte hade mött. De var de farliga, det var dem det stod om i tidningen.
Det var de som var de där, ”de galna muslimerna”.
Vi hamnade i ett långt samtal jag, min fästmö och hon och vi pratade om vad Islam egentligen står för. Vi pratade om de muslimer hon kände som stod för den äkta Islam. Inte den som IS står för utan den som är kärleksfull och hjälper. Vi pratade om mycket annat, men just nu vill jag stanna vid Islam och bilden vi har.

En person jag känner väl har reverterat till Islam. Hon gjorde det av egen fri vilja och hon är väl påläst. Hon är en intelligent kvinna som jag haft roliga samtal med. Visst har det förändrat saker, men det har inte förändrat vem hon är. Hon klär sig lite annorlunda ,(av fri vilja), och hon är mer påläst på Islam än vad jag är. Annars är hon samma person som innan… nåja …vi har mer roliga samtal om religion nu.  Hon är bara en av många jag känner som är muslimer, precis som jag känner flera kristna, ateister, buddhister och andra som tror annorlunda än mig i olika frågor.

Det som är viktigt är att se att bara för att jag känner flera personer som är muslimer så är inte jag en muslim. De är inte heller kristna för att de råkar känna mig. Vi har likheter, men vi har också skillnader.

Vad det gäller muslimerna så  tror både de och jag på en Gud, Abrahams Gud.

De tror att Isa var en profet : Jag tror att Jesus var Guds son och Gud själv.

De tror att Muhammed (Frid vare med honom) är den största profeten : Jag tror att Muhammed var en av de största strateger som levt.

Kan vi då samarbeta?

Självklart kan vi det och vi måste göra det. Vi kan inte blunda för främlingen för det  är då de blir ”de andra” och ”de farliga”.  De flesta muslimer i Sverige har en tro som inte har några problem att passa in i vårt samhälle. Med respekt för andra människor, med en kärlek till sin nästa. Det finns avarter inom Islam, och det finns avarter inom kristendom (Waco, Breivik, Westboro baptist, KKK), eller inom andra religioner och politiska grupper.

Vi kan tillsammans bygga en bra värld, där vi står för vad vi själva tror på med respekt för vad den andra tycker och tänker. Då har vi religionsdialog och inte religionssynkretism. Vi är inte lika och skall inte vara det.

 

Guds frid!

/Daniel