Välj en sida
Ser du Jesus i din nästa?

Ser du Jesus i din nästa?

Jag har på senare tid funderat mycket kring flyktingar och hur så kallade kristna, (jag kan inte avgöra om någon är kristen, det vet bara Gud, men jag är väldigt tveksam till att de tillber samma Gud som jag), uttrycker sig om flyktingar och då främst muslimska flyktingar.  Att säga att Jesus tycker att det är rätt att Sverige stänger sina gränser.

Jesus skulle med dagens politik troligtvis inte ens kunna komma in i Sverige. Så att då säga att Jesus skulle vara för det känns lätt makabert. Tror vi verkligen att Jesus skulle vilja att hans mor och styvfar skulle riskera att dödas hemma i sitt land. Tror vi att Jesus när han säger ”Vad ni har gjort för dessa mina minsta har ni gjort för mig” menade att vi skulle stänga våra hjärtan och våra gränser och inte hjälpa dem.

Nu kommer säkert någon med argumentet att vi ju faktiskt hjälper väldigt många och inte kan hjälpa alla.  Det stämmer jag kan inte hjälpa alla, men tillsammans kan vi hjälpa alla. Att ett land slutar hjälpa gör inte att andra länder kommer hjälpa mer, snarare tvärtemot, vilket vi ser på den politik som nu förs runtom i Europa. Är det verkligen humant att låta barn dö i andra länder för att vi inte vill ge upp lite av det enorma överflödet vi lever i.

Jesus började sitt liv som flykting. Det är kanske något vi måste påminna oss om oftare. Jesus hade ett hjärta för de som var utsatta, de som var längst ner. Men är vi beredda att möta dem? Är du beredd att hjälpa din nästa?

Den frågan som hela tiden ligger kvar hos mig är…

Hur kan någon kalla sig kristen och inte tycka att vi skall hjälpa vår nästa, oavsett vad denna har för tro, hudfärg, kön, eller andra saker som kan skilja oss åt?
Jesus är tydlig, bibeln är tydlig. Vi har en skyldighet att hjälpa vår nästa, vi har en skyldighet att se främlingen i vårt land som en av våra egna och hjälpa dem.

Jag är trött på att höra s.k. kristna som gärna kritiserar Hbtq p.g.a. bibeltexterna, eller personer som försvarar det ofödda barnets rätt till liv p.g.a. bibeltexterna. Men inte anser att vi skall hjälpa vår nästa för att hen råkar vara muslim.  Det är enligt mig inte kristendom, det är något helt annat.

Se människan och våga möta människan. Se Jesus i din nästa.

Guds frid!

/Daniel

Barn och unga är inte vår framtid!

Barn och unga är inte vår framtid!

http://www.freeimages.com/photo/to-you-1245103

Barn och ungdomar.

Det är grupper jag alltid har brunnit för.
Jag har nu arbetat i kyrkan i ca 20 år och jag tycker det är lika viktigt nu som när jag började.
Ett problem jag upptäckt är att kyrkan oftast inte ser barn och ungdomar som individer eller som personer med vettiga åsikter.
Man tar in en ungdom i kyrkorådet för att det ser fint ut på pappret, men lyssnar man på åsikterna?
Man låter ungdomar läsa texter på söndagar, men vågar vi låta dem påverka resten av gudstjänsten?

Medlemsantalet i kyrkan minskar

Konfirmandstatistiken pekar oftast neråt.

Gudstjänstdeltagande på söndagar går oftast neråt.

Det här är en del av sanningen. Men det är inte hela sanningen.
Ser vi på ungdomsarbetet finns det flera intressanta aspekter.
De 20 åren jag har arbetat har antalet aktiviteter utanför kyrkan ökat något enormt.
De personer som kommer till kyrkan nu har valt bort mycket mer än vad jag behövde göra när jag var tonåring.
Vi har flera församlingar som har ett enormt bra ungdomsarbete.
Torsby Pastorat utanför Kungälv har en konfirmandstatistik som pekar uppåt.
De har en ungdomsgrupp som fungerar riktigt bra, där ungdomarna väljer att komma till kyrkan.

