Prästen i Paradiset

Svenska Kyrkan i Utlandets präst i Thailand skriver om livet och sina tankar.

För 70 år sedan

En intressant blogg om ett missionärspar för 70 år sedan och en inblick i deras dagböcker.

Hela Pingsten

Hela Pingsten är en kristen blogg med flera skribenter som skriver om helheten i Guds Rike