Välj en sida
Låt kyrkklockorna ringa in till fredagsbönen…

Låt kyrkklockorna ringa in till fredagsbönen…

Provocerande titel eller hur?
Nej jag anser inte att kyrkklockorna skall ringa in till fredagsbönen.
Ja jag anser att Moskén skall få ha böneutrop inför fredagsbönen.

De sista dagarna har det varit mängder av diskussioner om böneutrop.
Min inställning har varit att självklart skall vi tillåta böneutrop vid vissa tillfällen.
Jag kommer nedan redovisa för hur jag kom fram till den åsikten och även ta upp argument som är mot och varför jag inte anser att dessa håller.

Mitt första argument är hur ofta böneutropet skall ske. 

En gång i veckan under 3 minuter.
Jämför detta med hur ofta kyrkklockor ringer, i vissa församlingar 1 timma innan gudstjänst, 30 min innan gudstjänst, 15 min innan gudstjänst och när gudstjänsten startar samt under själaringningen. Ca 5 min/gång för de första gångerna och 2 minuter när gudstjänsten börjar samt kanske 30 sek under själaringningen. Det innebär sammanlagt 17,5 min ringning varje söndag.
Flera kyrkor = fler klockor som ringer. Det här är ju inte den enda gudstjänsten kyrkor har under en vecka. Ringning inför en veckomässa brukar vara ca 5 minuter lång.

Om vi nu räknar väldigt snällt och säger att vi bara ringer i klockorna en gång/vecka, vi ringer bara när gudstjänsten börjar då kommer böneutropet att vara mer tid än vad en kyrka går ut med. Nu stämmer inte detta med verkligheten. Säg att en kyrka ringer runt 20 min/vecka då ringer klockan nästan 7 ggr mer tid än vad ett böneutrop skulle vara.

Men kyrkklockor är inte religiösa?

Kyrkklockan har alltid haft en religiös innebörd, ett sätt för prästen att kommunicera med församlingen. Att berätta när gudstjänster börjar. Att informera om ifall någon hade dött (liten klocka för kvinna, stor klocka för man). De har också använts för att meddela om fara, men detta var främst för att kyrkan var en statskyrka och all information kom ut via kyrkan.

 

Men det är ju skillnad på ett böneutrop där man berättar att Allah är störst och en kyrkklocka som låter ding ding dång?

Här diskuterar jag främst mot två artiklar.
Ni hittar Tomas Samuels artikel här
Ni hittar Bandyprästens inlägg här

Böneutropet är som följer enligt Tomas Samuel
”Allah är störst. Allah är störst.
Jag vittnar att det finns ingen gud (som är värd tillbedjan) utom Allah.
Jag vittnar att Muhammed är Allahs sändebud.
Kom till bön. Kom till bön.
Kom till framgång. Kom till framgång
Allah är störst. Allah är störst.
Det finns ingen gud utom Allah.”

Tomas Samuel går sedan vidare med att säga följande.

Kyrkklockor är inte en bekännelse, det är bara ett musikaliskt ljud. De är inte till för att visa på makt och kontroll över landet. Därtill använder de flesta kyrkor inte klockorna, flera har inte ens några. Skillnaden är uppenbar.

Det kan stämma att vissa frikyrkor inte har kyrkklockor, dock ringer i staden jag bor i både Svenska Kyrkan och Equmeniakyrkan i sina kyrkklockor varje söndag. Det är inte som Samuel försöker få det till bara ett musikaliskt ljud. Kyrkklockan har kallat folk till kyrkan. Kyrkogångsplikten fanns fram till 1809 års regeringsform. 
Läser vi på kyrkklockor finns det en tydlig bekännelse i dessa.
Exempelvis Storklockan i Olaus Petri:

Inskription: Matt 11:28
Kommen till mig, I alla som arbeten och ären betungade, 
så skall jag giva eder ro.”

