Välj en sida
Låt kyrkklockorna ringa in till fredagsbönen…

Låt kyrkklockorna ringa in till fredagsbönen…

Provocerande titel eller hur?
Nej jag anser inte att kyrkklockorna skall ringa in till fredagsbönen.
Ja jag anser att Moskén skall få ha böneutrop inför fredagsbönen.

De sista dagarna har det varit mängder av diskussioner om böneutrop.
Min inställning har varit att självklart skall vi tillåta böneutrop vid vissa tillfällen.
Jag kommer nedan redovisa för hur jag kom fram till den åsikten och även ta upp argument som är mot och varför jag inte anser att dessa håller.

Mitt första argument är hur ofta böneutropet skall ske. 

En gång i veckan under 3 minuter.
Jämför detta med hur ofta kyrkklockor ringer, i vissa församlingar 1 timma innan gudstjänst, 30 min innan gudstjänst, 15 min innan gudstjänst och när gudstjänsten startar samt under själaringningen. Ca 5 min/gång för de första gångerna och 2 minuter när gudstjänsten börjar samt kanske 30 sek under själaringningen. Det innebär sammanlagt 17,5 min ringning varje söndag.
Flera kyrkor = fler klockor som ringer. Det här är ju inte den enda gudstjänsten kyrkor har under en vecka. Ringning inför en veckomässa brukar vara ca 5 minuter lång.

Om vi nu räknar väldigt snällt och säger att vi bara ringer i klockorna en gång/vecka, vi ringer bara när gudstjänsten börjar då kommer böneutropet att vara mer tid än vad en kyrka går ut med. Nu stämmer inte detta med verkligheten. Säg att en kyrka ringer runt 20 min/vecka då ringer klockan nästan 7 ggr mer tid än vad ett böneutrop skulle vara.

Men kyrkklockor är inte religiösa?

Kyrkklockan har alltid haft en religiös innebörd, ett sätt för prästen att kommunicera med församlingen. Att berätta när gudstjänster börjar. Att informera om ifall någon hade dött (liten klocka för kvinna, stor klocka för man). De har också använts för att meddela om fara, men detta var främst för att kyrkan var en statskyrka och all information kom ut via kyrkan.

 

Men det är ju skillnad på ett böneutrop där man berättar att Allah är störst och en kyrkklocka som låter ding ding dång?

Här diskuterar jag främst mot två artiklar.
Ni hittar Tomas Samuels artikel här
Ni hittar Bandyprästens inlägg här

Böneutropet är som följer enligt Tomas Samuel
”Allah är störst. Allah är störst.
Jag vittnar att det finns ingen gud (som är värd tillbedjan) utom Allah.
Jag vittnar att Muhammed är Allahs sändebud.
Kom till bön. Kom till bön.
Kom till framgång. Kom till framgång
Allah är störst. Allah är störst.
Det finns ingen gud utom Allah.”

Tomas Samuel går sedan vidare med att säga följande.

Kyrkklockor är inte en bekännelse, det är bara ett musikaliskt ljud. De är inte till för att visa på makt och kontroll över landet. Därtill använder de flesta kyrkor inte klockorna, flera har inte ens några. Skillnaden är uppenbar.

Det kan stämma att vissa frikyrkor inte har kyrkklockor, dock ringer i staden jag bor i både Svenska Kyrkan och Equmeniakyrkan i sina kyrkklockor varje söndag. Det är inte som Samuel försöker få det till bara ett musikaliskt ljud. Kyrkklockan har kallat folk till kyrkan. Kyrkogångsplikten fanns fram till 1809 års regeringsform. 
Läser vi på kyrkklockor finns det en tydlig bekännelse i dessa.
Exempelvis Storklockan i Olaus Petri:

Inskription: Matt 11:28
Kommen till mig, I alla som arbeten och ären betungade, 
så skall jag giva eder ro.”