Lötenkyrkan som jag nämnde i ett tidigare inlägg har haft ,och jag hoppas att de kan fortsätta, ett enormt bra arbete.
(Skänk gärna pengar på deras hemsida för att ge dem möjlighet att ha kvar ungdomspräst/pedagogtjänst länk här)

Brunnsbo församling har en pedagog som arbetat rejält med både bön och att få ungdomarna att spela i rockband.

Björkekärrs församling har stora lovsångsgudstjänster där pedagog och präst samarbetar på ett föredömligt sätt.

Jag kan nämna mängder av församlingar där ungdomsarbetet och barnarbetet fungerar bra.
Församlingar dit ungdomar och barn som kommer till kyrkan för att de vill och för att de väljer det framför andra saker.

Gudstjänsten på söndag?
Nej vi får dem oftast inte till kyrkan på söndag kl. 11.
Men vågar vi anpassa en gudstjänst efter dem?
Vågar vi ha en gudstjänst där de får bestämma och vi faktiskt gör vad de vill.
Är det ok att ha soffor, chips och cola och sitta och samtala kring evangelietexten, för att sedan fira mässa, kan vi räkna det till en gudstjänst?
Om svaret är ja, kan det vara en gudstjänst även om ingen annan gudstjänst firas i församlingen den veckan?

I somras hade jag tillsammans med pedagog och musiker en gudstjänst med mina konfirmander.
Vi började med att vi gick in i kyrkan. Vi pratade om Jesus födsel och hans första år som flykting.
Vi gick sedan upp på läktaren, där pratade vi om Jesus frestelser.
Efter det gick vi ner till dopfunten och pratade om Jesus olika under vid vatten och Johannesdopet och vårt dop.
Vi bad om förlåtelse och la stenar i vattnet.
När vi sen satte oss framför altaret och pratade om Jesus liv, när vi kom till nattvarden så firade vi nattvard tillsammans. Efter nattvarden hade vi en lång frågestund om Jesus och om kristen tro.
Vi avslutade med att tillsammans läsa välsignelsen.
Flera av mina konfirmander hade inte förstått att vi firat en gudstjänst. Men det var en av de finaste gudstjänsterna jag fått fira.

Är vi villiga att gå utanför ramarna för att få personer att komma till kyrkan.

Jag tror att det finns många som redan nu prioriterar kyrkan, men jag tror att vi skulle kunna få många fler av dessa barn och ungdomar att komma till kyrkan om vi vågade anpassa oss mer.

Det är också anledningen till att jag alltid blir extra upprörd när en församling ,(oavsett vilken), känner att de tvingas nedprioritera barn och ungdomsarbetet.

Barn och unga är inte vår framtid de är vårt nu!

Guds frid!

/Daniel

Flyktingar, vad kan vi göra?

Flyktingar, vad kan vi göra?

De senaste dagarna har flyktingfrågan varit mer aktuell än någonsin tidigare.
När vi samlades till vår bönegrupp, (vi ses en gång i veckan), så var det inte konstigt att frågan även kom upp där.
En intressant notis, om min bönegrupp, är att vi har alla anknytning till Bergsjöns församling som är en mångkulturell församling. Här har flyktingfrågan diskuterats länge och man arbetar intensivt med att hjälpa folk

Nu har flyktingfrågan blivit verklighet för hela världen.
En bild på en treårig pojke har gett katastrofen en bild.
Personer riskerar sina liv för att komma hit, de riskerar allt för att få en möjlighet till ett säkert liv.

Jag måste tyvärr återgå till min blogg från igår, där jag beskrev en diskussion med X. Denna person gav till slut ett svar på min fråga.  Min fråga löd:  Skall man hjälpa ett muslimskt barn om det riskerade att dö och låta barnet komma hit.