Indalskyrkans klockors inskriptioner

”Hör Gud ännu sin nåd dig bjuda!
Se, templets portar öppna sig.
Kanske härnäst man hör mig ljuda,
upplåtes grafvens port för dig.
Du går ej mer i Herrans hus,
ditt rum bereds i jordens grus.
Ps 323.1”

 

 

Adams barn! Dig skicka rätt att dyrka Gud
då dig kallar klockans ljud

Det andra citatet här ser jag som mest talande. Ett tydligt kallande till bön. Att människor i dagens samhälle inte till fullo förstår klockans toner gör inte kyrkklockan mindre religiös eller tydlig. Det talar snarare för att kyrkan/kyrkorna inte varit tillräckligt tydliga i att berätta vad det handlar om.
Om en person ropar på Arabiska från en minaret så kommer jag inte förstå detta mer än vad jag förstår en kyrkklockas klang.

Bandyprästen Hans Eklind skriver på sin blogg.

”Ding-dong-ding-dong-ding-dong” vs. ”Allah är störst. Allah är störst. Jag vittnar att det finns ingen gud utom Allah. Jag vittnar att Muhammed är Allahs sändebud. Kom till bön. Kom till bön. Kom till framgång. Kom till framgång. Allah är störst. Allah är störst. Det finns ingen gud utom Allah.”

Skillnaden är så tydlig att jag förvånas över att de överhuvudtaget jämförs.

Jag tycker inte jämförelsen är långsökt. Ding-dong-ding-dong-ding-dong säger egentligen precis det som sägs ovan, kom till gudstjänst. Jesus kallar dig. Det säger inte bara ding-dong utan så mycket mer. Men jag kan förstå det lika mycket som jag förstår

Allāhu ʾakbarAllāhu ʾakbarʾašhadu ʾan lā ʾilāha ʾillā Llāh

Att vi förstår vissa ord kan bero på att dessa har varit bättre än kristna på att berätta om vad innebörden verkligen är.

Men vi har inte använt böneutrop i Sverige. Det finns en skillnad mot en kyrkklocka och 

Här har jag två tankar.

  1. Jag undrar vad som hade hänt om det varit omvänt. Om Kristendomen hade haft en sjungen bön och Islam hade haft klockor för att kalla samman. Hade vi då tyckt att klockorna var hemska för de låter ju mycket mer än en sjungen röst. Det är inte heller det som vi är vana vid i vår tradition.
  2. Om det är så att kyrkklockorna är oreligiösa och inte innehåller något annat än ding, ding, dong varför då inte låta alla kyrkor låna ut sina klockor varje fredag vid bönetid och ringa ut för att påminna alla muslimer om att nu är det bönedags?

 

Om nummer 2 provocerar dig, är då kyrkklockor inte neutrala?
Om kyrkklockor inte är neutrala varför skall vi då tillåta dem men inte böneutrop?
Om kyrkklockor bara kan ringa in till kristna gudstjänster så är det ju inte längre en neutral klocka?

För tydlighets skull.
Nej, jag anser inte att kyrkklockor skall ringa för fredagsbönen i Moskén.
Ja, jag anser att de skall få ha sina egna böneutrop inför fredagsbönen.

Blir det en diskussion om fler gånger och flera gånger om dagen då hamnar vi på en helt annan diskussion. Men i nuläget så ser jag inte varför man inte kan ha böneutrop en gång/vecka i 3 minuter.

Allt gott!

/Daniel

Kristendom den hatiska religionen?

Kristendom den hatiska religionen?

Jag har den senaste tiden varit inblandad i flera diskussioner.
Det har varit diskussioner både offline och online.
Många av de jag diskuterat med har varit kristna (inte alla).
Anledning till diskussionerna har varit det hatiska Islam.
Jag har flera gånger i den här bloggen på FB och på andra ställen förtydligat min syn på Islam. Men för att det inte skall bli några missförstånd så gör jag det en gång till nu.

Jag anser inte att Islam är rätt religion. Jag anser att det finns en väg till Gud och det är genom Jesus Kristus.

Jag tror inte att jag kan vara mer tydlig än så. Men trots detta är det ofta jag möter argumenten att jag egentligen vill blanda religionerna ,(religionssynkretism), eller att jag egentligen är en muslim. Eller givetvis att jag bara är hjärntvättad och dum i huvudet vilket nog är det vanligaste.