Indalskyrkans klockors inskriptioner

”Hör Gud ännu sin nåd dig bjuda!
Se, templets portar öppna sig.
Kanske härnäst man hör mig ljuda,
upplåtes grafvens port för dig.
Du går ej mer i Herrans hus,
ditt rum bereds i jordens grus.
Ps 323.1”

 

 

Adams barn! Dig skicka rätt att dyrka Gud
då dig kallar klockans ljud

Det andra citatet här ser jag som mest talande. Ett tydligt kallande till bön. Att människor i dagens samhälle inte till fullo förstår klockans toner gör inte kyrkklockan mindre religiös eller tydlig. Det talar snarare för att kyrkan/kyrkorna inte varit tillräckligt tydliga i att berätta vad det handlar om.
Om en person ropar på Arabiska från en minaret så kommer jag inte förstå detta mer än vad jag förstår en kyrkklockas klang.

Bandyprästen Hans Eklind skriver på sin blogg.

”Ding-dong-ding-dong-ding-dong” vs. ”Allah är störst. Allah är störst. Jag vittnar att det finns ingen gud utom Allah. Jag vittnar att Muhammed är Allahs sändebud. Kom till bön. Kom till bön. Kom till framgång. Kom till framgång. Allah är störst. Allah är störst. Det finns ingen gud utom Allah.”

Skillnaden är så tydlig att jag förvånas över att de överhuvudtaget jämförs.

Jag tycker inte jämförelsen är långsökt. Ding-dong-ding-dong-ding-dong säger egentligen precis det som sägs ovan, kom till gudstjänst. Jesus kallar dig. Det säger inte bara ding-dong utan så mycket mer. Men jag kan förstå det lika mycket som jag förstår

Allāhu ʾakbarAllāhu ʾakbarʾašhadu ʾan lā ʾilāha ʾillā Llāh

Att vi förstår vissa ord kan bero på att dessa har varit bättre än kristna på att berätta om vad innebörden verkligen är.

Men vi har inte använt böneutrop i Sverige. Det finns en skillnad mot en kyrkklocka och 

Här har jag två tankar.

  1. Jag undrar vad som hade hänt om det varit omvänt. Om Kristendomen hade haft en sjungen bön och Islam hade haft klockor för att kalla samman. Hade vi då tyckt att klockorna var hemska för de låter ju mycket mer än en sjungen röst. Det är inte heller det som vi är vana vid i vår tradition.
  2. Om det är så att kyrkklockorna är oreligiösa och inte innehåller något annat än ding, ding, dong varför då inte låta alla kyrkor låna ut sina klockor varje fredag vid bönetid och ringa ut för att påminna alla muslimer om att nu är det bönedags?

 

Om nummer 2 provocerar dig, är då kyrkklockor inte neutrala?
Om kyrkklockor inte är neutrala varför skall vi då tillåta dem men inte böneutrop?
Om kyrkklockor bara kan ringa in till kristna gudstjänster så är det ju inte längre en neutral klocka?

För tydlighets skull.
Nej, jag anser inte att kyrkklockor skall ringa för fredagsbönen i Moskén.
Ja, jag anser att de skall få ha sina egna böneutrop inför fredagsbönen.

Blir det en diskussion om fler gånger och flera gånger om dagen då hamnar vi på en helt annan diskussion. Men i nuläget så ser jag inte varför man inte kan ha böneutrop en gång/vecka i 3 minuter.

Allt gott!

/Daniel

Kristendom den hatiska religionen?

Kristendom den hatiska religionen?

Jag har den senaste tiden varit inblandad i flera diskussioner.
Det har varit diskussioner både offline och online.
Många av de jag diskuterat med har varit kristna (inte alla).
Anledning till diskussionerna har varit det hatiska Islam.
Jag har flera gånger i den här bloggen på FB och på andra ställen förtydligat min syn på Islam. Men för att det inte skall bli några missförstånd så gör jag det en gång till nu.

