Välj en sida

Har återigen hamnat i en diskussion på Facebook om en av de frågor som jag brinner för.

Jag la ut bilden som ligger längst upp i den här posten. För mig är det självklart att vi skall hjälpa flyktingar.
Det dröjde dock inte länge innan det kom kommentarer om vilka flyktingar vi skall hjälpa.

När diskussioner handlar om att muslimska länder skall ta emot muslimer och kristna länder ta emot kristna.
Då ger vi en grogrund för rasism och för religionskrig.
Vi kommer aldrig förstå den andra om vi inte pratar med hen. När vi istället tar en diskussion med muslimer, hinduer, ateister, buddhister då kan vi förstå hur de tänker och vi kan diskutera vad vi tycker och tänker.

Det som jag reagerar mest på är att de jag diskuterar med kallar sig kristna. Trots detta vill de inte själva hjälpa folk som inte har samma tro. Därför kommer detta inlägga handla mycket om Bibeln. Bibeln är tydlig med hur vi skall se på  flyktingar/invandrare.

5 Mos. 10:19

Även ni skall visa invandraren kärlek, ty ni har själva varit invandrare i Egypten.

Faktiskt inte bara flyktingar och invandrare, utan bibeln är tydlig hur vi skall vara mot alla som lider och har det svårt.

Matt 25:35-46

Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’

Sedan skall han säga till dem som står till vänster: ’Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.’ Då kommer också de att fråga: ’Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?’ Då skall han svara dem: ’Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.’ Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv.”

Det här bibelstället är tydligt med vad vi bör göra. Hjälp dem. Det står inget om att vi skall hjälpa dem om de har samma tro som vi. Jesus är tydlig med vad vi bör göra.
Ser man på hur det ser ut i världen så är behovet enormt.

Eftersom vi inte har vettiga flyktvägar till Eu så har  2500 flyktingar drunknat, varav flera är barn.
Från BBC

Some 2,500 migrants have drowned in the Mediterranean this year as overcrowded boats head for the coasts of Greece and Italy, the UN says.

Bara för några dagar sedan hörde vi om en lastbil fylld med flyktingar som hade dött.
Från aftonbladet

Fyra barn och åtta kvinnor har återfunnits bland de mer än 70 människor som hittats döda i en frysbil i Österrike. En flicka i ettårsåldern fanns bland de döda.

Det är på vårt samvete att den här flickan inte fick ett längre liv. En flicka på ett år har dött för att familjen var tvingade att fly på ett osäkert sätt. De var tvingade att fly från ett liv där de skulle bli torterade eller dödade.
Vi har valt att stänga våra gränser, den här flickan kan ha varit en muslimsk flicka, det kan ha varit en kristen flicka, det spelar ingen roll. Det var en ettårig flicka som dog i onödan.

Jag lever ett extremt priviligerat liv, men det beror på att mina förfäder också tog pengar från andra länder. Sverige är inte oskyldigt till att ha utnyttjat andra kulturer. Vi klagar ofta på USA och deras slavhandel. Men vågar vi se på vår egen historia.
Från Populär Historia 

En känslig fråga under det svenska innehavet var slaveriet på ön. I samband med förvärvet hade det setts som värdefullt att komma in på den inkomstbringande handeln med slavar.

Vi har en skyldighet att hjälpa nu. Vi har en skyldighet att se till att inte fler ettåriga flickor dör p.g.a. vår likgiltighet. Det är inte muslimska/kristna/ateistiska länders skyldighet att ta itu med vissa flyktingar.

Det är din och min skyldighet att hjälpa vår nästa.

 

Guds frid!

/Daniel

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail