Välj en sida
4 adresser en blogg. :)

4 adresser en blogg. :)

En liten mellanblogg som bara handlar om lite roligt.

När jag först startade bloggen ville jag egentligen ha adressen prästen.se men den var upptagen.
Bara för skojs skull så kollade jag nu häromdagen och upptäckte att både prästen.se och prasten.se var lediga.
Så numera kan man nå bloggen via fyra svenska adresser.

prasten.nu

prästen.nu

prasten.se

prästen.se

Kan ju tillägga att det även finns lite andra adresser som leder hit då jag fortfarande sparar på kristna domännamn.
Har du ett kristet projekt och behöver låna ett domännamn så hör av dig så kan jag se om jag har det liggande. 🙂

 

Allt gott och Guds frid!

/Daniel

Svenska Kyrkan blir kristen

Svenska Kyrkan blir kristen

Den här bloggen är ett svar på Ann Heberleins ledare
”Svenska kyrkan går mot sin undergång” som ni hittar här.

Jag och Ann Heberlein har haft precis motsatt sätt att möta och ta emot Antje Jackelén som ny Ärkebiskop.
Innan hon tillträdde som ÄB var jag tveksam, jag funderade över hennes åsikter och hur Svenska Kyrkan skulle klara av henne.
Jag var också rädd för att hon blev tillsatt med främsta argumentet att hon var en kvinna ”och nu är det dags att ha en kvinnlig ärkebiskop”.
Ann Heberlein

Jag var en av dem som försvarade henne – inte för att hon är Sveriges första kvinnliga ärkebiskop, utan för att jag uppfattade henne som en god teolog.

Här var alltså skillnaden mellan Heberlein och mig. Heberlein var positivt till den nya ÄB, jag var mer tveksam och bad för att det trots allt skulle bli bra.
Ann Heberlein skriver vidare att

Föga anade jag att Jackelén skulle driva Svenska kyrkan mot avgrunden.

Det här beror på vad man anser vara att driva Svenska Kyrkan mot avgrunden. Vill vi ha en kyrka som enbart är en traditionsbunden organisation. En klubb för inbördes beundran där vi klappar varandra på ryggen. En grupp där vi som Eddie Izzard uttrycker det

Lots of people in Church of England have no muscles in their arms.

Ni hittar showen här
Detta kan också sägas om Svenska Kyrkan. Vi i Svenska Kyrkan håller med om allt och om inget.
Så om vi nu tycker att kyrkan skall vara denna organisation som enbart har fina byggnader och gulliga ceremonier. Ja då har Heberlein helt rätt. Kyrkan är på väg mot avgrunden.

Jag anser att kyrkan skall vara aktiv i samhället. Vi skall stå upp för de svaga och hjälpa människor. Vi har en enorm hjälpverksamhet inom Stadsmissionen, vi har en enorm diakonal verksamhet som hjälper ensamstående, äldre samt flyktingar. Vi har en barn och ungdomsverksamhet som är en av de få gratis verksamheterna för barn och ungdomar idag.

Men kyrkan förlorar medlemmar

Heberlein har tagit reda på hur många som har lämnat och jag har ingen anledning att misstro hennes uträkningar.

I oktober detta år hade en bit över 80 000 medlemmar lämnat Svenska kyrkan.

Ja 80.000 medlemmar har lämnat kyrkan, men att säga att detta beror på ÄB är enligt mig fel slutsats. Ser vi till vad som har hänt under året så har vi haft
Skut chefen som kom upp i aftonbladet. Läs här.
Ekots granskning av Svenska Kyrkan. Läs här.
Samt givetvis sidan på nätet som hjälpte folk att enkelt lämna kyrkan.
Inget av detta har alltså med ÄB att göra utan helt andra anledningar till att folk lämnar.
En annan anledning är troligtvis också en allmän skepsis mot religion. När attentat sker i en religions namn går det ut även mot Svenska Kyrkan. Då all religion likställs.

Det jag istället vill titta på är följande

Samtidigt har 6510 nya medlemmar tillkommit, vilket är färre än tidigare år

Ja det är färre, men efter det som har skrivits om kyrkan och den negativa kritiken som varit så känner jag en glädje över varje person som kommer till kyrkan. Jag har själv haft förmånen att få möta några av dessa som har valt att gå in i kyrkan, just för att kyrkan väljer att agera utifrån hur Jesus agerade.

Men hur skall vi överleva ekonomiskt?

Medlemsraset kommer att få mycket stora konsekvenser för Svenska kyrkan och hennes möjligheter att verka eftersom det är medlemmarnas avgifter som är basen för hela Svenska kyrkans ekonomi. Svenska kyrkan måste spara 2,6 miljarder fram till 2030, vilket är detsamma som en halv miljon kronor om dagen (Dagens Industri 20161110).

Det är helt rätt att i nuläget så är det så att vår bas ligger på medlemmarnas avgifter. Det gör alla kyrkors ekonomi. När man ser till hur andra kyrkor har verkat och verkar så fungerar de även utan de pengar som Svenska Kyrkan hittills har dragit in.

Nu kan vi gå vidare till att kyrkan måste spara 2,6 miljarder till 2030. Detta är utifrån att medlemstappet fortsätter. Att vi har en medlemsavgift som baseras på medlemsavgift på samma sätt som idag.
Jag tror inte att medlemstappet kommer att fortsätta, jag tror att de som inte vill tillhöra kyrkan till stor del redan har lämnat. De som istället vill vara i en kyrka som står upp för ett kärleksbudskap. Som vill vara med i en kyrka som agerar när orättvisor finns i världen. De finns kvar och jag tror också att de blir fler när vi som kyrka syns i samhället. När vi inte bara är en gullig liten kyrka, utan är Kristi kropp i världen.

Jackelén och förföljda kristna?

Heberlein anklagar Jackelén för att inte stå upp för förföljda kristna och att samarbeta med muslimska företrädare.
Här har vi två delar som jag gärna tar upp. När vi ser på Jackeléns uttalande så ser vi följande.
Det verkar som att Heberlein har valt att inte läsa Jackeléns uttalande från 2015-08-22 där vi bland annat kan läsa

Att fördöma förföljelse av kristna är relativt enkelt; det har Svenska kyrkan gjort ofta och tillsammans med många andra – i uttalanden, manifestationer, förbönsgudstjänster och samtal med regeringen. Att hitta de bästa sätten att hjälpa är däremot mer komplicerat. Ensidig hjälp till kristna kan paradoxalt nog öka deras utsatthet, vilket trossyskon i situationer av förtryck har bett oss tänka på. Det krävs många aktörer och olika strategier för att stötta på ett klokt och effektivt sätt.

Hela debattartikeln finner ni här.

Vad det gäller mitt kors så var ÄB väldigt tydlig på Twitter vilket togs upp i Dagens artikel 2016-08-16

– För den som kanske fåtts att tvivla på det självklara: 1) Ja, Svenska kyrkan är kristen och korset är vår främsta symbol för frälsning, försoning och fred, 2) Ja, Svenska kyrkan ber inte bara för förföljda kristna, vi hjälper också konkret sedan länge och 3) Vi hjälper människor inte därför att de är kristna utan därför att vi är kristna, skrev hon inledningsvis.

Ni kan läsa artikeln här.

2016-02-11 skriver ÄB om Islam och ett islamfientligt tankekomplex. Ni kan läsa artikeln här.

För att undvika religiösa bråk är det givetvis alltid bättre att ha med representanter för alla sidor, vilket ÄB också är medveten om och visar förstånd på att göra i debattartikeln i DN 2016-08-08 som skrevs tillsammans med företrädare för judiska och muslimska organisationer.
Ni hittar artikeln här.
Även i den här artikeln är det tydligt var skillnaderna finns.

Skillnaderna blir som tydligast när det blir tal om Jesus. Jesus var förstås jude, vilket kristna ibland har glömt eller förnekat. En muslim har tillsammans med Koranen stor respekt för Jesus som en av de viktigaste profeterna. Men Jesus som Guds son och världens frälsare och Gud som treenig, är det bara kristna som tror på

Här ser vi alltså att det är religionsdialog och inte religionssynkretism vi talar om. Tydligheten om vem Jesus är.

Förföljs kristna?

Ja, självklart förföljs kristna runtom i världen och kritik har riktats mot både ÄB och mot andra för att de inte har ställt sig bakom vissa upprop.
Ni kan läsa Johan Westerholms kritik mot ÄB här.

Ni har också Open doors som beskriver situationen för förföljda kristna. Ni kan hitta sidan här.

Så visst förföljs kristna men det innebär inte att Svenska Kyrkan inte står bakom kyrkorna. Som jag citerat tidigare, så handlar det om hur vi hjälper. Att stötta församlingar i Kina eller i forna Sovjet, handlade inte om att öppet ställa sig och försvara dem, utan att hemligt understödja dem och ge dem stöd på ett sätt som inte utsätter dem för fara.

Vad är ÄB:s uppgift?

Enligt Heberlein är det följande.

Hennes uppgift är att leda svenska kyrkan, med klok och varsam hand. Hennes uppgift är att förvalta ett tusenårigt arv, inte att syssla med opinionsbildning.

Ser vi till vad Svenska Kyrkan säger att Ärkebiskopens uppgifter är ser vi att det är desto mer än så. Ni hittar hela sidan här.
Men jag kan ta ut några delar av det.

Det är ärkebiskopens uppgift att vara Svenska kyrkans främste företrädare i det svenska samhället och i internationella sammanhang.

Det här innebär att stå för kristna värderingar, att agera i samhället och föra diskussioner i samhället. Att stå upp för alla människors lika värde är en sådan sak.
Med Ärkebiskopens samarbete med SKR vilket också står skrivet i arbetsuppgifterna är det självklart att ÄB står bakom påskuppropet och juluppropet.

Juluppropet

Det är intressant att Heberlein liksom de flesta som kritiserar juluppropet gör två stora fel i sin kritik. Det första är att hon verkar tro att Svenska Kyrkan ensamma står bakom detta. Det är ett gemensamt upprop av Sveriges kristna råd. Det är ett upprop som går över Höger och Vänster skalan på politiken.

C,V,Fi,KD:s partiledare har alla skrivit på.

Att det är 32630 som skrivit på (2016-12-30) innebär att det är ca 33.000 som har skrivit på via nätet. Hur många som har skrivit på vid kyrkors vanliga listor vet vi inte om. Jag vet att det finns flera listor som är på väg att skickas in. Så att säga något om hur många det är som skrivit på kan vi inte säga innan den 31/1-2017. Först då ser vi om det är jag eller Heberlein som får rätt i hur många som står bakom detta upprop.

Förövrigt kan ni skriva på det här. 

Egen slutsats

Jag tror att kyrkan går åt helt rätt håll. Vi står upp för de svaga och de utsatta i samhället. Att stå upp för godhet och medmänsklighet. Att återgå till att se Jesus i vår nästa. Oavsett om denna nästa är en flykting som kommer hit, en tiggare utanför Ica, eller en bankdirektör med miljoner på banken så skall vi se Jesus i dem alla.

Att vi förlorar medlemmar som varit med av tradition och gammal vana, kan ekonomiskt vara tråkigt.
Men om det bara är för pengarna vi vill ha med medlemmarna så är vi inte en kyrka.
Om vi däremot vill ha en vettig verksamhet som för folk närmare Kristus, där vi som kyrka försöker bli mer Kristuslika.
Då är vi en kyrka värd namnet.

Guds frid!

/Daniel

Kristendom vs Islam

Kristendom vs Islam

Innan jag börjar skriva den här bloggen vill jag göra några saker klart om mig så ni inte blir förvånade.

Jag är kristen, jag erkänner Jesus Kristus som min Herre och frälsare.
Jag tror att det finns en väg till Gud och den är genom Jesus.
Jag tror att det finns flera vägar till att nå Jesus.

Nu till ämnet för bloggen.

Jag har de senaste dagarna haft intensiva diskussioner med ett flertal personer som hävdar att Islam är antikrist. Att det är den falska profeten.
Att vi skall vara livrädda för alla muslimer.