X:Det högst subjektiva ordet ”riskerar” gör att inte ens mp-rökarna från Södermalm kan leva upp till detta asyl-kalifat. Svaret är isåfall självfallet NEJ, pga dess omöjlighet & absoluta dårskap.

Trots att man vet att personer riskerar att dö finns det personer som ändå inte vill hjälpa till.

Men trots att dessa personer finns kvar, så har majoriteten sett den här pojken och andra barn och ser på dem med hjärta och vill hjälpa.

Låt oss motbevisa X och andra personer med liknande åsikter.
Låt oss visa på en bra integration och en bra hjälp till de flyktingar som kommer hit.
Låt oss ge människor en chans till ett drägligt liv.
Låt oss visa att Hans Roslings statistik är korrekt, det är en ekonomisk tillgång att få hit flyktingar.

Vad kan vi göra?

Man kan skicka donationer till rädda barnen, UNHCR eller flera andra bra organisationer. Själv har jag valt att koncentrera mig på Svenska Kyrkans internationella arbete.

Det kan hjälpa med den akuta krisen.  I England har folk öppnat upp sina hem för flyktingar.
Från The Guardian (Läs hela artikeln här)

Thousands of volunteers in the UK have pledged to help resettle Syrian refugees and to lobby their local authorities to give safe haven for up to 50 people each.

Kan vi få till något liknande i Sverige?

Men om vi lyckas öppna våra hem är det viktigt att det inte stannar i det mest akuta.
De stora problemen kommer när en person har fått uppehållstillstånd.
Är vi villiga att öppna upp våra hem för de som har kommit hit. Ge dem en möjlighet att komma in i Sverige på ett bra sätt?
Om ni vet om någon organisation som redan gör det här så meddela mig gärna.
Det finns annars en fundering på om man kan starta en bra och tydlig organisation som kan hjälpa flyktingar. För att hänvisa till min debatt med Gomér häromdagen. (ni hittar bloggen här)

I hennes kommentar till mitt inlägg skriver hon,

”Det Värsta är när de gamla skall bli övervakande i sina egna hem, och inte få mänsklig kontakt, vet du att ensamhet dödar, också.”

Här har vi ju en strålande möjlighet. Låt flyktingar med uppehållstillstånd få bo hos äldre och hjälpa dem.
Det blir inte bara hjälp för flyktingarna, utan det blir ett ömsesidigt utbyte. Jag är övertygad om att det finns mängder av personer som bor i stora hus och inte använder alla rum. Kanske kan man samtidigt få hjälp med gräsmattan?

Har du någon tanke kring det jag skriver kommentera gärna.

Guds frid!

/Daniel

P.s. Det är alltid ok, att dela bloggen D.s.

Katolska kyrkan och flyktingar

Katolska kyrkan och flyktingar

Den diskussionen jag hänvisat till i tidigare bloggar har varit med katoliker. De är vanliga medlemmar i katolska kyrkan och därför ville jag undersöka vad katolska kyrkan egentligen säger om Flyktingar och Islam.
Jag har försökt hänvisa direkt till officiella katolska sidor och deras egna dokument. Jag har lagt upp länkar så att ni enkelt själva kan undersöka fullständiga dokument.  Är det någon katolik som tycker att jag har misstolkat så skriv gärna en kommentar. Nu till frågorna.

Flyktingar

2015 hade katolska kyrkan i Sverige fasteinsamling till förmån för flyktingar. Ni hittar en pdf här

Här hittar vi några grundläggande citat.

Som kristna och som människor har vi ett ansvar att så gott vi förmår hjälpa vår nästa som lider. Och vi ska då komma ihåg att vår herre Jesus själv började sitt liv som flykting. Det är därför som ett av de skäl som han anger för att ställas på den goda sidan i Människosonens dom är Jag var hemlös och ni tog hand om mig (Matteus 25:35).

