Välj en sida
Gör Svenska Kyrkan fel?

Gör Svenska Kyrkan fel?

Anser du att Svenska Kyrkan gör fel.
Anser du att Svenska Kyrkan inte bör viga samkönade, eller anser du att man skall tvingas att viga samkönade om man skall arbeta som präst i kyrkan?
Anser du att kyrkan skall arbeta mer med internationellt arbete, eller anser du att kyrkan skall främst hjälpa fattiga här i Sverige?
Anser du att kyrkan skall vara en plats där man har praktiska och ordentliga lokaler, eller anser du att kyrkan skall vara som den alltid har varit en fin stenbyggnad?

Vad du än anser och vad du än tycker att kyrkan gör fel så har du idag en möjlighet att ändra på det. Se till att du är medlem i Svenska Kyrkan. Idag är sista dagen att gå med om du vill rösta i valet.
Gå sedan till valurnan när det är val och hitta det parti som passar dig bäst.

Det är min allmänna uppmaning till alla.
Jag kommer under de närmaste dagarna att skriva mer om hur jag funderar kring valet. Jag kan redan nu säga att jag inte vet vilket parti jag skall rösta på. Bland annat för att jag precis har flyttat och därmed inte läst in mig på grupperna här.
Jag kommer fram till valet försöka analysera de olika grupperna och deras argument för varför jag skall rösta just på dem.

 

Allt gott!

/Daniel

Domännamn

Domännamn

Jag tänker snart börja hyra ut domännamn igen. Hyran kommer vara kostnaden för domänen +moms som minimikostnad. Man får givetvis gärna betala mer då det går till att skydda fler kristna domännamn.

Om du sitter på ett kristet domännamn som du inte vill ha kvar så hör gärna av dig så kan jag ta över det. Finns alltid någon kristen församling eller grupp som har nytta av domänen.

Alla domäner kommer med ett speciellt kontrakt om hur de får användas. Då det är olika beroende på vilken domän det är så meddelar jag om ni är intresserade av en viss domän.

 

Domännamn

Bibelstudie.se

bibelstudium.se

Boner.nu

Böner.nu

Bön.online

Böner.online

Diakonen.nu

Gospelmagic.nu

Gospel-magic.nu

Helvetet.nu

Himmelen.nu

Inri.nu

Inri.se

Kristet.nu

Kristet.se

Kyrka.site

Kyrka.tv

Kyrkan.site

Kyrkan.tv

Liturgi.nu

Minneslunden.nu

Minneslunden.online

Nätkyrkan.se

Pastor.nu

Predikant.se

 

Ett litet urval av de sidor jag äger. 🙂

 

Kristendom den hatiska religionen?

Kristendom den hatiska religionen?

Jag har den senaste tiden varit inblandad i flera diskussioner.
Det har varit diskussioner både offline och online.
Många av de jag diskuterat med har varit kristna (inte alla).
Anledning till diskussionerna har varit det hatiska Islam.
Jag har flera gånger i den här bloggen på FB och på andra ställen förtydligat min syn på Islam. Men för att det inte skall bli några missförstånd så gör jag det en gång till nu.

Jag anser inte att Islam är rätt religion. Jag anser att det finns en väg till Gud och det är genom Jesus Kristus.

Jag tror inte att jag kan vara mer tydlig än så. Men trots detta är det ofta jag möter argumenten att jag egentligen vill blanda religionerna ,(religionssynkretism), eller att jag egentligen är en muslim. Eller givetvis att jag bara är hjärntvättad och dum i huvudet vilket nog är det vanligaste.

Men nu till varför jag skriver bloggen.
Jag tänkte att det kan vara bra att skriva ner lite av mina tankar, för att förtydliga för personer jag pratar med men också för att kanske ge en lite annorlunda bild.
Jag ställer upp det som frågor och svar nedan.

Fråga: Finns det muslimer som är terrorister?
Svar: Ja, självklart finns det muslimer som är terrorister.

Fråga: Är inte Islam en ond religion då?
Svar: Nej, bara för att det finns terrorister inom en viss religion betyder det inte att religionen i sig är ond. På samma sätt som kristendomen inte var ond p.g.a. häxbränningar, korståg, inkvisitionen o.s.v.

Fråga: Men Islams texter talar ju tydligt om Jihad är det då inte ont?
Svar: Jihad behöver inte betyda heligt krig mot andra personer, det kan också handla om en själv.

Jihād är en strävan efter godhet och en kamp mot orättvisa och förtryck – både inombords och i samhället i stort. Denna strävan är spirituell, social, ekonomisk och politisk.” –Islam.se

Fråga: Är du inte rädd för IS?
Svar: Visst IS är riktigt otrevliga och vi skall inte vara dumdristiga vi vet vad Daesh har gjort och vad de gör. Men den stora rädslan jag har är för de högerextrema krafterna som vi har i landet idag.