Men nu till varför jag skriver bloggen.
Jag tänkte att det kan vara bra att skriva ner lite av mina tankar, för att förtydliga för personer jag pratar med men också för att kanske ge en lite annorlunda bild.
Jag ställer upp det som frågor och svar nedan.

Fråga: Finns det muslimer som är terrorister?
Svar: Ja, självklart finns det muslimer som är terrorister.

Fråga: Är inte Islam en ond religion då?
Svar: Nej, bara för att det finns terrorister inom en viss religion betyder det inte att religionen i sig är ond. På samma sätt som kristendomen inte var ond p.g.a. häxbränningar, korståg, inkvisitionen o.s.v.

Fråga: Men Islams texter talar ju tydligt om Jihad är det då inte ont?
Svar: Jihad behöver inte betyda heligt krig mot andra personer, det kan också handla om en själv.

Jihād är en strävan efter godhet och en kamp mot orättvisa och förtryck – både inombords och i samhället i stort. Denna strävan är spirituell, social, ekonomisk och politisk.” –Islam.se

Fråga: Är du inte rädd för IS?
Svar: Visst IS är riktigt otrevliga och vi skall inte vara dumdristiga vi vet vad Daesh har gjort och vad de gör. Men den stora rädslan jag har är för de högerextrema krafterna som vi har i landet idag.

Fråga: Men är det inte bra att informera om hotet från Islam?
Svar: Jag tror som sagt inte att Islam är ett hot, däremot så tror jag att när vi säger att Islam är ett hot så driver vi folk till bextremism på båda sidorna. Vi skapar själva grogrunden både för de högerextrema och IS.

Fråga: Vad anser du att man som kristen skall göra?
Svar: Jag tycker det är viktigt att se hur Jesus agerade och vad som lärs ut.

Matt.5:44 ”Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er”
Om vi anser att Islam är vår fiende så skall vi älska dem och be för dem. Det är inte vad jag upplever att flera kristna gör idag. Snarare uppviglar de till hat och rädsla mot muslimer.

Luk.6:27 ”Men till er som vill lyssna säger jag: älska era fiender , gör gott mot dem som hatar er.”
Att göra gott är inte att säga att alla muslimer är terrorister, eller att vi inte skall ta emot några flyktingar p.g.a. att det kan finnas IS folk bland dem. De 99 av 100 som inte är IS kommer att lida p.g.a. vår rädsla.


Så nu till titeln på bloggen.
Jag tror inte att kristendomen är en hatisk religion, utan en religion som står för kärlek för både våra vänner och våra fiender. Dock tror jag att människor använder sig av kristendom liksom de använder sig av andra religioner/politiska åskådningar/filosofier för att sprida ett hat.
En jämförelse:
Jag har flera ateistiska vänner som slänger bibelord på mig och som tycker att jag skall vilja stena homosexuella o.s.v.
Det förklarar vi kristna enkelt varför vi inte skall göra det.
Men om en muslim skall förklara en sura i Koranen så får de oftast inte chansen utan det måste vara precis som det står.
Mitt råd är att prata och lyssna på muslimer här i Sverige och hör vad de verkligen tror på. Lyssna inte bara på Youtube videos och läs hatiska sidor på nätet.

Har du fler frågor till mig så skriv dem gärna här så skall jag försöka besvara dem.

 

Guds frid och kärlek!

/Daniel

Kristendom vs Islam

Kristendom vs Islam

Innan jag börjar skriva den här bloggen vill jag göra några saker klart om mig så ni inte blir förvånade.

Jag är kristen, jag erkänner Jesus Kristus som min Herre och frälsare.
Jag tror att det finns en väg till Gud och den är genom Jesus.
Jag tror att det finns flera vägar till att nå Jesus.

Nu till ämnet för bloggen.

Jag har de senaste dagarna haft intensiva diskussioner med ett flertal personer som hävdar att Islam är antikrist. Att det är den falska profeten.
Att vi skall vara livrädda för alla muslimer.

Är Allah ett namn på en Baal?

