Välj en sida
Jag var främling och ni tog emot mig.

Jag var främling och ni tog emot mig.

De senaste dagarna har jag diskuterat mer än tidigare om flyktingar och om Islam. Det började med SD:s kampanj på Lesbos. Terrordåden av Daesh (IS) i Frankrike har sedan gjort att diskussionerna blivit mer intensiva.

En rädsla för Islam har kommit fram mer och mer, detta har även skett inom flera kristna kretsar.
En så stor rädsla så att de är beredda att låta mängder av personer lida för att man är rädd för att det kan komma med en terrorist bland dessa.
Samtidigt har jag sett olika uträkningar på hur många % som är radikaliserade av alla muslimer i världen. I de seriösa studierna så varierar siffrorna mellan 0,083% upp till 25%.

Det innebär att 75%-99,917%  inte är radikaliserade muslimer. D.v.s. majoriteten av de som flyr är personer som behöver ha vår hjälp.
Personer som flyr från de radikaliserade och de som skapar förtryck.

Två citat från Bibeln om främlingar

Citatet ovan är hämtat från bibeln och sägs av Jesus själv. ” För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig.
”
Svenska Folkbibeln: Matt 25:35-36

”När en främling bor hos er i ert land, skall ni inte förtrycka honom”
3 Mosebok 19:33

Bibeln är tydlig med hur vi skall vara mot främlingar. Vi skall ta hand om dem och vi skall hjälpa dem. Det är svårt i en situation som den här där rädsla råder. Men vill vi följa bibeln så är det tydligt vad vi bör göra.

Rädslan?

Det är inte konstigt att vara rädd i den här situationen. Det som vi har läst om i tidningar, det som vi innerst inne vet händer i andra länder händer nu här.
När en bomb sprängs i Irak, när kristna eller muslimer som inte håller med Daesh dödas, jagas, torteras i Syrien eller andra länder då läser vi det men det är för långt bort för att ta till sig.
Det finns en möjlighet att blunda, stänga av radion och sätta igång ett gammalt avsnitt av vänner på Netflix.
Nu händer det på vår bakgård. Det är våra grannar som dör. Det kunde ha varit jag, eller någon jag kände.
Det är rimligt att vara rädd, men det är enligt mig inte rimligt att för den skull låta oskyldiga vara kvar med dem man är rädd för.

Vad kan vi göra?

Personligen så tror jag att det kan vara ändå viktigare att vi ser vilka som kommer hit, inte att förminska möjligheterna att komma hit. Sverige är ett av världens rikaste länder, vi har möjlighet att ta emot många och vi har också gjort ett enormt arbete för att hjälpa flyktingar. Det bör vi fortsätta med.  Vi har en enorm kapacitet bland de som flyr. Det är flera högutbildade personer som kommer. Det är personer som kommer med kunskap som vi har nytta av, flertalet tillhör bristyrken här i Sverige.

Till kristna bröder och systrar.

Det här stycket är speciellt riktat till de som är kristna.
Enligt mitt sätt att läsa bibeln så har vi en skyldighet att hjälpa vår nästa. Vi skall älska vår nästa som oss själva. Om det hade varit du eller jag som var flykting och kom hit hade jag önskat att jag blivit emottagen med kärlek och blivit respekterad för den jag var.
Det finns flera olika grupper av flyktingar. Vi har mängder av kristna som flyr från Daesh förtryck och förföljelse. Vi har också mängder av kyrkor som vi riskerar att behöva lägga ner. Dessa flyktingar kan vara den gnista som behövs för att väcka församlingar till liv igen.
Vi ser också ett flertal av de muslimer som flyr som konverterar till kristendomen. Förr gick missionen ut i andra länder, nu kommer de andra länderna hit.

 

Guds frid!

/Daniel

Öppet brev till Lötenkyrkan – ungdomar?

Lötenkyrkan – Ungdomar?—-

Revidering

Jag har ändrat överskriften då samtalet handlade om pengar och inte problemet  med  att  ungdomar nedprioriteras. —–

 

Jag läste mina sista två år av min prästutbildning på Johannelund, som är granne med Lötenkyrkan.
Det är en Samarbetskyrka mellan EFS-Svenska Kyrkan.
För mig betydde tiden där oerhört mycket.
Lötenkyrkan gör ett enormt bra arbete med ungdomar och särskilt ungdomar på glid.

Lötenkyrkan har lyckats med det som andra kyrkor drömmer om. De når ut till de ungdomar som inte brukar komma till kyrkan.
Första gången jag kom dit och såg vilka ungdomar som var där kände jag,

Det här vill jag hjälpa till med. Det här är Guds vilja.

Vi hade muslimer, buddhister, ateister och kristna ungdomar som alla kom till kyrkans fredagsverksamhet.
De satt och pratade om tro, de spelade spel och de pratade om livet i stort.
Det var inte alltid lätt.  Men det var viktigt, ungdomarna lärde känna varandra och de lärde känna kyrkan.
För att få ett sådant arbete att fungera krävs det en eldsjäl. Eldsjälen i Lötenkyrkan är  Edward Thomas.

Ni kanske har läst om honom i tidningarna för inte så länge sedan, han blev knivhotad av en av ungdomarna och vittnade mot honom i rätten.
I somras så blev Lötenkyrkan nerklottrad med Nazistsymboler. Ni hittar artikel här.

Trots detta har Edward arbetat kvar och kämpat för ungdomarna. När knivhotet hände så stängdes inte kyrkan, utan ungdomarna var fortfarande välkomna.

Lötenkyrkan är ett exempel på hur man bör arbeta med barn och ungdomar.
I nio års tid har Edward arbetat med att nå ut till ungdomar i ett område som till 66% består av invandrare och han har lyckats. Ungdomarna respekterar honom och de som arbetar med Edward.
Jag är stolt över att vara en av dem som har fått förmånen att arbeta tillsammans med Edward under mina år i Uppsala. Tyvärr kommer ingen mer få göra det i Lötenkyrkan….

Lötenkyrkan och EFS föreningen har ont om pengar.
Därför  har  styrelsen beslutat att säga upp Edward och även barnpedagogen i församlingen.
Vad skulle vi prioritera i EFS/Svenska kyrkan?
Vilka är det som är viktiga för kyrkan?
Den sista tiden har Sverige visat på en enorm vilja att hjälpa flyktingar. Men vi måste också hjälpa dem när de är här.
Edwards arbete var just det, att integrera invandrare att skapa broar mellan icke-troende/kristna.

Styrelsen har fattat ett svårt beslut.
Jag respekterar de som sitter i styrelsen och har träffat och pratat med de flesta av dem.
Men denna gången har de fattat ett felaktigt beslut.
I ett område som Löten krävs det skickliga barn och ungdomsanställda som brinner för sitt arbete.
Personer som vet hur området fungerar. Det tar tid att bygga upp ett förtroende, men det går oerhört fort att rasera det.
Vill vi nå ut så måste vi nå barnen och ungdomarna.

Jag har stått kvar som medlem i Lötenkyrkan även efter att jag flyttade från Uppsala. Men jag kommer nu säga upp mitt medlemskap då jag inte känner att jag kan stötta en församling som prioriterar bort ungdomar som ligger i riskzonen.

 

Guds frid!

/Daniel