Jag anser inte att Islam är rätt religion. Jag anser att det finns en väg till Gud och det är genom Jesus Kristus.

Jag tror inte att jag kan vara mer tydlig än så. Men trots detta är det ofta jag möter argumenten att jag egentligen vill blanda religionerna ,(religionssynkretism), eller att jag egentligen är en muslim. Eller givetvis att jag bara är hjärntvättad och dum i huvudet vilket nog är det vanligaste.

Men nu till varför jag skriver bloggen.
Jag tänkte att det kan vara bra att skriva ner lite av mina tankar, för att förtydliga för personer jag pratar med men också för att kanske ge en lite annorlunda bild.
Jag ställer upp det som frågor och svar nedan.

Fråga: Finns det muslimer som är terrorister?
Svar: Ja, självklart finns det muslimer som är terrorister.

Fråga: Är inte Islam en ond religion då?
Svar: Nej, bara för att det finns terrorister inom en viss religion betyder det inte att religionen i sig är ond. På samma sätt som kristendomen inte var ond p.g.a. häxbränningar, korståg, inkvisitionen o.s.v.

Fråga: Men Islams texter talar ju tydligt om Jihad är det då inte ont?
Svar: Jihad behöver inte betyda heligt krig mot andra personer, det kan också handla om en själv.

Jihād är en strävan efter godhet och en kamp mot orättvisa och förtryck – både inombords och i samhället i stort. Denna strävan är spirituell, social, ekonomisk och politisk.” –Islam.se

Fråga: Är du inte rädd för IS?
Svar: Visst IS är riktigt otrevliga och vi skall inte vara dumdristiga vi vet vad Daesh har gjort och vad de gör. Men den stora rädslan jag har är för de högerextrema krafterna som vi har i landet idag.

Fråga: Men är det inte bra att informera om hotet från Islam?
Svar: Jag tror som sagt inte att Islam är ett hot, däremot så tror jag att när vi säger att Islam är ett hot så driver vi folk till bextremism på båda sidorna. Vi skapar själva grogrunden både för de högerextrema och IS.

Fråga: Vad anser du att man som kristen skall göra?
Svar: Jag tycker det är viktigt att se hur Jesus agerade och vad som lärs ut.

Matt.5:44 ”Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er”
Om vi anser att Islam är vår fiende så skall vi älska dem och be för dem. Det är inte vad jag upplever att flera kristna gör idag. Snarare uppviglar de till hat och rädsla mot muslimer.

Luk.6:27 ”Men till er som vill lyssna säger jag: älska era fiender , gör gott mot dem som hatar er.”
Att göra gott är inte att säga att alla muslimer är terrorister, eller att vi inte skall ta emot några flyktingar p.g.a. att det kan finnas IS folk bland dem. De 99 av 100 som inte är IS kommer att lida p.g.a. vår rädsla.


Så nu till titeln på bloggen.
Jag tror inte att kristendomen är en hatisk religion, utan en religion som står för kärlek för både våra vänner och våra fiender. Dock tror jag att människor använder sig av kristendom liksom de använder sig av andra religioner/politiska åskådningar/filosofier för att sprida ett hat.
En jämförelse:
Jag har flera ateistiska vänner som slänger bibelord på mig och som tycker att jag skall vilja stena homosexuella o.s.v.
Det förklarar vi kristna enkelt varför vi inte skall göra det.
Men om en muslim skall förklara en sura i Koranen så får de oftast inte chansen utan det måste vara precis som det står.
Mitt råd är att prata och lyssna på muslimer här i Sverige och hör vad de verkligen tror på. Lyssna inte bara på Youtube videos och läs hatiska sidor på nätet.

Har du fler frågor till mig så skriv dem gärna här så skall jag försöka besvara dem.

 

Guds frid och kärlek!