Dessa har bland annat hävdat att Allah skulle vara ett annat namn på Baal.  Dom.2:13 -14

När israeliterna övergav Herren och i stället dyrkade Baal och astartegudinnorna blev Herren vred på dem.

Problemet med det är att ordet Allah eller rättare sagt
الله  Allāh
är namnet på Gud på Arabiska de kristna använder samma namn även om de ibland lägger till Fader.

Allāh al-ʼAb  الله الأب,
här ser vi alltså att Allah inte är en annan speciell gud, utan är enligt Islam samma gud som judar och kristna tillber.
(Egen åsikt: Jag tror inte att det är samma Gud, men att det bygger på samma bakgrund, detta eftersom Islam missar treenigheten och Jesus som Guds son).

Men är då Islam den falska profeten? Eller Antikrist? 
Ser vi till historien har alla möjliga blivit anklagade för att ha varit det. Ronald Reagan, Sovjetunionen, Kina, Romarriket, Kreditkort o.s.v.

Jag tror inte att det kommer vara tydligt. Vi ser tydliga exempel på mänsklig ondska hos KKK samt hos Daesh (IS).
Om Islam hade varit den falska profeten eller antikrist så skulle det vara någon som vi litade på och som vi satte vår tro till.
Ser vi till de flesta personer i världen oavsett religiös tillhörighet så anser de inte att Daesh (IS) är något bra. Detta inkluderar muslimer som ofta får fly från sina liv just från denna gruppen.

Är Islam den sanna religionen?

Här kan jag ju enbart tala för mig själv. Det är en religion jag inte tror är sann. Samtidigt tror muslimer inte att det jag tror på är sant. Buddhister tror inte på någon av oss. Likadant med Hinduer och Ateister.
Så enligt mig är svaret nej, enligt muslimer är svaret ja.

Är Islam farligt?
Vanlig Islam är jag övertygad om att det inte är farligt. Jag har flera vänner som är praktiserande muslimer och även i släkten praktiserande muslimer. Vi har roliga diskussioner och jag är helt övertygad om att ingen av dem skulle göra något som de inte ville. Jag är också övertygad om att ingen av dem skulle kunna skada mig eller någon annan.

Vad är skillnaden på Islam och Kristendom?
Jag tror att den största skillnaden är förlåtelsen. Jesus dog för våra synder och genom honom får vi gemenskap med Gud. Vi behöver inte göra vissa saker utan Gud älskar oss som vi är.
Inom Islam finns de fem pelarna (plikterna)

  • Shahadah (trosbekännelsen),
  • utförandet av Salat (bönen),
  • att betala Zakat (obligatorisk betalning till behövande),
  • Sawm (fastan) under månaden Ramadan och…
  • Hadj (pilgrimsfärd till Mecka) om man kan göra det”.

Inom kristendomen existerar inte något sådant. Vi har fått uppgiften att älska vår nästa som oss själva. Detta inkluderar även muslimer.

Avslutning

Jag tänker avsluta bloggen nu, men kommer ha den öppen för revidering och vill gärna lägga in era frågor och svar. Både från muslimer och kristna för att få till en bra och vettig diskussion.

 

Guds frid!

/Daniel

 

Mitt kors eller?

Mitt kors eller?

Jag har haft ett kors som jag älskat i flera år. Det är en text på baksidan av korset där det står.

Christ is counting on you.

När man tar emot korset så säger man And I’m counting on him.
Det här korset har jag burit under mina tröjor i många år. Det har hängt närmast hjärtat. Men nu i somras när jag var på semester så tappade jag det när jag badade i en sjö.
Jag försökte hitta det men det var borta.

När jag slutar min semester är det en enorm diskussion om #mittkors  jag tycker att båda sidorna har hanterat situationen dåligt.
Jag har de senaste åren inte burit mitt kors öppet. Jag har haft det för min relation med Jesus.
Det är för mig inte ett tecken för eller mot någon, det är ett tecken som visar på min tro och min relation. Precis som min vigselring visar att jag är gift så kan mitt kors visa att jag är kristen.

Innebär det att folk inte vetat om att jag är kristen när jag inte har ett synligt kors?
Givetvis är det inte så, de har upptäckt det genom våra diskussioner, genom saker jag gjort eller på andra sätt.