Är Allah ett namn på en Baal?

Dessa har bland annat hävdat att Allah skulle vara ett annat namn på Baal.  Dom.2:13 -14

När israeliterna övergav Herren och i stället dyrkade Baal och astartegudinnorna blev Herren vred på dem.

Problemet med det är att ordet Allah eller rättare sagt
الله  Allāh
är namnet på Gud på Arabiska de kristna använder samma namn även om de ibland lägger till Fader.

Allāh al-ʼAb  الله الأب,
här ser vi alltså att Allah inte är en annan speciell gud, utan är enligt Islam samma gud som judar och kristna tillber.
(Egen åsikt: Jag tror inte att det är samma Gud, men att det bygger på samma bakgrund, detta eftersom Islam missar treenigheten och Jesus som Guds son).

Men är då Islam den falska profeten? Eller Antikrist? 
Ser vi till historien har alla möjliga blivit anklagade för att ha varit det. Ronald Reagan, Sovjetunionen, Kina, Romarriket, Kreditkort o.s.v.

Jag tror inte att det kommer vara tydligt. Vi ser tydliga exempel på mänsklig ondska hos KKK samt hos Daesh (IS).
Om Islam hade varit den falska profeten eller antikrist så skulle det vara någon som vi litade på och som vi satte vår tro till.
Ser vi till de flesta personer i världen oavsett religiös tillhörighet så anser de inte att Daesh (IS) är något bra. Detta inkluderar muslimer som ofta får fly från sina liv just från denna gruppen.

Är Islam den sanna religionen?

Här kan jag ju enbart tala för mig själv. Det är en religion jag inte tror är sann. Samtidigt tror muslimer inte att det jag tror på är sant. Buddhister tror inte på någon av oss. Likadant med Hinduer och Ateister.
Så enligt mig är svaret nej, enligt muslimer är svaret ja.

Är Islam farligt?
Vanlig Islam är jag övertygad om att det inte är farligt. Jag har flera vänner som är praktiserande muslimer och även i släkten praktiserande muslimer. Vi har roliga diskussioner och jag är helt övertygad om att ingen av dem skulle göra något som de inte ville. Jag är också övertygad om att ingen av dem skulle kunna skada mig eller någon annan.

Vad är skillnaden på Islam och Kristendom?
Jag tror att den största skillnaden är förlåtelsen. Jesus dog för våra synder och genom honom får vi gemenskap med Gud. Vi behöver inte göra vissa saker utan Gud älskar oss som vi är.
Inom Islam finns de fem pelarna (plikterna)

  • Shahadah (trosbekännelsen),
  • utförandet av Salat (bönen),
  • att betala Zakat (obligatorisk betalning till behövande),
  • Sawm (fastan) under månaden Ramadan och…
  • Hadj (pilgrimsfärd till Mecka) om man kan göra det”.

Inom kristendomen existerar inte något sådant. Vi har fått uppgiften att älska vår nästa som oss själva. Detta inkluderar även muslimer.

Avslutning

Jag tänker avsluta bloggen nu, men kommer ha den öppen för revidering och vill gärna lägga in era frågor och svar. Både från muslimer och kristna för att få till en bra och vettig diskussion.

 

Guds frid!

/Daniel

 

Privatperson eller präst?

Privatperson eller präst?

Det här är en jätteintressant fråga som har aktualiserats genom alla mina diskussioner både på fb och offline.

När är jag präst och när är jag privatperson? 

När jag arbetade inom vården var det tydligt. När jag arbetade var jag vårdare, när jag var ledig var jag privatpersonen Daniel.
Inom kyrkan blev det mer diffust. När jag började arbeta med ungdomar vid 19-20 års ålder så var jag själv en ungdom, och det var inte ovanligt att ungdomarna även var personer jag umgicks med på helger och på kvällar. Det fanns ingen riktig gräns mellan privatliv och arbetsliv.