I samma dokument hittar vi också ett tydligt uttalande från Påve Franciskus

Påve Franciskus säger: “Låt oss vara deras nästa, dela deras rädsla och osäkerhet inför framtiden och låt oss gå till konkret handling för att lindra deras lidande” (inför Världsdagen för flyktingar juni 2014).

Påven ger också i ett av sina tal, (ni finner det här), en varning för just den rädslan som jag mött i diskussionerna.

Today this takes on a particular significance. In fact, in an age of such vast movements of migration, large numbers of people are leaving their homelands, with a suitcase full of fears and desires, to undertake a hopeful and dangerous trip in search of more humane living conditions. Often, however, such migration gives rise to suspicion and hostility, even in ecclesial communities, prior to any knowledge of the migrants’ lives or their stories of persecution and destitution. In such cases, suspicion and prejudice conflict with the biblical commandment of welcoming with respect and solidarity the stranger in need.

Det vi inte känner till kan alltid skapa en rädsla och Påven visar tydligt här på att vi måste lära känna de som kommer.

The courage born of faith, hope and love enables us to reduce the distances that separate us from human misery. Jesus Christ is always waiting to be recognized in migrants and refugees, in displaced persons and in exiles, and through them he calls us to share our resources, and occasionally to give up something of our acquired riches. Pope Paul VI spoke of this when he said that “the more fortunate should renounce some of their rights so as to place their goods more generously at the service of others” (Octogesima Adveniens, 23).

I ett gammalt blogginlägg skrev jag om Broder Roger och hans kommentar ”Kristus är i alla”.
Så bör alla kristna se på andra människor oavsett tro/ras/social status. Detta visar påven tydligt på i sin kommentar.

The multicultural character of society today, for that matter, encourages the Church to take on new commitments of solidarity, communion and evangelization. Migration movements, in fact, call us to deepen and strengthen the values needed to guarantee peaceful coexistence between persons and cultures. Achieving mere tolerance that respects diversity and ways of sharing between different backgrounds and cultures is not sufficient. This is precisely where the Church contributes to overcoming frontiers and encouraging the “moving away from attitudes of defensiveness and fear, indifference and marginalization … towards attitudes based on a culture of encounter, the only culture capable of building a better, more just and fraternal world” (Message for the World Day of Migrants and Refugees 2014).

Islam?

Från katolska kyrkans katekes (ni finner den här)

841        Kyrkans förhållande till muslimerna. ”Men frälsningsplanen omfattar också dem som erkänner Skaparen, framför allt muslimerna. De bekänner att de har Abrahams tro och tillber med oss den ende och barmhärtige Guden, som skall döma människorna på den yttersta dagen.”[72]

Från Stockholms katolska stift och ett möte med Imamer och lärda inom Islam kan man läsa följande, (vill ni läsa allt hittar ni det här),

Kaj Engelhart presenterade katolska kyrkans officiella syn på islam utifrån grundläggande formuleringar i Andra Vatikankonciliets dokument och betonade kyrkans önskan om en ärlig och fruktbar dialog med islam och andra världsreligioner.

 

Jag vill avsluta med ett inlägg direkt från Påve Franciskus

Min slutsats blir att Katolska kyrkan vill ta hand om och tar hand om flyktingar. Att de inte ser Islam som något hotfullt utan som några man kan ha en dialog med.

 

Guds frid!

/Daniel

Jag fick nog…

Jag fick nog…

Jag har sedan 90-talet diskuterat på nätet. Jag har framförallt varit aktiv i kristna diskussioner men också i diskussioner om rättvisa.

När jag började diskutera så var det en ganska hård stämning mellan religiösa och ateister. Det var roliga diskussioner där alla klassiska argument kom upp.

  Om Gud är allsmäktig kan han då göra en sten som är så stor att han inte kan lyfta den? 