Fråga: Men är det inte bra att informera om hotet från Islam?
Svar: Jag tror som sagt inte att Islam är ett hot, däremot så tror jag att när vi säger att Islam är ett hot så driver vi folk till bextremism på båda sidorna. Vi skapar själva grogrunden både för de högerextrema och IS.

Fråga: Vad anser du att man som kristen skall göra?
Svar: Jag tycker det är viktigt att se hur Jesus agerade och vad som lärs ut.

Matt.5:44 ”Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er”
Om vi anser att Islam är vår fiende så skall vi älska dem och be för dem. Det är inte vad jag upplever att flera kristna gör idag. Snarare uppviglar de till hat och rädsla mot muslimer.

Luk.6:27 ”Men till er som vill lyssna säger jag: älska era fiender , gör gott mot dem som hatar er.”
Att göra gott är inte att säga att alla muslimer är terrorister, eller att vi inte skall ta emot några flyktingar p.g.a. att det kan finnas IS folk bland dem. De 99 av 100 som inte är IS kommer att lida p.g.a. vår rädsla.


Så nu till titeln på bloggen.
Jag tror inte att kristendomen är en hatisk religion, utan en religion som står för kärlek för både våra vänner och våra fiender. Dock tror jag att människor använder sig av kristendom liksom de använder sig av andra religioner/politiska åskådningar/filosofier för att sprida ett hat.
En jämförelse:
Jag har flera ateistiska vänner som slänger bibelord på mig och som tycker att jag skall vilja stena homosexuella o.s.v.
Det förklarar vi kristna enkelt varför vi inte skall göra det.
Men om en muslim skall förklara en sura i Koranen så får de oftast inte chansen utan det måste vara precis som det står.
Mitt råd är att prata och lyssna på muslimer här i Sverige och hör vad de verkligen tror på. Lyssna inte bara på Youtube videos och läs hatiska sidor på nätet.

Har du fler frågor till mig så skriv dem gärna här så skall jag försöka besvara dem.

 

Guds frid och kärlek!

/Daniel

Tog en paus

Jag tog en liten paus från debatter med SD om flyktingar och Islam
och debatter med personer som anser att HBTQ är fel.
Jag har flera saker jag brinner för men dessa är de jag har valt att föra diskussioner kring på nätet.
Men häromdagen la jag ut Migrationsverkets frågor till flyktingar och där var diskussionen igång igen.

Under den här tiden har jag varit tydlig med de jag har pratat med om att jag inte har velat föra diskussioner.
Givetvis har inte detta hjälpt utan de har fortsatt att skicka mängder av länkar och annat. Vissa personer har jag också
aktivt bett att inte kontakta mig på några veckor tills vilan var över.
Nu är jag dock tillbaks och tar gärna diskussionerna igen.
Jag kommer även om ett tag att ha ett direktsänt Facetime samtal med Olof Edsinger ang. HBTQ frågor.
Vi håller inte med varandra men det är en person jag respekterar och tror att det kommer bli en bra diskussion.

Svenska Kyrkan blir kristen

Svenska Kyrkan blir kristen

Den här bloggen är ett svar på Ann Heberleins ledare
”Svenska kyrkan går mot sin undergång” som ni hittar här.

Jag och Ann Heberlein har haft precis motsatt sätt att möta och ta emot Antje Jackelén som ny Ärkebiskop.
Innan hon tillträdde som ÄB var jag tveksam, jag funderade över hennes åsikter och hur Svenska Kyrkan skulle klara av henne.
Jag var också rädd för att hon blev tillsatt med främsta argumentet att hon var en kvinna ”och nu är det dags att ha en kvinnlig ärkebiskop”.
Ann Heberlein

Jag var en av dem som försvarade henne – inte för att hon är Sveriges första kvinnliga ärkebiskop, utan för att jag uppfattade henne som en god teolog.

Här var alltså skillnaden mellan Heberlein och mig. Heberlein var positivt till den nya ÄB, jag var mer tveksam och bad för att det trots allt skulle bli bra.
Ann Heberlein skriver vidare att

Föga anade jag att Jackelén skulle driva Svenska kyrkan mot avgrunden.

Det här beror på vad man anser vara att driva Svenska Kyrkan mot avgrunden. Vill vi ha en kyrka som enbart är en traditionsbunden organisation. En klubb för inbördes beundran där vi klappar varandra på ryggen. En grupp där vi som Eddie Izzard uttrycker det

Lots of people in Church of England have no muscles in their arms.