/Daniel

Sverige = The Capitol i Hunger Games

Sverige = The Capitol i Hunger Games

Varning politiskt inlägg.

Det är inte ofta jag skäms för att kalla mig Svensk, jag har tidigare när jag varit ute i världen och rest varit stolt över att jag kommit från Sverige.
Ett land som tog hand om Finska barn under kriget. Ett land som hjälpte mängder av judar att kunna fly.
Ett land som stod upp för alla människors lika värde.

Ett land som ville hjälpa andra. Men tydligen stämmer det inte med verkligheten. Sverige är ett land som har blivit egoistiskt fullt ut.
För inte så länge sedan så hörde vi politiker från båda sidor säga att de inte ville ha något med SD att göra. Nu driver de själva SD:s politik och värre.
Vi har personer som nu inte får träffa sina barn, sina fruar eller resten av sin familj.

Det blir mycket svårare för många flyktingar att återförenas med sina familjer. En person som flytt från krig (och därmed ses som ”alternativt skyddsbehövande”) kan inte längre få hit familjemedlemmar som är kvar utomlands. Undantaget är om den asylsökande lyckats få jobb och därmed beviljats permanent uppehållstillstånd.
Eftersom väntetiden på asyl kan vara flera år betyder det att barn kan bli kvar i krigsområden eller överfulla läger i närområdet i åratal, trots att de har en förälder i Sverige.
Så kallade konventionsflyktingar kan fortfarande återförenas med sin närmaste familj (make/maka, sambo och barn under 18 år), men de är förhållandevis få och omfattar inte de flesta som flyr från krig.

(Aftonbladet)

Så alla ni som tidigare sa att ”varför flyr de själva och tar inte hit familjen”. Nu kan de inte ta hit familjen längre. Ni har alltså själva förhindrat det som var tanken när de flydde.
Jag har som vanligt fått en massa diskussioner på min Facebook sida. Jag har fortfarande valt att ha kvar alla vänner oavsett deras politiska tillhörighet.

Några kommentarer jag ofta får.

Delar inte alls din uppfattning om vad som är humant och vem som landet Sverige ska prioritera först och främst. Nämligen dess medborgare. Sen de nykomna som har beviljats asyl och i sista hand asylsökande

Jag anser att Sverige är ett rikt land. Vi befinner oss i den övre kategorin. Skulle vi befinna oss i Hungergames skulle vi vara The Capitol eller Distrikt 1. (För er som inte har sett serien eller läst böckerna, är det de rikaste delarna som förtrycker resten).

Kan vi verkligen ta hand om alla?

Nej, självklart kan vi inte ta hand om hela världen. Det är inte ett seriöst motargument mot att hjälpa de som kommer hit. Men vi kan hjälpa många fler än vad vi hjälper nu.

 

Men våra äldre får inte mat på äldreboenden, folk blir vräkta för att det skall bli ett flyktingboende.

En lögn som upprepas tillräckligt ofta blir sann? De matbilder som har kommit fram har samtliga blivit förklarade i media.
Personer har blivit av med sitt korttidskontrakt på ett boende, troligtvis för att hyresvärden tjänade mer pengar på att ha det som ett flyktingboende. Var ligger felet? Inte hos flyktingen utan hos möjligheten att tjäna pengar på flyktingarna.
Flera kyrkor har erbjudit gratis boende till flyktingar men har fått nej eller inte haft råd p.g.a. för höga försäkringskostnader.

Islam håller på att ta över Sverige

Nej Islam kommer inte ta över Sverige. Det räcker att se på vad som hände med Yasri Khan som inte ville hälsa i hand på en kvinnlig journalist. Hade islam tagit över Sverige hade han varit kvar.

Vi får inte ha pepparkaksgubbar i Luciatåg längre

Jo du får ha pepparkaksgubbar i ett lucitåg. Det togs bort av en skola eftersom man inte skulle sjunga pepparkakssången.

