Välj en sida

Jag har arbetat med alla möjliga människor sedan 90-talet.
Främst har jag arbetat med Goth/Emo/Hårdrockare men även med punkare, raggare och kriminella grupper.
Jag håller föredrag om hur man kan nå ut till dessa grupper och många andra.
Hur du kan använda dig av PIR (Personlighet, Intresse, Respekt) för att nå ut även till grupper du inte trodde att du kunde nå.
Föredraget bygger mycket på samtal och på diskussioner och även exempel från verkliga livet på hur man kan möta alla människor.

Välkommen att boka mig eller slå en signal/skicka mail för att få reda på mer om föredraget.