Inom kyrkan har vi ett annorlunda sätt att möta folk på. De kommer ofta till oss spå sin fritid, och vi möter dem också ofta på vår fritid. Det kan hända att vi går till kyrkan och möter dem där, eller att vi möter dem på Ica eller Coop. De kommer då se oss som de möter i kyrkan. D.v.s. pedagogen, diakonen, musikern, vaktmästaren eller i mitt fall prästen.
Jag är inte privatpersonen Daniel när jag rör mig på Ica, även om jag skulle vilja vara det. När jag möter personer som jag har mött i begravningar, dop, vigslar, gudstjänster eller någon av all annan verksamhet som vi sysslar med så ser de prästen Daniel.

Hur är det då med åsikter?

Här kommer den intressanta frågan, jag anser mig vara präst 24/7, men jag är också mig själv 24/7. Så när en fråga kommer om jag uttalar mig som präst eller som privatperson kommer är den omöjlig att svara på.
Jag svarar både som privatperson och som präst. Jag kanske inte svarar som Svenska Kyrkan tycker i alla lägen, för det kan vara min åsikt och inte en officiell hållning från kyrkan. Detta är tydligt när jag pratar om partipolitik. Då är det inte Svenska Kyrkan som uttalar sig, det är Daniel Jansson som är präst och är en person.
I vissa frågor är jag och kyrkan överens som i Juluppropet där vi tycker likadant. Det är också härligt att se att det där inte heller handlar om höger eller vänster. C, FI, KD och V:s partiledare har alla skrivit på uppropet.

Att bli präst?

Det tog mig lång tid att bli präst, för jag kämpade mot alla fördomar om hur jag måste vara och vad jag måste ändra i mig själv. Det kämpade jag mot tills jag förstod att det är jag som är präst. Daniel privatpersonen är Daniel prästen. Visst finns det skillnader, som när jag i ett själavårdssamtal knäpper prästkragen och lovar att inte sprida det vidare. Där den absoluta tystnadsplikten inträder, där finns det en skillnad mellan privat och präst.
Men att vara präst är för mig att vara det som jag är, inte att ta på mig en roll som i andra yrken.

Vad innebär det att vara präst?

När jag vigdes till präst så lovade jag vissa saker. ”att utrusta Guds folk för vittnesbörd och tjänst i världen”.
För mig innebär det att hjälpa till i hela världen, och att visa på hur vi tillsammans kan bygga en bättre värld.
Detta sker både i predikningar, men också i mina diskussioner offline och online. Oavsett var det kommer vara.

Kyrkan skall vara ett salt och ett ljus. Vi skall stå upp för de svaga och utsatta.

Guds frid!

/Daniel, prästen och privatpersonen.

Jesus förbjuden!

Jesus förbjuden!

Visst lockade texten?
Nu skulle jag kunna skriva en lång text om hur jag i bästa fall själv upplevde något.
Jag kan också skriva om något jag läst som jag tyckte var hemskt och otrevligt.
Jag kan även skriva om något som min svärmors, mosters, kusins, brevbärares f.d. granne var med om i ett Luciatåg.

Nu senast har jag varit i mängder av diskussioner om att en skola har ändrat om i psalmtexter.
Allt detta baseras på en insändare.

Detta är alltså inte en nyhet, det är inte något som ledaren för tidningen står bakom utan det är just en anonym insändare.
Detta sprids nu som en riktig nyhet.

Vi har här två problem med det hela.

  1. Det är en insändare
  2. Den är anonym

Denna anonyma insändare skickas nu vidare hos flera av mina fb vänner. Ofta med den tillhörande texten ”Jag står ju inte bakom det rasistiska budskapet, men det är hemskt att våra traditioner tas ifrån oss”. Eller ”Nu tar de ifrån oss Jesus också, men jag är ju inte rasist”.
Denna anonyma person har lyckats med det hen ville från början, nämligen att sprida ut en misstanke om att det är invandrarna som gör att man inte får sjunga julpsalmer.

Några tankar här.

  1. Det är sällan invandrare eller muslimer som har något emot att vi sjunger julpsalmer det är oftare humanisterna som vill stoppa detta.
  2. Det finns ännu inga belägg för att julpsalmer inte har fått sjungas eller att de skrivits om.