Men man får inte säga negerboll, Pippis pappa är Negerkung, kinapuffar skall ha en gul kines på sig

Det stämmer, Negerboll är inte samma sak som vitlök. Du som vit har inte blivit förtryckt p.g.a. din hudfärg. Det finns flera ord som man har tagit bort ur svenska språket som inte längre finns kvar. Vissa med varningstext och andra helt bortplockade. Länk

De tar våra jobb/De arbetar inte

Det här är nog min favorit. Här har man garderat sig åt alla håll. Har de ett jobb har de uppenbarligen tagit det från någon annan. Har de inte ett jobb så lever de på socialen.

Jag är inte rasist men….

Du kan säga vad du vill efter den meningen. Har du startat meningen så, så kommer jag utgå från att du är rasist på resten av vad jag hör.

Vi har inte råd att ta hand om dem

Jag måste här få citera Kent Pettersson som skrev ett underbart svar på min sida .

KENT: Jag ser på våra gator hur antalet dyra leksaker ökar. Bilar som kostar mer än en halv miljon och förstör miljön genom sina överdrivna utsläpp. Hoverboards, segways och andra leksaker som barn och vuxna far runt på. Alla verkar ha råd att köpa en fet platt-tv och många väljer dyra iPhones istället för billigare modeller.
Det verkar som att det generellt finns gott om pengar i svenskarnas plånböcker. Så varför denna ovilja att dela med oss? Är det för att vi tycker att de rika ska ha mer och de anda skiter vi i?

 

Faktiskt tror jag att Kent sammanfattar vad det handlar om. Vi är rent egoistiska. Vi lever i The Capitol, vi har allt och mer än vad vi behöver. Men vi vill inte dela med oss. Vi tar gärna och köper billiga saker från länder långt borta. Men vi vill inte att de skall komma hit och få av vårt överflöd. Något som också stör många som jag diskuterar med är att jag inte ser höjda skatter som något problematiskt.
Hur länge kan vi leva såhär och inte ta hand om vår nästa?
Allt gott!
/Daniel

P.s. denna blogg är skriven i affekt. D.s.

 

Katolska kyrkan och flyktingar

Katolska kyrkan och flyktingar

Den diskussionen jag hänvisat till i tidigare bloggar har varit med katoliker. De är vanliga medlemmar i katolska kyrkan och därför ville jag undersöka vad katolska kyrkan egentligen säger om Flyktingar och Islam.
Jag har försökt hänvisa direkt till officiella katolska sidor och deras egna dokument. Jag har lagt upp länkar så att ni enkelt själva kan undersöka fullständiga dokument.  Är det någon katolik som tycker att jag har misstolkat så skriv gärna en kommentar. Nu till frågorna.

Flyktingar

2015 hade katolska kyrkan i Sverige fasteinsamling till förmån för flyktingar. Ni hittar en pdf här

Här hittar vi några grundläggande citat.

Som kristna och som människor har vi ett ansvar att så gott vi förmår hjälpa vår nästa som lider. Och vi ska då komma ihåg att vår herre Jesus själv började sitt liv som flykting. Det är därför som ett av de skäl som han anger för att ställas på den goda sidan i Människosonens dom är Jag var hemlös och ni tog hand om mig (Matteus 25:35).

I samma dokument hittar vi också ett tydligt uttalande från Påve Franciskus

Påve Franciskus säger: “Låt oss vara deras nästa, dela deras rädsla och osäkerhet inför framtiden och låt oss gå till konkret handling för att lindra deras lidande” (inför Världsdagen för flyktingar juni 2014).

Påven ger också i ett av sina tal, (ni finner det här), en varning för just den rädslan som jag mött i diskussionerna.