Svaret gavs efter flera år av en ateist.

Ni kristna är ju dumma, svaret är uppenbart. Fadern gör en sten som är så stor att sonen inte kan lyfta den men Anden kan.

Det var ofta roliga diskussioner där vi hade olika åsikter. Men ändå respekterade varandra. Jag hade också mängder av diskussioner med muslimer, buddhister och folk från andra trosinriktningar.
På senare tid har diskussionerna ändrats.
Det är nu kristna, (eller folk som kallar sig kristna p.g.a. att de är födda i Sverige), mot muslimer , men det är sällan muslimerna får komma till tals.
Istället pratar man om muslimerna och bestämmer vad de tycker och tänker.
Utifrån denna egenskapade bild av muslimer kritiserar man dem sedan.
Om en Muslim inte håller med IS är det ingen äkta muslim.
Att majoriteten av muslimer tycker att IS är galna och att de inte är äkta muslimer är då inte intressant.
Jag har trots detta försökt lyssna till deras argument, jag har försökt förstå.
Men när argumentet är att vi inte kan ta in muslimer, (eller skall hjälpa dem), för att Spanien på 1400 talet(!) var under kalifatets styre…
Där brast mitt tålamod, det tog ca 25 år innan det brast, men där gick min gräns.

Folk dör idag men för 600 år sedan fanns det muslimer som var otrevliga. = Vi skall inte hjälpa dem som dör idag.
Jag kunde tyvärr inte hålla mig i diskussionen, jag försökte först att inte svara men kände att jag måste.
När det handlar om människors liv och varför vi förtjänar att ha det så mycket bättre än de, då har jag svårt att vara tyst.

Jag är inte neutral.
Jag anser att det är fördomsfullt att tro att alla muslimer är onda.
Jag anser att det är okristligt att inte vilja hjälpa sin nästa och låta dem få frihet hos oss.
Jag anser att alla människor är lika mycket värda, ja till och med de som inte håller med mig om det ovan.

Vi lever i ett av världens rikaste länder. Ja vi har problem här också. Alla får inte toppvård, vi har underbemanning inom vården och skolan.
Men varför utnyttjar vi då inte flyktingarna som kommer. Från Syrien är de ofta högutbildade, vi har läkare, sjuksköterskor, lärare. De behöver komplettera sin utbildning med Svenska och kanske något mer, men sedan skulle de kunna hjälpa till där vi har brister.
Även om de är lågutbildade har vi mängder av jobb där de behövs.
I diskussionen efter min förra blogg kom argumentet att äldre är ensamma. Låt flyktingar få möta äldre. Det kommer vara ett utbyte som båda har hjälp av. Flyktingarna får lära sig om sverige, lära sig svenska och de äldre får sällskap.

Enligt mig är vi alla lika mycket värda. Jag har inte rätt att sätta mina egna behov framför andras. Särskilt inte om det handlar om ifall jag skall ha en eller två chipspåsar på lördag jämfört med om en person skall leva eller dö.

Det finns mängder av insamlingar dit man kan skänka pengar om man vill hjälpa flyktingar idag.
Jag känner bäst till Svenska Kyrkans hjälparbete och det är dem jag skänker till.

Just nu pågår den allvarligaste flyktingkrisen i Europa på över 50 år. Dagligen hör vi om människor som riskerar sina liv för att ta sig hit. Tillsammans med ACT-alliansen ger Svenska kyrkan nu stöd till flyktingar i Ungern och kommer utöka det humanitära stödet i regionen.

Vill du hjälpa till så SMS:a FLYKTING till 75905 då skänker du 100:-
Skriv gärna en kommentar nedan om du skänker pengar. Kan behöva få tillbaks lite tro på människor. 🙂

Jag vill avsluta med att citera Stephen Lynch låt Superhero

If I could be a Superhero,
I’d be Immigration Dude
I’d send all the foreigners back to their homes
For eating up all of our food
And taking our welfare and best jobs to boot
Like landscaping, dish washing, picking our fruit
I’d pass lots of laws to get rid of their brood
Because I would be Immigration Dude.