Innebär det att jag inte bryr mig om kristna som lider i andra länder?
Självklart bryr jag mig och jag har tidigare ändrat profilbild och annat för att visa mitt stöd både för kristna men också för andra grupper i samhället. Terrorism oavsett om den är riktad mot kristna, muslimer, hinduer, ateister eller någon annan är alltid fel och skall förkastas.

Att anklaga personer i Svenska kyrkan för att inte bry sig om utsatta kristna och inte vilja stå upp för dem visar bara på en okunskap om kyrkans enorma arbete. Läs gärna följande artikel.
http://www.dn.se/debatt/sa-arbetar-svenska-kyrkan-mot-forfoljelse-av-kristna/

Likadant är det givetvis fel att anklaga #mittkors för att bara vara mot islam. För visst finns det en bra grundtanke i att vilja stå upp för de som blir förtryckta.

Jag är övertygad om att samtliga debattörer är emot terrorism, militant islamism o.s.v. Jag tror inte att någon av grupperna är ute efter att göra något ont.
Båda sidorna har dock valt att demonisera den andra sidan och det har skapat ett problem för om jag väljer att inte gå med i #mittkors så blir jag för terrorism enligt vissa av #mittkors anhängarna.
Om jag istället väljer att gå med i #mittkors så blir jag islamfientligt enligt vissa som inte är med i gruppen.

Så hur skall man då göra.
Jag respekterar båda sidorna, jag har läst flertalet debattartiklar både för och emot och jag är imponerad av att Christer Sturmark väljer att gå med i gruppen för att stå upp mot terrorism.
Att man däremot inte släpper in Gunnar Sjöberg är enligt mig ett dåligt beslut om man vill kunna lösa konflikten som finns kring gruppen.

Mitt beslut kom dock efter diskussionen mellan Annika Borg och Göran Rosenberg.

Del 1, Del 2, Del 3

Jag har beslutat att fortsätta som innan.
Jag kommer inte ta på mig ett större kors som skall synas.
Jag kommer använda något av alla kors jag har hemma.
Jag kommer bära det nära hjärtat.
Jag kommer fortsätta att stå upp för alla som blir attackerade av terrorister oavsett vilken tro eller brist på tro de har.
Jag kommer fortsätta att tro på Jesus Kristus och gärna ta diskussioner med alla som vill diskutera det.

Mitt kors sitter nämligen inte i ett tecken som andra ser, det sitter i mitt hjärta. Där finns Jesus inristad och med det också min kärlek till mina medmänniskor.

Guds frid!

/Daniel

Sverige = The Capitol i Hunger Games

Sverige = The Capitol i Hunger Games

Varning politiskt inlägg.

Det är inte ofta jag skäms för att kalla mig Svensk, jag har tidigare när jag varit ute i världen och rest varit stolt över att jag kommit från Sverige.
Ett land som tog hand om Finska barn under kriget. Ett land som hjälpte mängder av judar att kunna fly.
Ett land som stod upp för alla människors lika värde.

Ett land som ville hjälpa andra. Men tydligen stämmer det inte med verkligheten. Sverige är ett land som har blivit egoistiskt fullt ut.
För inte så länge sedan så hörde vi politiker från båda sidor säga att de inte ville ha något med SD att göra. Nu driver de själva SD:s politik och värre.
Vi har personer som nu inte får träffa sina barn, sina fruar eller resten av sin familj.

Det blir mycket svårare för många flyktingar att återförenas med sina familjer. En person som flytt från krig (och därmed ses som ”alternativt skyddsbehövande”) kan inte längre få hit familjemedlemmar som är kvar utomlands. Undantaget är om den asylsökande lyckats få jobb och därmed beviljats permanent uppehållstillstånd.
Eftersom väntetiden på asyl kan vara flera år betyder det att barn kan bli kvar i krigsområden eller överfulla läger i närområdet i åratal, trots att de har en förälder i Sverige.
Så kallade konventionsflyktingar kan fortfarande återförenas med sin närmaste familj (make/maka, sambo och barn under 18 år), men de är förhållandevis få och omfattar inte de flesta som flyr från krig.