Today this takes on a particular significance. In fact, in an age of such vast movements of migration, large numbers of people are leaving their homelands, with a suitcase full of fears and desires, to undertake a hopeful and dangerous trip in search of more humane living conditions. Often, however, such migration gives rise to suspicion and hostility, even in ecclesial communities, prior to any knowledge of the migrants’ lives or their stories of persecution and destitution. In such cases, suspicion and prejudice conflict with the biblical commandment of welcoming with respect and solidarity the stranger in need.

Det vi inte känner till kan alltid skapa en rädsla och Påven visar tydligt här på att vi måste lära känna de som kommer.

The courage born of faith, hope and love enables us to reduce the distances that separate us from human misery. Jesus Christ is always waiting to be recognized in migrants and refugees, in displaced persons and in exiles, and through them he calls us to share our resources, and occasionally to give up something of our acquired riches. Pope Paul VI spoke of this when he said that “the more fortunate should renounce some of their rights so as to place their goods more generously at the service of others” (Octogesima Adveniens, 23).

I ett gammalt blogginlägg skrev jag om Broder Roger och hans kommentar ”Kristus är i alla”.
Så bör alla kristna se på andra människor oavsett tro/ras/social status. Detta visar påven tydligt på i sin kommentar.

The multicultural character of society today, for that matter, encourages the Church to take on new commitments of solidarity, communion and evangelization. Migration movements, in fact, call us to deepen and strengthen the values needed to guarantee peaceful coexistence between persons and cultures. Achieving mere tolerance that respects diversity and ways of sharing between different backgrounds and cultures is not sufficient. This is precisely where the Church contributes to overcoming frontiers and encouraging the “moving away from attitudes of defensiveness and fear, indifference and marginalization … towards attitudes based on a culture of encounter, the only culture capable of building a better, more just and fraternal world” (Message for the World Day of Migrants and Refugees 2014).

Islam?

Från katolska kyrkans katekes (ni finner den här)

841        Kyrkans förhållande till muslimerna. ”Men frälsningsplanen omfattar också dem som erkänner Skaparen, framför allt muslimerna. De bekänner att de har Abrahams tro och tillber med oss den ende och barmhärtige Guden, som skall döma människorna på den yttersta dagen.”[72]

Från Stockholms katolska stift och ett möte med Imamer och lärda inom Islam kan man läsa följande, (vill ni läsa allt hittar ni det här),

Kaj Engelhart presenterade katolska kyrkans officiella syn på islam utifrån grundläggande formuleringar i Andra Vatikankonciliets dokument och betonade kyrkans önskan om en ärlig och fruktbar dialog med islam och andra världsreligioner.

 

Jag vill avsluta med ett inlägg direkt från Påve Franciskus

Min slutsats blir att Katolska kyrkan vill ta hand om och tar hand om flyktingar. Att de inte ser Islam som något hotfullt utan som några man kan ha en dialog med.

 

Guds frid!

/Daniel

Jag fick nog…

Jag fick nog…

Jag har sedan 90-talet diskuterat på nätet. Jag har framförallt varit aktiv i kristna diskussioner men också i diskussioner om rättvisa.

När jag började diskutera så var det en ganska hård stämning mellan religiösa och ateister. Det var roliga diskussioner där alla klassiska argument kom upp.

  Om Gud är allsmäktig kan han då göra en sten som är så stor att han inte kan lyfta den? 

Svaret gavs efter flera år av en ateist.

Ni kristna är ju dumma, svaret är uppenbart. Fadern gör en sten som är så stor att sonen inte kan lyfta den men Anden kan.