 

Guds frid!

/Daniel

Flyktingar och vår skyldighet

Flyktingar och vår skyldighet

Har återigen hamnat i en diskussion på Facebook om en av de frågor som jag brinner för.

Jag la ut bilden som ligger längst upp i den här posten. För mig är det självklart att vi skall hjälpa flyktingar.
Det dröjde dock inte länge innan det kom kommentarer om vilka flyktingar vi skall hjälpa.

När diskussioner handlar om att muslimska länder skall ta emot muslimer och kristna länder ta emot kristna.
Då ger vi en grogrund för rasism och för religionskrig.
Vi kommer aldrig förstå den andra om vi inte pratar med hen. När vi istället tar en diskussion med muslimer, hinduer, ateister, buddhister då kan vi förstå hur de tänker och vi kan diskutera vad vi tycker och tänker.

Det som jag reagerar mest på är att de jag diskuterar med kallar sig kristna. Trots detta vill de inte själva hjälpa folk som inte har samma tro. Därför kommer detta inlägga handla mycket om Bibeln. Bibeln är tydlig med hur vi skall se på  flyktingar/invandrare.

5 Mos. 10:19

Även ni skall visa invandraren kärlek, ty ni har själva varit invandrare i Egypten.

Faktiskt inte bara flyktingar och invandrare, utan bibeln är tydlig hur vi skall vara mot alla som lider och har det svårt.

Matt 25:35-46

Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’

Sedan skall han säga till dem som står till vänster: ’Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.’ Då kommer också de att fråga: ’Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?’ Då skall han svara dem: ’Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.’ Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv.”

Det här bibelstället är tydligt med vad vi bör göra. Hjälp dem. Det står inget om att vi skall hjälpa dem om de har samma tro som vi. Jesus är tydlig med vad vi bör göra.
Ser man på hur det ser ut i världen så är behovet enormt.

Eftersom vi inte har vettiga flyktvägar till Eu så har  2500 flyktingar drunknat, varav flera är barn.
Från BBC

Some 2,500 migrants have drowned in the Mediterranean this year as overcrowded boats head for the coasts of Greece and Italy, the UN says.

Bara för några dagar sedan hörde vi om en lastbil fylld med flyktingar som hade dött.
Från aftonbladet

Fyra barn och åtta kvinnor har återfunnits bland de mer än 70 människor som hittats döda i en frysbil i Österrike. En flicka i ettårsåldern fanns bland de döda.

Det är på vårt samvete att den här flickan inte fick ett längre liv. En flicka på ett år har dött för att familjen var tvingade att fly på ett osäkert sätt. De var tvingade att fly från ett liv där de skulle bli torterade eller dödade.
Vi har valt att stänga våra gränser, den här flickan kan ha varit en muslimsk flicka, det kan ha varit en kristen flicka, det spelar ingen roll. Det var en ettårig flicka som dog i onödan.

Jag lever ett extremt priviligerat liv, men det beror på att mina förfäder också tog pengar från andra länder. Sverige är inte oskyldigt till att ha utnyttjat andra kulturer. Vi klagar ofta på USA och deras slavhandel. Men vågar vi se på vår egen historia.
Från Populär Historia 

En känslig fråga under det svenska innehavet var slaveriet på ön. I samband med förvärvet hade det setts som värdefullt att komma in på den inkomstbringande handeln med slavar.

Vi har en skyldighet att hjälpa nu. Vi har en skyldighet att se till att inte fler ettåriga flickor dör p.g.a. vår likgiltighet. Det är inte muslimska/kristna/ateistiska länders skyldighet att ta itu med vissa flyktingar.

Det är din och min skyldighet att hjälpa vår nästa.

 

Guds frid!

/Daniel