(Aftonbladet)

Så alla ni som tidigare sa att ”varför flyr de själva och tar inte hit familjen”. Nu kan de inte ta hit familjen längre. Ni har alltså själva förhindrat det som var tanken när de flydde.
Jag har som vanligt fått en massa diskussioner på min Facebook sida. Jag har fortfarande valt att ha kvar alla vänner oavsett deras politiska tillhörighet.

Några kommentarer jag ofta får.

Delar inte alls din uppfattning om vad som är humant och vem som landet Sverige ska prioritera först och främst. Nämligen dess medborgare. Sen de nykomna som har beviljats asyl och i sista hand asylsökande

Jag anser att Sverige är ett rikt land. Vi befinner oss i den övre kategorin. Skulle vi befinna oss i Hungergames skulle vi vara The Capitol eller Distrikt 1. (För er som inte har sett serien eller läst böckerna, är det de rikaste delarna som förtrycker resten).

Kan vi verkligen ta hand om alla?

Nej, självklart kan vi inte ta hand om hela världen. Det är inte ett seriöst motargument mot att hjälpa de som kommer hit. Men vi kan hjälpa många fler än vad vi hjälper nu.

 

Men våra äldre får inte mat på äldreboenden, folk blir vräkta för att det skall bli ett flyktingboende.

En lögn som upprepas tillräckligt ofta blir sann? De matbilder som har kommit fram har samtliga blivit förklarade i media.
Personer har blivit av med sitt korttidskontrakt på ett boende, troligtvis för att hyresvärden tjänade mer pengar på att ha det som ett flyktingboende. Var ligger felet? Inte hos flyktingen utan hos möjligheten att tjäna pengar på flyktingarna.
Flera kyrkor har erbjudit gratis boende till flyktingar men har fått nej eller inte haft råd p.g.a. för höga försäkringskostnader.

Islam håller på att ta över Sverige

Nej Islam kommer inte ta över Sverige. Det räcker att se på vad som hände med Yasri Khan som inte ville hälsa i hand på en kvinnlig journalist. Hade islam tagit över Sverige hade han varit kvar.

Vi får inte ha pepparkaksgubbar i Luciatåg längre

Jo du får ha pepparkaksgubbar i ett lucitåg. Det togs bort av en skola eftersom man inte skulle sjunga pepparkakssången.

Men man får inte säga negerboll, Pippis pappa är Negerkung, kinapuffar skall ha en gul kines på sig

Det stämmer, Negerboll är inte samma sak som vitlök. Du som vit har inte blivit förtryckt p.g.a. din hudfärg. Det finns flera ord som man har tagit bort ur svenska språket som inte längre finns kvar. Vissa med varningstext och andra helt bortplockade. Länk

De tar våra jobb/De arbetar inte

Det här är nog min favorit. Här har man garderat sig åt alla håll. Har de ett jobb har de uppenbarligen tagit det från någon annan. Har de inte ett jobb så lever de på socialen.

Jag är inte rasist men….

Du kan säga vad du vill efter den meningen. Har du startat meningen så, så kommer jag utgå från att du är rasist på resten av vad jag hör.

Vi har inte råd att ta hand om dem

Jag måste här få citera Kent Pettersson som skrev ett underbart svar på min sida .

KENT: Jag ser på våra gator hur antalet dyra leksaker ökar. Bilar som kostar mer än en halv miljon och förstör miljön genom sina överdrivna utsläpp. Hoverboards, segways och andra leksaker som barn och vuxna far runt på. Alla verkar ha råd att köpa en fet platt-tv och många väljer dyra iPhones istället för billigare modeller.
Det verkar som att det generellt finns gott om pengar i svenskarnas plånböcker. Så varför denna ovilja att dela med oss? Är det för att vi tycker att de rika ska ha mer och de anda skiter vi i?