 

Det vi nu har är en insändare av en anonym person som säger sig ha upplevt något som eventuellt aldrig har hänt…..

Tycker du verkligen att det är värt att sprida vidare den länken?
Om du tycker det och sedan upptäcker att det inte är sant. Hur skall du kunna ta tillbaks den skada du har gjort genom att sprida det?

Använd källkritik även när det är en artikel om något du håller med om.

Allt gott!

/Daniel

Mitt kors eller?

Mitt kors eller?

Jag har haft ett kors som jag älskat i flera år. Det är en text på baksidan av korset där det står.

Christ is counting on you.

När man tar emot korset så säger man And I’m counting on him.
Det här korset har jag burit under mina tröjor i många år. Det har hängt närmast hjärtat. Men nu i somras när jag var på semester så tappade jag det när jag badade i en sjö.
Jag försökte hitta det men det var borta.

När jag slutar min semester är det en enorm diskussion om #mittkors  jag tycker att båda sidorna har hanterat situationen dåligt.
Jag har de senaste åren inte burit mitt kors öppet. Jag har haft det för min relation med Jesus.
Det är för mig inte ett tecken för eller mot någon, det är ett tecken som visar på min tro och min relation. Precis som min vigselring visar att jag är gift så kan mitt kors visa att jag är kristen.

Innebär det att folk inte vetat om att jag är kristen när jag inte har ett synligt kors?
Givetvis är det inte så, de har upptäckt det genom våra diskussioner, genom saker jag gjort eller på andra sätt.

Innebär det att jag inte bryr mig om kristna som lider i andra länder?
Självklart bryr jag mig och jag har tidigare ändrat profilbild och annat för att visa mitt stöd både för kristna men också för andra grupper i samhället. Terrorism oavsett om den är riktad mot kristna, muslimer, hinduer, ateister eller någon annan är alltid fel och skall förkastas.

Att anklaga personer i Svenska kyrkan för att inte bry sig om utsatta kristna och inte vilja stå upp för dem visar bara på en okunskap om kyrkans enorma arbete. Läs gärna följande artikel.
http://www.dn.se/debatt/sa-arbetar-svenska-kyrkan-mot-forfoljelse-av-kristna/

Likadant är det givetvis fel att anklaga #mittkors för att bara vara mot islam. För visst finns det en bra grundtanke i att vilja stå upp för de som blir förtryckta.

Jag är övertygad om att samtliga debattörer är emot terrorism, militant islamism o.s.v. Jag tror inte att någon av grupperna är ute efter att göra något ont.
Båda sidorna har dock valt att demonisera den andra sidan och det har skapat ett problem för om jag väljer att inte gå med i #mittkors så blir jag för terrorism enligt vissa av #mittkors anhängarna.
Om jag istället väljer att gå med i #mittkors så blir jag islamfientligt enligt vissa som inte är med i gruppen.

Så hur skall man då göra.
Jag respekterar båda sidorna, jag har läst flertalet debattartiklar både för och emot och jag är imponerad av att Christer Sturmark väljer att gå med i gruppen för att stå upp mot terrorism.
Att man däremot inte släpper in Gunnar Sjöberg är enligt mig ett dåligt beslut om man vill kunna lösa konflikten som finns kring gruppen.

Mitt beslut kom dock efter diskussionen mellan Annika Borg och Göran Rosenberg.

Del 1, Del 2, Del 3

Jag har beslutat att fortsätta som innan.
Jag kommer inte ta på mig ett större kors som skall synas.
Jag kommer använda något av alla kors jag har hemma.
Jag kommer bära det nära hjärtat.
Jag kommer fortsätta att stå upp för alla som blir attackerade av terrorister oavsett vilken tro eller brist på tro de har.
Jag kommer fortsätta att tro på Jesus Kristus och gärna ta diskussioner med alla som vill diskutera det.

Mitt kors sitter nämligen inte i ett tecken som andra ser, det sitter i mitt hjärta. Där finns Jesus inristad och med det också min kärlek till mina medmänniskor.

Guds frid!

/Daniel