Ni hittar showen här
Detta kan också sägas om Svenska Kyrkan. Vi i Svenska Kyrkan håller med om allt och om inget.
Så om vi nu tycker att kyrkan skall vara denna organisation som enbart har fina byggnader och gulliga ceremonier. Ja då har Heberlein helt rätt. Kyrkan är på väg mot avgrunden.

Jag anser att kyrkan skall vara aktiv i samhället. Vi skall stå upp för de svaga och hjälpa människor. Vi har en enorm hjälpverksamhet inom Stadsmissionen, vi har en enorm diakonal verksamhet som hjälper ensamstående, äldre samt flyktingar. Vi har en barn och ungdomsverksamhet som är en av de få gratis verksamheterna för barn och ungdomar idag.

Men kyrkan förlorar medlemmar

Heberlein har tagit reda på hur många som har lämnat och jag har ingen anledning att misstro hennes uträkningar.

I oktober detta år hade en bit över 80 000 medlemmar lämnat Svenska kyrkan.

Ja 80.000 medlemmar har lämnat kyrkan, men att säga att detta beror på ÄB är enligt mig fel slutsats. Ser vi till vad som har hänt under året så har vi haft
Skut chefen som kom upp i aftonbladet. Läs här.
Ekots granskning av Svenska Kyrkan. Läs här.
Samt givetvis sidan på nätet som hjälpte folk att enkelt lämna kyrkan.
Inget av detta har alltså med ÄB att göra utan helt andra anledningar till att folk lämnar.
En annan anledning är troligtvis också en allmän skepsis mot religion. När attentat sker i en religions namn går det ut även mot Svenska Kyrkan. Då all religion likställs.

Det jag istället vill titta på är följande

Samtidigt har 6510 nya medlemmar tillkommit, vilket är färre än tidigare år

Ja det är färre, men efter det som har skrivits om kyrkan och den negativa kritiken som varit så känner jag en glädje över varje person som kommer till kyrkan. Jag har själv haft förmånen att få möta några av dessa som har valt att gå in i kyrkan, just för att kyrkan väljer att agera utifrån hur Jesus agerade.

Men hur skall vi överleva ekonomiskt?

Medlemsraset kommer att få mycket stora konsekvenser för Svenska kyrkan och hennes möjligheter att verka eftersom det är medlemmarnas avgifter som är basen för hela Svenska kyrkans ekonomi. Svenska kyrkan måste spara 2,6 miljarder fram till 2030, vilket är detsamma som en halv miljon kronor om dagen (Dagens Industri 20161110).

Det är helt rätt att i nuläget så är det så att vår bas ligger på medlemmarnas avgifter. Det gör alla kyrkors ekonomi. När man ser till hur andra kyrkor har verkat och verkar så fungerar de även utan de pengar som Svenska Kyrkan hittills har dragit in.

Nu kan vi gå vidare till att kyrkan måste spara 2,6 miljarder till 2030. Detta är utifrån att medlemstappet fortsätter. Att vi har en medlemsavgift som baseras på medlemsavgift på samma sätt som idag.
Jag tror inte att medlemstappet kommer att fortsätta, jag tror att de som inte vill tillhöra kyrkan till stor del redan har lämnat. De som istället vill vara i en kyrka som står upp för ett kärleksbudskap. Som vill vara med i en kyrka som agerar när orättvisor finns i världen. De finns kvar och jag tror också att de blir fler när vi som kyrka syns i samhället. När vi inte bara är en gullig liten kyrka, utan är Kristi kropp i världen.

Jackelén och förföljda kristna?

Heberlein anklagar Jackelén för att inte stå upp för förföljda kristna och att samarbeta med muslimska företrädare.
Här har vi två delar som jag gärna tar upp. När vi ser på Jackeléns uttalande så ser vi följande.
Det verkar som att Heberlein har valt att inte läsa Jackeléns uttalande från 2015-08-22 där vi bland annat kan läsa

Att fördöma förföljelse av kristna är relativt enkelt; det har Svenska kyrkan gjort ofta och tillsammans med många andra – i uttalanden, manifestationer, förbönsgudstjänster och samtal med regeringen. Att hitta de bästa sätten att hjälpa är däremot mer komplicerat. Ensidig hjälp till kristna kan paradoxalt nog öka deras utsatthet, vilket trossyskon i situationer av förtryck har bett oss tänka på. Det krävs många aktörer och olika strategier för att stötta på ett klokt och effektivt sätt.

Hela debattartikeln finner ni här.

