Välj en sida
Låt kyrkklockorna ringa in till fredagsbönen…

Låt kyrkklockorna ringa in till fredagsbönen…

Provocerande titel eller hur?
Nej jag anser inte att kyrkklockorna skall ringa in till fredagsbönen.
Ja jag anser att Moskén skall få ha böneutrop inför fredagsbönen.

De sista dagarna har det varit mängder av diskussioner om böneutrop.
Min inställning har varit att självklart skall vi tillåta böneutrop vid vissa tillfällen.
Jag kommer nedan redovisa för hur jag kom fram till den åsikten och även ta upp argument som är mot och varför jag inte anser att dessa håller.

Mitt första argument är hur ofta böneutropet skall ske. 

En gång i veckan under 3 minuter.
Jämför detta med hur ofta kyrkklockor ringer, i vissa församlingar 1 timma innan gudstjänst, 30 min innan gudstjänst, 15 min innan gudstjänst och när gudstjänsten startar samt under själaringningen. Ca 5 min/gång för de första gångerna och 2 minuter när gudstjänsten börjar samt kanske 30 sek under själaringningen. Det innebär sammanlagt 17,5 min ringning varje söndag.
Flera kyrkor = fler klockor som ringer. Det här är ju inte den enda gudstjänsten kyrkor har under en vecka. Ringning inför en veckomässa brukar vara ca 5 minuter lång.

Om vi nu räknar väldigt snällt och säger att vi bara ringer i klockorna en gång/vecka, vi ringer bara när gudstjänsten börjar då kommer böneutropet att vara mer tid än vad en kyrka går ut med. Nu stämmer inte detta med verkligheten. Säg att en kyrka ringer runt 20 min/vecka då ringer klockan nästan 7 ggr mer tid än vad ett böneutrop skulle vara.

Men kyrkklockor är inte religiösa?

Kyrkklockan har alltid haft en religiös innebörd, ett sätt för prästen att kommunicera med församlingen. Att berätta när gudstjänster börjar. Att informera om ifall någon hade dött (liten klocka för kvinna, stor klocka för man). De har också använts för att meddela om fara, men detta var främst för att kyrkan var en statskyrka och all information kom ut via kyrkan.

 

Men det är ju skillnad på ett böneutrop där man berättar att Allah är störst och en kyrkklocka som låter ding ding dång?

Här diskuterar jag främst mot två artiklar.
Ni hittar Tomas Samuels artikel här
Ni hittar Bandyprästens inlägg här

Böneutropet är som följer enligt Tomas Samuel
”Allah är störst. Allah är störst.
Jag vittnar att det finns ingen gud (som är värd tillbedjan) utom Allah.
Jag vittnar att Muhammed är Allahs sändebud.
Kom till bön. Kom till bön.
Kom till framgång. Kom till framgång
Allah är störst. Allah är störst.
Det finns ingen gud utom Allah.”

Tomas Samuel går sedan vidare med att säga följande.

Kyrkklockor är inte en bekännelse, det är bara ett musikaliskt ljud. De är inte till för att visa på makt och kontroll över landet. Därtill använder de flesta kyrkor inte klockorna, flera har inte ens några. Skillnaden är uppenbar.

Det kan stämma att vissa frikyrkor inte har kyrkklockor, dock ringer i staden jag bor i både Svenska Kyrkan och Equmeniakyrkan i sina kyrkklockor varje söndag. Det är inte som Samuel försöker få det till bara ett musikaliskt ljud. Kyrkklockan har kallat folk till kyrkan. Kyrkogångsplikten fanns fram till 1809 års regeringsform. 
Läser vi på kyrkklockor finns det en tydlig bekännelse i dessa.
Exempelvis Storklockan i Olaus Petri:

Inskription: Matt 11:28
Kommen till mig, I alla som arbeten och ären betungade, 
så skall jag giva eder ro.”

Indalskyrkans klockors inskriptioner

”Hör Gud ännu sin nåd dig bjuda!
Se, templets portar öppna sig.
Kanske härnäst man hör mig ljuda,
upplåtes grafvens port för dig.
Du går ej mer i Herrans hus,
ditt rum bereds i jordens grus.
Ps 323.1”

 

 

Adams barn! Dig skicka rätt att dyrka Gud
då dig kallar klockans ljud

Det andra citatet här ser jag som mest talande. Ett tydligt kallande till bön. Att människor i dagens samhälle inte till fullo förstår klockans toner gör inte kyrkklockan mindre religiös eller tydlig. Det talar snarare för att kyrkan/kyrkorna inte varit tillräckligt tydliga i att berätta vad det handlar om.
Om en person ropar på Arabiska från en minaret så kommer jag inte förstå detta mer än vad jag förstår en kyrkklockas klang.

Bandyprästen Hans Eklind skriver på sin blogg.