Det var ofta roliga diskussioner där vi hade olika åsikter. Men ändå respekterade varandra. Jag hade också mängder av diskussioner med muslimer, buddhister och folk från andra trosinriktningar.
På senare tid har diskussionerna ändrats.
Det är nu kristna, (eller folk som kallar sig kristna p.g.a. att de är födda i Sverige), mot muslimer , men det är sällan muslimerna får komma till tals.
Istället pratar man om muslimerna och bestämmer vad de tycker och tänker.
Utifrån denna egenskapade bild av muslimer kritiserar man dem sedan.
Om en Muslim inte håller med IS är det ingen äkta muslim.
Att majoriteten av muslimer tycker att IS är galna och att de inte är äkta muslimer är då inte intressant.
Jag har trots detta försökt lyssna till deras argument, jag har försökt förstå.
Men när argumentet är att vi inte kan ta in muslimer, (eller skall hjälpa dem), för att Spanien på 1400 talet(!) var under kalifatets styre…
Där brast mitt tålamod, det tog ca 25 år innan det brast, men där gick min gräns.

Folk dör idag men för 600 år sedan fanns det muslimer som var otrevliga. = Vi skall inte hjälpa dem som dör idag.
Jag kunde tyvärr inte hålla mig i diskussionen, jag försökte först att inte svara men kände att jag måste.
När det handlar om människors liv och varför vi förtjänar att ha det så mycket bättre än de, då har jag svårt att vara tyst.

Jag är inte neutral.
Jag anser att det är fördomsfullt att tro att alla muslimer är onda.
Jag anser att det är okristligt att inte vilja hjälpa sin nästa och låta dem få frihet hos oss.
Jag anser att alla människor är lika mycket värda, ja till och med de som inte håller med mig om det ovan.

Vi lever i ett av världens rikaste länder. Ja vi har problem här också. Alla får inte toppvård, vi har underbemanning inom vården och skolan.
Men varför utnyttjar vi då inte flyktingarna som kommer. Från Syrien är de ofta högutbildade, vi har läkare, sjuksköterskor, lärare. De behöver komplettera sin utbildning med Svenska och kanske något mer, men sedan skulle de kunna hjälpa till där vi har brister.
Även om de är lågutbildade har vi mängder av jobb där de behövs.
I diskussionen efter min förra blogg kom argumentet att äldre är ensamma. Låt flyktingar få möta äldre. Det kommer vara ett utbyte som båda har hjälp av. Flyktingarna får lära sig om sverige, lära sig svenska och de äldre får sällskap.

Enligt mig är vi alla lika mycket värda. Jag har inte rätt att sätta mina egna behov framför andras. Särskilt inte om det handlar om ifall jag skall ha en eller två chipspåsar på lördag jämfört med om en person skall leva eller dö.

Det finns mängder av insamlingar dit man kan skänka pengar om man vill hjälpa flyktingar idag.
Jag känner bäst till Svenska Kyrkans hjälparbete och det är dem jag skänker till.

Just nu pågår den allvarligaste flyktingkrisen i Europa på över 50 år. Dagligen hör vi om människor som riskerar sina liv för att ta sig hit. Tillsammans med ACT-alliansen ger Svenska kyrkan nu stöd till flyktingar i Ungern och kommer utöka det humanitära stödet i regionen.

Vill du hjälpa till så SMS:a FLYKTING till 75905 då skänker du 100:-
Skriv gärna en kommentar nedan om du skänker pengar. Kan behöva få tillbaks lite tro på människor. 🙂

Jag vill avsluta med att citera Stephen Lynch låt Superhero

If I could be a Superhero,
I’d be Immigration Dude
I’d send all the foreigners back to their homes
For eating up all of our food
And taking our welfare and best jobs to boot
Like landscaping, dish washing, picking our fruit
I’d pass lots of laws to get rid of their brood
Because I would be Immigration Dude.

 

Guds frid!

/Daniel

Ang. Gomérs debattartikel i Dagen

Ang. Gomérs debattartikel i Dagen

Bloggen nedan är ett svar på Gomérs debattartikel i Dagen. Ni hittar den här.

Det är skrämmande hur kallt Sverige har blivit.

Vem hade när vi såg bilderna på de rumänska barnhemsbarnen 1989 kunnat tro att det idag skulle finnas personer som struntar i att barn dör runtomkring i världen.