Vad det gäller mitt kors så var ÄB väldigt tydlig på Twitter vilket togs upp i Dagens artikel 2016-08-16

– För den som kanske fåtts att tvivla på det självklara: 1) Ja, Svenska kyrkan är kristen och korset är vår främsta symbol för frälsning, försoning och fred, 2) Ja, Svenska kyrkan ber inte bara för förföljda kristna, vi hjälper också konkret sedan länge och 3) Vi hjälper människor inte därför att de är kristna utan därför att vi är kristna, skrev hon inledningsvis.

Ni kan läsa artikeln här.

2016-02-11 skriver ÄB om Islam och ett islamfientligt tankekomplex. Ni kan läsa artikeln här.

För att undvika religiösa bråk är det givetvis alltid bättre att ha med representanter för alla sidor, vilket ÄB också är medveten om och visar förstånd på att göra i debattartikeln i DN 2016-08-08 som skrevs tillsammans med företrädare för judiska och muslimska organisationer.
Ni hittar artikeln här.
Även i den här artikeln är det tydligt var skillnaderna finns.

Skillnaderna blir som tydligast när det blir tal om Jesus. Jesus var förstås jude, vilket kristna ibland har glömt eller förnekat. En muslim har tillsammans med Koranen stor respekt för Jesus som en av de viktigaste profeterna. Men Jesus som Guds son och världens frälsare och Gud som treenig, är det bara kristna som tror på

Här ser vi alltså att det är religionsdialog och inte religionssynkretism vi talar om. Tydligheten om vem Jesus är.

Förföljs kristna?

Ja, självklart förföljs kristna runtom i världen och kritik har riktats mot både ÄB och mot andra för att de inte har ställt sig bakom vissa upprop.
Ni kan läsa Johan Westerholms kritik mot ÄB här.

Ni har också Open doors som beskriver situationen för förföljda kristna. Ni kan hitta sidan här.

Så visst förföljs kristna men det innebär inte att Svenska Kyrkan inte står bakom kyrkorna. Som jag citerat tidigare, så handlar det om hur vi hjälper. Att stötta församlingar i Kina eller i forna Sovjet, handlade inte om att öppet ställa sig och försvara dem, utan att hemligt understödja dem och ge dem stöd på ett sätt som inte utsätter dem för fara.

Vad är ÄB:s uppgift?

Enligt Heberlein är det följande.

Hennes uppgift är att leda svenska kyrkan, med klok och varsam hand. Hennes uppgift är att förvalta ett tusenårigt arv, inte att syssla med opinionsbildning.

Ser vi till vad Svenska Kyrkan säger att Ärkebiskopens uppgifter är ser vi att det är desto mer än så. Ni hittar hela sidan här.
Men jag kan ta ut några delar av det.

Det är ärkebiskopens uppgift att vara Svenska kyrkans främste företrädare i det svenska samhället och i internationella sammanhang.

Det här innebär att stå för kristna värderingar, att agera i samhället och föra diskussioner i samhället. Att stå upp för alla människors lika värde är en sådan sak.
Med Ärkebiskopens samarbete med SKR vilket också står skrivet i arbetsuppgifterna är det självklart att ÄB står bakom påskuppropet och juluppropet.

Juluppropet

Det är intressant att Heberlein liksom de flesta som kritiserar juluppropet gör två stora fel i sin kritik. Det första är att hon verkar tro att Svenska Kyrkan ensamma står bakom detta. Det är ett gemensamt upprop av Sveriges kristna råd. Det är ett upprop som går över Höger och Vänster skalan på politiken.

C,V,Fi,KD:s partiledare har alla skrivit på.

Att det är 32630 som skrivit på (2016-12-30) innebär att det är ca 33.000 som har skrivit på via nätet. Hur många som har skrivit på vid kyrkors vanliga listor vet vi inte om. Jag vet att det finns flera listor som är på väg att skickas in. Så att säga något om hur många det är som skrivit på kan vi inte säga innan den 31/1-2017. Först då ser vi om det är jag eller Heberlein som får rätt i hur många som står bakom detta upprop.

Förövrigt kan ni skriva på det här. 

Egen slutsats

Jag tror att kyrkan går åt helt rätt håll. Vi står upp för de svaga och de utsatta i samhället. Att stå upp för godhet och medmänsklighet. Att återgå till att se Jesus i vår nästa. Oavsett om denna nästa är en flykting som kommer hit, en tiggare utanför Ica, eller en bankdirektör med miljoner på banken så skall vi se Jesus i dem alla.

Att vi förlorar medlemmar som varit med av tradition och gammal vana, kan ekonomiskt vara tråkigt.
Men om det bara är för pengarna vi vill ha med medlemmarna så är vi inte en kyrka.
Om vi däremot vill ha en vettig verksamhet som för folk närmare Kristus, där vi som kyrka försöker bli mer Kristuslika.
Då är vi en kyrka värd namnet.

Guds frid!

/Daniel