”Ding-dong-ding-dong-ding-dong” vs. ”Allah är störst. Allah är störst. Jag vittnar att det finns ingen gud utom Allah. Jag vittnar att Muhammed är Allahs sändebud. Kom till bön. Kom till bön. Kom till framgång. Kom till framgång. Allah är störst. Allah är störst. Det finns ingen gud utom Allah.”

Skillnaden är så tydlig att jag förvånas över att de överhuvudtaget jämförs.

Jag tycker inte jämförelsen är långsökt. Ding-dong-ding-dong-ding-dong säger egentligen precis det som sägs ovan, kom till gudstjänst. Jesus kallar dig. Det säger inte bara ding-dong utan så mycket mer. Men jag kan förstå det lika mycket som jag förstår

Allāhu ʾakbarAllāhu ʾakbarʾašhadu ʾan lā ʾilāha ʾillā Llāh

Att vi förstår vissa ord kan bero på att dessa har varit bättre än kristna på att berätta om vad innebörden verkligen är.

Men vi har inte använt böneutrop i Sverige. Det finns en skillnad mot en kyrkklocka och 

Här har jag två tankar.

  1. Jag undrar vad som hade hänt om det varit omvänt. Om Kristendomen hade haft en sjungen bön och Islam hade haft klockor för att kalla samman. Hade vi då tyckt att klockorna var hemska för de låter ju mycket mer än en sjungen röst. Det är inte heller det som vi är vana vid i vår tradition.
  2. Om det är så att kyrkklockorna är oreligiösa och inte innehåller något annat än ding, ding, dong varför då inte låta alla kyrkor låna ut sina klockor varje fredag vid bönetid och ringa ut för att påminna alla muslimer om att nu är det bönedags?

 

Om nummer 2 provocerar dig, är då kyrkklockor inte neutrala?
Om kyrkklockor inte är neutrala varför skall vi då tillåta dem men inte böneutrop?
Om kyrkklockor bara kan ringa in till kristna gudstjänster så är det ju inte längre en neutral klocka?

För tydlighets skull.
Nej, jag anser inte att kyrkklockor skall ringa för fredagsbönen i Moskén.
Ja, jag anser att de skall få ha sina egna böneutrop inför fredagsbönen.

Blir det en diskussion om fler gånger och flera gånger om dagen då hamnar vi på en helt annan diskussion. Men i nuläget så ser jag inte varför man inte kan ha böneutrop en gång/vecka i 3 minuter.

Allt gott!

/Daniel

Störst av allt är Kärleken

Störst av allt är Kärleken <3

Diakonen i Ludvika Emelie fick för några månader sedan en idé som jag och flera med mig nappade på.
Att göra en dag som heter ”Störst av allt är kärleken”. En familjedag i kyrkparken.
Vi pratade om vilken dag vi skulle göra det på och vi kom fram till första maj…

Men det är ju arbetarnas dag?

Vi har därför pratat med både socialdemokraterna och vänsterpartiet innan vi startade den här dagen. De är helt med på tåget och tycket att det är jättebra att vi skapar en familjedag med det här temat.
Vi är inte politiska och därför är också alla som demonstrerar och andra personer välkomna till kyrkparken.
Vi har också haft förmånen att få sponsring av flera företag.

Argument har sponsrat med ballonger (se bild på sidan).
Tillmans har sponsrat med jordgubbssaft
Sackeus har sponsrat med choklad
Ikea Borlänge har sponsrat med gosedjur till fiskdammen.

Fler frågor ligger ute och vi hoppas på ännu mer sponsring innan dagen kommer.

Trashcan Dan och flera lokala band kommer att spela
Prästen med trollhatten kommer att uppträda
Tunnbrödsbakning

Välkommen!
/Daniel

Arrangörer:
Svenska Kyrkan Ludvika
Svenska Kyrkan Norrbärke
Equmeniakyrkan Ludvika
Rädda barnen Ludvika
Röda korset Ludvika
Hela Människan Västerbergslagen

Kyrkoval Ludvika

Kyrkoval Ludvika

Vi har intervjuat de tre nomineringsgrupperna som finns i Ludvika församling.

Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna

Kyrklig samverkan i Ludvika församling

Här kommer ni kunna se de tre intervjuerna för att själva kunna fatta ett beslut om vilka ni vill rösta på.

Allt gott!

/Daniel Jansson

Kyrkoval 2017

Kyrkoval 2017

För att få lite mer info kring kyrkovalet har jag och Emelie Kjellgren, diakon i Ludvika försökt att få tag på de tre partier som ställer upp på lokal nivå i Ludvika.
Till kyrkofullmäktige ställer följande partier upp

Arbetarpartiet Socialdemokraterna (20 kandidater)
Sverigedemokraterna (1 kandidat)
Kyrklig samverkan i Ludvika församling (31 kandidater)

Vi försöker få tag på förstanamnet på dessa listor och ha en diskussion med dem om vad deras parti står för och vad de känner till om kyrkan.

Har du någon fråga du gärna vill ha med så meddela oss i kommentarer här på bloggen.
Intervjuerna sker förhoppningsvis inom de närmaste två veckorna.

Guds frid!