Vem hade kunnat tro att när vi såg de svältande barnen i Afrika att det idag finns folk som tycker att det är viktigare att vi har lingonsylt till de äldre än att folk får mat för dagen?

När jag läser Gomérs debattartikel blir jag ledsen och upprörd.

Vi kan börja med hennes fråga:

Ändå beskylls jag för att vara kärlekslös mot mina minsta. Vem är då mina minsta, som kristen och som politiker?  

Som kristen och som människa, (jag tänker inte hävda att politiker är något annat än människor), så är alla personer som behöver ens hjälp ens minsta. Man kan inte avgöra att en viss person för att den har rätt hudfärg, rätt tro, rätt kulturell bakgrund skulle vara mer rätt att hjälpa än någon annan. Jesus säger inte att vi skall hjälpa vår nästa om personen är svensk, kristen och medelklass. Utan han säger att vi skall hjälpa vår nästa.

Politik är lätt förklarat, spenderas pengar på något så måste det tas från något annat. Om det inte tillförs mera, alltså högre skatter. Mycket högre! 

Jag är inte politiker men visst kan jag också förstå den här logiken. Det kan krävas högre skatter, det kan också krävas att man gör om i budgeten och ser var man kan skära ner. För mig har jag inga problem med högre skatter, även om jag inte är glad när jag betalar skatt, så vet jag att de går till något bra så klagar jag inte heller.

Dessutom utebliven sylt på pannkakorna. Det kan inte anses rimligt!

Nej, valet mellan livet på en person och sylt på pannkakorna är inte rimligt, jag håller helt med henne.
En människas liv < Sylt på pannkakor ?

En ansvarsfull flyktingpolitik innebär att ännu fler människor hjälps på plats, i deras närområde. Resurser sätts in mot de hot som får människor att fly och de som tar sig hit kan få tillfälliga uppehållstillstånd så att de en dag kan åka tillbaka och vara behjälpliga med att bygga upp sitt hemland, när kriget är över.

En person som riskerar att bli skjuten, våldtagen, misshandlad vill nog inte bli hjälpt i sitt närområde. Hade det gällt mig eller de jag älskade så hade jag flytt så långt bort som möjligt. Jag tror att det gäller de flesta i Sverige om vi haft en liknande situation. 

Ingen som undrar varför de inte flyr till närliggande rika arabländer? 

Det här förvånar mig inte, som väldigt många Sverigedemokrater så har hon inte läst på siffror.
DN 2015

Ser vi till antal flyktingar per capita ligger Libanon, Jordanien och Tchad i topp. I Libanon är i dag fler än var fjärde invånare flykting. Av europeiska länder tar Malta emot dubbelt så många som Sverige, som med 12 flyktingar per 1 000 invånare ligger i nivå med Montenegro och Turkiet, och drygt tre gånger färre än Tchad.

De flesta flyktingar flyr till närliggande länder och inte till Sverige eller EU.

Inte ens Jesus räddade alla. Endast en av de två rövarna fick följa med in i himmelriket. 

Jag vet inte vilken tro hon har, men här handlar det om valet rövaren gör. Om den andra rövaren också hade omvänt sig hade även han kommit till himlen. Så vi kan fråga flyktingarna. ”Vill du komma till Sverige”. Om flyktingarna säger ja till att komma till Sverige. Då måste de enligt Gomér vara som den första rövaren och då bli välkomnade till Sverige.

Risken finns att vi en dag vaknar till ett Sverige som är islamiserat, då kommer David Nyström verkligen att få anledning att sakna sin barndoms kristenhet.

Jag tror inte att vi kommer vakna till ett Islamiserat Sverige, men däremot till ett mångkulturellt och underbart trevligt Sverige. Där vi har gemenskap och kan äta god mat från olika kulturer, lära oss om härliga seder, danser och sånger. Där vi gemensamt bygger upp ett bra och tolerant samhälle.