Har det vänt?

Har det vänt?

60.000.000 – 47.000 = 59.953.000 personer som inte flyr till Sverige. Denna bloggen blir mer positiv än den förra. Även om det finns mycket som behöver rättas till måste vi också se på det positiva. Det första positiva Uttrycks perfekt av Helena Taubner Jag tror...