 

Faktiskt tror jag att Kent sammanfattar vad det handlar om. Vi är rent egoistiska. Vi lever i The Capitol, vi har allt och mer än vad vi behöver. Men vi vill inte dela med oss. Vi tar gärna och köper billiga saker från länder långt borta. Men vi vill inte att de skall komma hit och få av vårt överflöd. Något som också stör många som jag diskuterar med är att jag inte ser höjda skatter som något problematiskt.
Hur länge kan vi leva såhär och inte ta hand om vår nästa?
Allt gott!
/Daniel

P.s. denna blogg är skriven i affekt. D.s.

 

Jag var främling och ni tog emot mig.

Jag var främling och ni tog emot mig.

De senaste dagarna har jag diskuterat mer än tidigare om flyktingar och om Islam. Det började med SD:s kampanj på Lesbos. Terrordåden av Daesh (IS) i Frankrike har sedan gjort att diskussionerna blivit mer intensiva.

En rädsla för Islam har kommit fram mer och mer, detta har även skett inom flera kristna kretsar.
En så stor rädsla så att de är beredda att låta mängder av personer lida för att man är rädd för att det kan komma med en terrorist bland dessa.
Samtidigt har jag sett olika uträkningar på hur många % som är radikaliserade av alla muslimer i världen. I de seriösa studierna så varierar siffrorna mellan 0,083% upp till 25%.

Det innebär att 75%-99,917%  inte är radikaliserade muslimer. D.v.s. majoriteten av de som flyr är personer som behöver ha vår hjälp.
Personer som flyr från de radikaliserade och de som skapar förtryck.

Två citat från Bibeln om främlingar

Citatet ovan är hämtat från bibeln och sägs av Jesus själv. ” För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig.
”
Svenska Folkbibeln: Matt 25:35-36

”När en främling bor hos er i ert land, skall ni inte förtrycka honom”
3 Mosebok 19:33

Bibeln är tydlig med hur vi skall vara mot främlingar. Vi skall ta hand om dem och vi skall hjälpa dem. Det är svårt i en situation som den här där rädsla råder. Men vill vi följa bibeln så är det tydligt vad vi bör göra.

Rädslan?

Det är inte konstigt att vara rädd i den här situationen. Det som vi har läst om i tidningar, det som vi innerst inne vet händer i andra länder händer nu här.
När en bomb sprängs i Irak, när kristna eller muslimer som inte håller med Daesh dödas, jagas, torteras i Syrien eller andra länder då läser vi det men det är för långt bort för att ta till sig.
Det finns en möjlighet att blunda, stänga av radion och sätta igång ett gammalt avsnitt av vänner på Netflix.
Nu händer det på vår bakgård. Det är våra grannar som dör. Det kunde ha varit jag, eller någon jag kände.
Det är rimligt att vara rädd, men det är enligt mig inte rimligt att för den skull låta oskyldiga vara kvar med dem man är rädd för.

Vad kan vi göra?

Personligen så tror jag att det kan vara ändå viktigare att vi ser vilka som kommer hit, inte att förminska möjligheterna att komma hit. Sverige är ett av världens rikaste länder, vi har möjlighet att ta emot många och vi har också gjort ett enormt arbete för att hjälpa flyktingar. Det bör vi fortsätta med.  Vi har en enorm kapacitet bland de som flyr. Det är flera högutbildade personer som kommer. Det är personer som kommer med kunskap som vi har nytta av, flertalet tillhör bristyrken här i Sverige.

Till kristna bröder och systrar.

Det här stycket är speciellt riktat till de som är kristna.
Enligt mitt sätt att läsa bibeln så har vi en skyldighet att hjälpa vår nästa. Vi skall älska vår nästa som oss själva. Om det hade varit du eller jag som var flykting och kom hit hade jag önskat att jag blivit emottagen med kärlek och blivit respekterad för den jag var.
Det finns flera olika grupper av flyktingar. Vi har mängder av kristna som flyr från Daesh förtryck och förföljelse. Vi har också mängder av kyrkor som vi riskerar att behöva lägga ner. Dessa flyktingar kan vara den gnista som behövs för att väcka församlingar till liv igen.
Vi ser också ett flertal av de muslimer som flyr som konverterar till kristendomen. Förr gick missionen ut i andra länder, nu kommer de andra länderna hit.

 

Guds frid!

/Daniel